Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

II/1. Tata szíve program

Tata és Tóváros történelmi városközpontjainak rehabilitációja; a nagy rekonstrukciók területének kiterjesztése

Tata történelmi belvárosában két országos jelentőségű műemlék együttes rekonstrukciója kezdődhet a közeljövőben: az Esterházy-kastélyegyüttesé és a tatai Váré. Az első esetében a projektgazda a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága. Mindkét épületegyüttes környezetének kialakítása az önkormányzat számára is nagyon fontos feladatokat jelent. Javaslatot teszünk az MNG-nek és a tulajdonosnak egy közös gazdasági társaság létrehozására a várossal, azért, hogy a felújítás és a működtetés feladatában a város meghatározó segítséget tudjon nyújtani.

A Vár rekonstrukciója

A tatai Vár rekonstrukciója elodázhatatlan, a várkanyar (Váralja út) és a várudvar méltatlanul elhanyagolt. A várárok szintén lehangoló állapotú, az ott lévő funkció idegen a közcéltól és a műemlék méltó érvényesülésétől is. A Vár és környezete jelen állapotában méltatlan ehhez a nagymultú és országos hírű műemlékhez. Teljes mértékben nem tudja betölteni azt a kulturális és művészeti szerepkört sem, amelyre hivatott.

Az épületegyüttes rekonstrukciója számos feladatot jelent. Az épületek felújítását, közműfelújítást, a múzeum jellegének újragondolását, raktárak, munkahelyek áthelyezését, a kiállítótér növelését, tematikus, (pl. a középkort bemutató) interaktív, azaz a látogatóval egyfajta párbeszédet folyató kiállítás rendezését, fogadótér és ajándékbolt kialakítását, a kapcsolódó épületek (az Udvarbíró Ház, a törökkori átjáró, a kazamaták) felújítását, funkcióinak megtalálását, a várkert közösségi térré alakítását, a várárok rekonstrukcióját. A tatai Vár felújítása kulcsfontosságú helyen szerepel Tata belvárosának turisztikai fejlesztésében. Fontos tudni, hogy a tatai Vár nem a város tulajdona, hanem állami tulajdon, a város a rekonstrukciót, az élményszerű helyreállítást szívügyének tekinti. A rekonstrukció után számos program szervezésében együttműködne a fenntartó Kuny Domokos Múzeummal – mint eddig is.

Kiemelten fontosnak tartjuk azt, hogy a Vár a környezetében is újra „várszerűen” jelenjen meg, mintegy elkülönülve a környezetétől. Ehhez a Várba vezető utak, bejáratok, előterek szinte középkori visszaalakítása szükséges. Az ezáltal megnyert távolságtartás a Vár védelmét is szolgálja, hiszen így a ma szinte korlátlan közterületi használatot felváltja egy korlátozottabb – a nap bizonyos szakában érvényes – használati mód. A múzeum és a rendezvények tartása is egyszerűbb és ugyanakkor hangulatosabb lesz.

A várat ma körülvevő zöldfelület – sétányok, parkrészletek – eredeti állapotot megközelítő rekonstrukcióját tartjuk kívánatosnak. Ebből a szempontból kiemelt fontosságú a Vár Öreg-tó felőli sétánya, kilátóhelyei, amelyet a múzeum részévé kellene tenni, parkosított területét a reneszánsz kertek hagyományait felélesztve kellene kialakítani.

A Vár Váralja út felőli megjelenése a legméltatlanabb, az itt – a Várhoz túl közel – létesült épületek (a művelődési ház és a szakrendelő) a forgalmas útkanyarulattal a Vár méltó megközelítését zavarják. A Vár melletti forgalmat min

denképpen el kell terelni, itt parkosított sétány kialakítását tartjuk indokoltnak. A két középülettel kapcsolatosan több felvetést tartalmaz a II/4-es részprogram, amely Tata és Tóváros közötti terület új életre keltésével foglalkozik.

Magyary Zoltán királyszobor-álllítási ötletét végre meg kellene valósítani: a Vár környezetében nagy királyainknak, közöttük Hunyadi Mátyás királynak és Luxemburgi Zsigmondnak méltó emléket kellene állítani.

Az Esterházy-kastélyegyüttes és környékének rekonstrukciója

Az Esterházy kastély felújítási terve hangsúlyosan szerepel a fejlesztési elképzelések között. Ennek hasznosítását elsősorban kulturális, idegenforgalmi vonzerőt is jelentő fesztiválok, kiállítások, rendezvények, zenei előadások jelenthetik. A kastélyt ezek színterévé is lehetne tenni.

A kastély-együttes rekonstrukciója megkezdődött, a projekt végig vitele számos feladatot jelent. Az épületegyüttes külső-belső felújítását, kiállítótérré történő berendezését, a barokk főúri élet élményszerű bemutatása, az Esterházy mecenatúra, Fellner Jakab életművének kiállítását. A nagyobb termek rendezvény-helyszínként való hasznosítását, a kastély fogadóterében egy igazán élő közönségkapcsolati rész kialakítását stb.

Tata városa ehhez a nagyszabású átépítéshez a csatlakozó közterületek (pl. Kossuth tér, Hősök tere) rendezését, a programokban való részvételt, az Öregtó melletti magántulajdonban lévő lovarda, önkormányzati tulajdonban lévő piarista rendház rekonstrukciójának elősegítését kínálja.

A piarista rendházzal kapcsolatosan számos elképzelés verseng egyelőre egymással. Ezek között kiemelt helyet foglal el a kápolna kulturális, művészeti célú hasznosítása – ez egyik elképzeléssel sem ellentétes: szálloda, vagy diákkollégium egyaránt felmerült a tervekben.

A piarista rendház melletti hajdani piarista, ma Eötvös Gimnázium az előzőekkel egy építészeti együttest alkot. Ezekhez csatlakozik a rekonstruálandó csillagvizsgáló és a régi temető, amelynek közcélú hasznosítása célszerű.

A kastély-együttes Alsó és Felső Tata csuklópontjában helyezkedik el. Hozzá kapcsolódóan Felső Tata rekonstrukciója – a később kifejtendő barokk út részeként – elodázhatatlan.