Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

II/5. A május 1. út rehabikitációja program

a városközpontot megkerülő útvonal „beharapásainak”gyógyítása az egyes „lyukak” számára új funkciók találásával, a történeti értékek erősítésével

A városközpontot megkerülő főútvonal a közvetlen központnak az átmenő forgalomtól való tehermentesítését megoldotta, viszont a szanálásnak a város

hogy az útvonal mentén felszabadított „terekre” a város hagyományaitól idegen lakótelepi egységek, külvárosi megjelenésű kereskedelmi egységek, és egyéb, oda nem illő létesítmények települtek. Ez a szocializmus olyan káros településfejlesztési öröksége, amelynek a gyógyítása a mi feladatunk. Ugyanakkor a Május 1 út melletti kereskedelmi, bevásárló negyed mindezen városépítészeti kritika ellenére kedvelt bevásárló negyed, ahol a kisvárosias arculat megteremtése érdekében az egyes épületek kis beavatkozásokkal összeépíthetők, a széteső városképet fokozatosan javítva.

A városközpontot megkerülő útvonal lyukai, beharapásai:

  • a Környei út – Táncsics M. út – Kocsi út – Dadi út összetett csomópontja;
  • a Május 1. út – Nagykert utca csomópontja az út mindkét oldalán;
  • a Kőkúti iskola előtti nagykiterjedésű szabad terület a Május 1. útig;
  • a Komáromi út -Katona J. út – Keszthelyi út közötti lakótelepi beépítés;
  • a Keszthelyi út – Cifra-malom patak közötti sáv a Vár előterében;
  • a Cifra-malom patak és a tóvárosi körforgalmi csomópont közötti terület.

Nyilvánvalóan szükség lenne az idegen és a történelmi város szempontjából zavaró funkciók – mint pl. az autóbusz-pályaudvar, a nagy parkolót igénylő kisebb-nagyobb bevásárlóközpontok – kitelepítésére. E városképi és funkcionális szempontból káros örökség felszámolása a várostól jelentős erőfeszítéseket igényel, ezért ezekre külső pénzügyi és szakmai befektetőket, valamint konkrét funkcionális javaslatokat is keresünk – a helyi civil szervezetekkel és e területen jártas szakértőkkel együttműködve.

A buszpályaudvar a városközpont előterében túlzottan értékes területet foglal el. A terület közösségi, közintézményként való hasznosítás kívánatos. Ezzel a városközpont közvetlen autóbusszal való megközelítését nem kell feladni, hiszen itt egy jelentős, minden távolsági busz megállását jelentő megálló alakítható ki. A buszvégállomás legalkalmasabb helye a vasútállomás, ahol a közlekedési eszközváltás kézenfekvően megoldható. Megjegyezzük, hogy az autóbuszokat az átmenő gépkocsiforgalomtól elzárt belvárosi területekre is be lehet vezetni, erre számos kiváló példa van az országban (pl. Vácott a Március 15. tér)

A területek lehatárolása, ahol kell, telkek alakítása a közeljövőben megtörténik, a szanálási igényeket meghatározzuk, a telkeket, beépítési viszonyokat szabályozási tervekben rendezzük. Reményeink szerint a közelmúlt ezen településfejlesztési „sebeit” 6-8 év alatt begyógyíthatjuk. A jelentősebb és városképi szempontból érzékeny helyszínekre építészeti tervpályázatokat írunk ki. A városközpontot megkerülő útvonal menti beépítésekkel a tatai építészeti hagyományokat kívánjuk erősíteni – modern építészeti eszközökkel.