Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

II/4. A Tata és Tóváros közötti terület új életre keltése program

Tartalmi újragondolás, műszaki átalakítás, új szemléletű forgalomszervezés, kulturális rendezvény-és konferenciaközpont

A XX. század első felében Magyary Zoltán „Mi lesz Tatatóvárosból?” füzetében vázolta a város egyesítés utáni arculatát. Ebből a gondolatmenetből még számos mozzanat időszerű, elég a két városrész közötti akkor még teljesen beépítetlen területre javasolt városközpontra gondolnunk:

„A városrendezésnek fő problémája az úgynevezett városközpont kialakítása. Az egyesítés végrehajtása után a két község összeépülése a legközelebbi fejlődés útja. Az uradalom kénytelen lesz az Öreg várral szemben lévő területeket a Váralja utcától a létesítendő új utca külső feléig, a kapucinusok telkétől a Ghyczy kertig terjedő szélességben átengedni. Ennek a területnek utcákkal való ellátásáraés beépítésére városrendezési tervet kell készíteni. Az Öreg várral szemben egy szép, négyszegletes nagy teret kell létesíteni, hogy odakerüljön majdan az új városháza és köréje a különböző új középületek (postapalota, kultúrház). Esetleg erre a térre kerülhetne már az új polgári leányiskola és a jövőben létesülő más középiskola vagy egyéb állami intézmény is.”

Sajnálatos, hogy már az akkori Tatatóváros sem hallgatott Magyary Zoltánra, az utókor pedig még „hálátlanabbnak” bizonyult, hiszen a Vár előtti „senkiföldjére” sajnos a műemléki környezethez sok esetben méltatlan épületek kerültek. E településfejlesztési „hibák” kijavítása nagyfokú elszántságot, ötletességet, kitartást igényel.

A Vár előtti terület – az egykori Tata és Tóváros között – beépítetlen volt egészen az 1970-es évekig, amikor két jelentős városi intézmény épült itt: a művelődési központ és a szakorvosi rendelőintézet. Mindkét épület a szocialista városfejlesztés érzéketlen, a műemlék közelségét figyelmen kívül hagyó, igénytelen darabja. Sajnos ebbe a sorba tartozik az autóbusz-pályaudvar, sőt a gyógyszertár egyébként igényesebb épülete, valamint a Május 1. út túloldalán álló élelmiszer-áruház is. A Vár előtti kanyargós Váralja út viszonylag nagy forgalma szintén eltávolító hatású a műemlékegyüttestől. A Tata és Tóváros közötti, tágabban vizsgálandó és együtt kezelendő fejlesztési, funkcióváltásra érdemes terület tehát a következőket foglalja magába: a Vár és közvetlen környezete, Váralja út, a két nagy intézmény, a mögöttes terek áruházakkal és az autóbusz-pályaudvarral egészen ki a Május 1. útig.

A város egyik központi helye a Vár és a Május 1. út közötti terület, a művelődési ház, a szakorvosi rendelő és a vár előtti tér. A tatai Vár illetve környezete, a Hajdú utcától a Cifra malmi hídig a színtere sok városi rendezvénynek.

A terület jelenlegi állapota nem méltó a felújítás előtt álló Várhoz, városhoz, a már országos, sőt nemzetközi hírnevű tatai rendezvényekhez.

A Vár és a Május 1. út közötti terület átgondolt fejlesztése az egyik fő iránya kell, hogy legyen a Magyary-tervnek. A jelenlegi nem szerencsés építészeti és közterületi megoldások (megoldatlanságok) átalakulásra érettek.

Több éve napirenden lévő kérdés a művelődési ház felújítása, mely nemcsak műszaki átalakítást, de legalább olyan mértékű tartalmi újragondolást is kell, hogy jelentsen.

A területen az idegenforgalom, a turizmus, a kultúra, a vendéglátás kell, hogy prioritást élvezzen. A vár környezetében megkérdőjelezhető a buszpályaudvar és a Profi áruház, továbbá a szakrendelő létjogosultsága.

A szakrendelő és a kórház (esetleg a mentőállomás) új, közös épületben való, energiatakarékos, korszerű kialakítása a párhuzamosságok megszüntetésével segítene a hatékonyabb működésben alacsonyabb üzemeltetési költségek mellett.

A Vár és a Május 1. út között területen, a jelenlegi művelődési ház, orvosi rendelő, buszpályaudvar helyén kialakítható egy, a mai igényeket leginkább kiszolgáló kulturális rendezvény-és konferenciaközpont szállodával, mélygarázzsal, ami kihasználja a Vár és az Öreg-tó közelségének remek adottságát.

A Hajdú utca, a Váralja utca a cifra-malmi hídig, a Vár előtti tér igényes burkolatokkal és berendezési tárgyakkal, megtervezett zöldfelülettel forgalomcsillapított, vagy autómentes közterületként kialakítva lehet alkalmasabb helyszíne rendezvényeinknek.