Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Településképi bejelentési eljárás

Ügyleírás:

Az eljárás célja, hogy a város területén megvalósuló átalakítások, beavatkozások szakszerűségét és magas színvonalát elősegítse, valamint az ezzel kapcsolatos követelményeket érvényre juttassa, biztosítsa a helyi építészeti értékek érvényre jutását.

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni:

Helyi védett területen:

 • az építmény homlokzatának megváltoztatása és amennyiben az építési
 • tevékenység hatása közterületről látható,
 • kerítés építése és átalakítása esetén

Város teljes területén:

 • az építmény homlokzatának megváltoztatása körében a homlokzat képszerűre festése esetén,
 • lakótelepi épületek homlokzatának utólagos színezése esetén,
 • épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása,
 • reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében
 • szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése esetén, ha annak talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t,
 • emlékfal építése esetén, amelynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t,
 • klímaberendezés, erkély loggia beépítés, napelem és tájékoztató eszköz elhelyezése
 • helyi védelem alatt álló épület felújítása, módosítása, átalakítása esetében.
Szükséges mellékletek/okiratok:

- papír alapú nyomtatvány

- a bejelentés tárgyának megfelelő dokumentáció:

Építési munkák esetében:

 • műszaki leírást a telepítésről és az építészei kialakításról,
 • helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,
 • amennyiben a változás azt érinti, akkor az alaprajzot, valamennyi érintett homlokzatot, valamint  amennyiben a változás az utcaképben megjelenik utcaképi vázlatot, látványtervet, színtervet;

Rendeltetésváltozás esetében:

 • műszaki leírást, mely ismerteti az új rendeltetésnek megfelelő (terület)használatot, a technológia jellemzőit, a rendeltetés-módosítás következtében – a szomszédos és a környező ingatlanokat érintő – változásokat, hatásokat, továbbá a szükségessé váló járulékos beavatkozásokat,
 • helyszínrajzot a szomszédos építmények és terepviszonyok feltüntetésével,
 • a szükséges alaprajzot, valamint
 • a szükséges homlokzatot vagy a közterületről látható felületek változását bemutató látványtervet, fotómontázst,

Reklámhordozót tartalmazó utcabútor elhelyezése esetében:

 • formáját, mennyiségét, méretét és technológiáját,
 • a műszaki berendezés által igénybe vett helyszínt és elhelyezésének módját,

Reklámok, reklámhordozók elhelyezése esetében:

 • műszaki leírást a telepítésről és a műszaki kialakításról, mely tartalmazza a létesítmény formáját, mennyiségét, méretét és technológiáját,
 • helyszínrajzot, mely tartalmazza a műszaki berendezés által igénybe vett helyszínt, annak alaprajzát és elhelyezésének módját,
 • nézetrajzot,
 • utcaképi vázlatot
 • látványtervet.
Ügyintézés határideje és díja:

 15 nap, illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok:
 • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 • 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről
 • 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
 • 29/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről
Egyéb fontos tudnivalók: