Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Tájékoztató tárgyalásos eljárásról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet 42. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom, hogy Tata Város Önkormányzata településrendezési eszközeit tárgyalásos eljárás lefolytatásával módosítja.

A rendezési terv módosításához az önkormányzat partnerségi tájékoztatást és egyeztetést folytat le elektronikus úton a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdésnek megfelelően, kizárólag elektronikus úton.

A tervek 15 napig megtekinthetők az önkormányzat honlapján.

Településrendezési terv módosítások tárgya:

Az M1 autópálya a plusz egy sávos bővítés és az átépülő csomópontok, pihenőhelyek miatt a jelenleginél nagyobb területet igényel, ez alapján szükséges a településrendezési eszközök módosítása. A módosítás tervezett részletei a mellékelt tervdokumentációban megtekinthetők.

 

Az észrevételeket és javaslatokat az előzetes tájékoztató és az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni kizárólag elektronikus úton a foepitesz@tata.hu e-mail címre történő megküldéssel.

Tata, 2020. május 29.