Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

II/7. A lakótelepek rehAabilitációja, rekonstrukciója program

A lakótelepek beágyazása a város szövetébe

Tatán több lakótelepi egység létesült az elmúlt évtizedekben. A legtöbb a Május 1. út két oldalán helyezkedik el. Egy nagyobb zárt lakótelepi egység Tóváros északi részén a Klapka György laktanya mellett létesült: ez a Bacsó Béla-

lakótelep. Egy kisebb lakótelepszerű egység Kertvárosban, a Deák Ferenc utca mentén is található. Ezek az egységek – beépítési módjuk, léptékváltásuk, a hagyományos városszövetet felbontó jellegük miatt – nem tartoznak szervesen a város testébe, szövetébe, abban idegen testként jelennek meg. Ezért a legfontosabb feladat ezek beágyazása a város szövetébe, többféle – építészeti, kertészeti, környezetalakítási és közösségszervezési – módszerrel is.

Ennek néhány eleme:

  • A lakótelepeket család-és gyerekbaráttá kell tenni, ez mutatkozzék meg a lakásválaszték bővítésében, az intézményekben, a közterületi fejlesztésekben. Minden lakótelepen uniós követelményeknek megfelelő játszóteret kell kialakítani.
  • Értéknövelő felújítást kell végezni.
  • Energiatakarékosságot, energiatudatosságot kell biztosítani a felújítások minden területén: a fűtés szabályozhatóvá, mérhetővé tételében, a hatékony hőszigetelésben, de az alternatív energiák felhasználásával is.
  • A közterületek, zöldfelületek értéknövelő rehabilitációja, azaz a lakótelepekből „zöldvárost” kell építeni (a 30-35 éves növényállomány a lakótelepek nagy értéke, erre kell alapozni).
  • Nagyobb igényességet kell elérni a lakótelepeken! Nem fogadható el az a káros, romboló szemlélet, hogy ide bármilyen alacsony színvonalú épület vagy építészeti elem elég.
  • A legfontosabb a közösség bevonása. Kisebb körzetenként véleményközpontokat kell létesíteni, Társadalmi-gazdasági konzultációt kell kezdeményezni a lakótelepeken az itt élők, lakóközösségek bevonásával.
  • A lakótelepeken az állattartás – elsősorban kutyák tartásának – szabá-lyozására szükség van. Ki kell alakítani olyan kutyafuttatókat, amelyek a gyermekek játszóhelyeinek zavartalanságát biztosítják, a kulturált ebtartást lehetővé teszik.

A lakótelepek összefüggő közterületein a források felfakadásából adódó talajvízszint változások miatt is alapvető kertészeti, közterületi beavatkozások válnak szükségessé.