Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

II/2. tatai és tóvárosi főutcák és főterek fejlesztési program

Utcák és terek, amelyeket élettel töltünk meg

A főutcák és főterek egy település fő ütőerei. Szervezik és kifejezik az adott településhez tartozó közösség életét. Nemcsak kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató intézményeket fogadnak be, hanem a találkozások és ünnepek helyszínei is, turisztikai vonzerőt jelentő látványosságok, értékhordozó helyek. Minél sokrétűbbek, annál élőbbek, vonzóbbak.

Ezeket az élő, lüktető főutcákat, főtereket üresítette ki a nemzetközi áruházláncok egyre több településen megjelenő olcsó tömegáru kínálata, amely a helyi kereskedőket, de a vásárlókat is láthatóan készületlenül érte. A főutcák, főterek programok éppen ennek ellenhatásaképpen kialakult ún. lokalizációs programok. A program alapja a hat pontos megközelítés:

  • szervezés – a szereplők megszólítása, találkozások szervezése, lebonyolítása
  • helyi gazdaságfejlesztés, a „lokalitás” erősítése
  • a fizikai és szellemi örökség védelme – a hagyományok feltárása, újraélesztése, ha kell
  • városszépítés – erre programok, támogatási rendszer kidolgozása
  • közlekedésszervezés, logisztika, a gyalogosok szemszögéből is
  • nyilvánosság, promóció – kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató, kulturális, turisztikai programok, események.

Az utóbbi idők városi főtereinek jól sikerült rekonstrukciói ezen terek rendezvénytérként való kialakítását hangsúlyozzák, a sokféle funkció számára a gyors átalakíthatóságot, azok békés egymás mellett élését teszik lehetővé. Tata esetében is az egész nap és este is, egész évben: télen és nyáron is élő főterek, főutcák kialakítását tartjuk kívánatosnak. Ehhez kell a tereket, utcákat övező funkciókat átalakítani.

A főutcák és főterek kialakításánál fontos szempont az üzemeltetés, köztisztaság biztosítása, jogos kifogás a köztereinkkel kapcsolatosan e kérdés megoldatlansága. Az ehhez szükséges műszaki infrastruktúrát – esztétikus hulladékgyűjtők, szemétszállítás – fejleszteni kell. A fontosabb tereken „tájba illő” illemhelyek létesítése elvárt.

Tatán a főutcák és főterek programnak részei lehetnek:

Főutcák: Kocsi utca – Fazekas utca – Rákóczi utca – bercsényi utca – Fürdő utca – Hajdú utca – Váralja utca – bartók béla út – Alkotmány utca – Ady End-re út – Somogyi béla utca – bacsó béla út.

Terek, térszerű helyek: Fekete út – Kocsi utca csomópont; Kossuth tér (főtér), a Szent Kereszt templom körüli iskola tér; Hősök tere; a Vár előtti teresedés; a Várkanyar tóvárosi végén, a Cifra malomnál lévő teresedés; Országgyűlés tér; Kodály tér; Erzsébet tér; Fenyő tér; Eszperantó tér. Mindegyiknek más a hangulata, szerepe, jövőképe, kisugárzása.

A 2010-ig terjedő időszakban főutcáink, főtereink kialakítására, rehabilitációjára átfogó tervet készítünk, a fontosabb elemekre építészeti ötlet-és arculatpályázatokat írunk ki, és hozzákezdünk terveink megvalósításához, hogy tíz éven belül főutcáink, főtereink megújuljanak. Első lépésként, 2008-ban, összefüggő utcafotók, térfotók készülnek a főutcák, főterek tatai programjához. Terveinket egymásra épülően készítjük, hogy azokkal európai uniós pályázatokon is részt vehessünk. Már a tervek készítése előtt közvélemény-kutatást végzünk arra nézve, hogy a tataiak milyen funkciókat tartanának ezeken a tereken fontosnak, milyen gondjaik vannak ezekkel a terekkel, milyen jövőképet fogalmaznak meg. Ehhez a közvélemény-kutatáshoz egy előtervet állítunk össze. Főtereink, főutcáink rekonstrukcióját az itt élők, itt dolgozók, az itt működő, vagy ide tervezett intézmények bevonásával képzeljük el, így ez együtt jár majd kereskedelem-és szolgáltatásfejlesztéssel, valamint közösség-fejlesztéssel is. Kiemelt figyelmet fordítunk tereink fenntartására, különös tekintettel a városi programok által igényelt rugalmasságra.

A tatai terek között kiemelt fontosságú a Kossuth tér rekonstrukciója. A tér hajdani pezsgő életét vissza kell állítani, a térfalakon lévő épületekben a közfunkciókat, elsősorban kereskedelmi és vendéglátó egységeket kell előnyben részesíteni. A Posta épülete ma Tata egyik szégyenfoltja, ennek rekonstrukciója, szintén elodázhatatlan. A Kossuth térhez szervesen kapcsolódik a Szent Kereszt templom előtti tér is. Érdekes intézményi együttes formálható a bercsényi út és Rákóczi út között keskeny, két utcára néző teleksorból a posta és a Hősök tere között. Ez felveti annak szükségességét, hogy a Kossuth tér és a Hősök tere a közötte lévő útszakasszal együtt rekonstruálandó. (Részletesen foglalkozik a feladattal az iVS.)