Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tata Város Önkormányzata pályázat útján bérbe adja a Tata, Mindszenty tér 16/10. szám alatt található 15 m2 térmértékű gépkocsi tárolót.

 

A pályázatot csak természetes személyek nyújthatják be.

A gépkocsi tároló bérleti díjának minimális összege bruttó 11.610, - Ft/hó

A bérleti szerződés határozott időre, legfeljebb öt évre köthető.

A pályázatot kizárólag pályázati formanyomtatványon lehet benyújtani, melyet 2020. június 29. napjától  5.000,- Ft + ÁFA, összesen 6.350, - Ft összeg befizetése mellett lehet kiváltani a részletes pályázati kiírással. A befizetéshez szükséges készpénz-átutalási megbízást (csekket) a hivatal bocsátja az ügyfelek részére.

Csak az nyújthat be pályázatot, aki kiváltotta a pályázati formanyomtatványt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31. (péntek) 12 óra

A pályázat benyújtásának helye: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Városépítészeti és Vagyongazdálkodási Iroda (Tata, Kossuth tér 1. II. emelet 206. szoba)

A pályázat benyújtására csak személyesen van lehetőség!

A pályázat elbírálására jogosult: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtás határidejét követő Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság soron következő ülése

A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az, aki:

-a meghatározott bérleti díjnál magasabb összegű bérleti díjat fizet, és vállalja továbbá, hogy a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg legalább három havi egyösszegű bérleti díjat fizet meg, mely a bérleti szerződés lejártát megelőzően a fizetendő bérleti díjból levonásra kerül.

 

Információ:  Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

                    Városépítészeti és Vagyongazdálkodási Iroda

                    2890 Tata, Kossuth tér 1. II. emelet 206. szoba

                    Martinkovicsné Nagyfalusi Tímea Tel: 34/588-691