Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Településképi szakmai konzultáció

Ügyleírás:

A szakmai konzultáció a településképi bejelentési eljárást, a településképi véleményezési eljárást, illetve a lakóépületek építésének egyszerű bejelentését megelőző eljárás, mely tájékoztatást ad a településképi követelményekkel kapcsolatban.

A szakmai konzultáció legalább egyszer kötelező:

  • minden, a város településképi szempontból meghatározó területen kialakítandó épület esetén, átalakítás, bővítés esetén, amennyiben a beavatkozás eredménye közterületről látható,
  • tűzfalfestés esetén,
  • telepszerű beépítések homlokzat színezésekor, illetve
  • utcabútor elhelyezése előtt.
Szükséges mellékletek/okiratok:
  • bejelentőlap
  • az építési tevékenységet bemutató, konzultációra alkalmas vázlat, vázlatterv
Ügyintézés határideje és díja:

 illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok:
  • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
  • 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről
  • 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
  • 29/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről
Egyéb fontos tudnivalók: A szakmai konzultáció a városi főépítész végzi és előzetes időpont egyeztetést követően, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében történik.