Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Önkormányzati bérlakásra vonatkozó kérelem elbírálásra - II. Költségalapú bérlakás

Ügyleírás: Tata Város Önkormányzata a tulajdonában álló költségalapú bérlakás bérbeadására, annak megüresedése esetén pályázatot ír ki. A pályázat benyújtására jogosult bármely nagykorú, cselekvőképes személy, aki vállalja a pályázati kiírásban meghatározott feltételeket. A pályázatok benyújtásának véghatáridejét a pályázati kiírás tartalmazza. A benyújtott pályázatokat a benyújtás véghatáridejét követő soron következő ülésén a tulajdonosi ügyekkel foglalkozó bizottság dönt.
Szükséges mellékletek/okiratok:

-    pályázati adatlap

-    jövedelem igazolásak (munkabér, és egyéb járandóságok)

Elbírálás határideje:

A benyújtott pályázatok elbírálásáról és a bérlő kijelöléséről a benyújtás véghatáridejét követő soron következő ülésén a tulajdonosi ügyekkel foglalkozó bizottság dönt

Alkalmazott jogszabályok:

-  a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény,

-  Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló  13/2016. (IV.28.) rendelete,

Egyéb fontos tudnivalók: A kijelölt bérlővel ötéves határozott idejű bérleti szerződés kerül megkötésre, melynek  lejáratának időpontjában, amennyiben a bérlő a jogszabályokban és a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségeknek maradéktalanul eleget tett, úgy annak újabb 5 évre történő megkötésére lehetőség van.