Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Tulajdonosi hozzájárulások kiadása

Ügyleírás: Aki az önkormányzat tulajdonában álló területen keresztül kíván közmű bekötését megvalósítani, a beruházás megkezdése előtt köteles az önkormányzattól erre vonatkozóan tulajdonosi hozzájárulást beszereznie.
Szükséges mellékletek/okiratok:

-    kérelem

-    közmű bekötésre vonatkozó tervdokumentáció

Ügyintézés határideje és díja:

Amennyiben a benyújtott kérelem és mellékletei alapján hiánypótlásra nincs szükség és a kérelem elbírálható, úgy a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elbírálásra kerül.

Alkalmazott jogszabályok:

-  a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,

-  Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól és az ezzel összefüggő tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 31/2012. (XI.29.) rendelete,

- Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005. (XII.6.) önkormányzati rendelete

Egyéb fontos tudnivalók: Amennyiben a kérelmet elektronikus ügyintézésre kötelezett kívánja benyújtani, abban az esetben annak benyújtására csak elektronikusan, az önkormányzat hivatali kapujára történő benyújtással van lehetőség, más módon történő benyújtás esetén a kérelem elutasításra kerül.