Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

III/2. Tata a kultúra városa

A kultúra húzóágazat, nagyszabású programok, világi és egyházi, a „magas” és a népi kultúra együttműködése

Tata jövőjének egyik kulcsa a meglévő és fejleszthető kulturája: a történelme, a műemlékek sokasága, a városi kultúra megannyi eleme. Ezek egyrészt az itt élőket szolgálják, másrészt a magas színvonalú idegenforgalom alapja egyben.

A tatai Vár és az Esterházy-kastély bevonása a városi közművelődésbe

Tata kulturális vonzerejét a meglévő programok mellett jelentősen továbbfejlesztjük. A legjelentősebb két program az Esterházy-kastély és a tatai Vár rekonstrukciója, amelyekben az állandó programok mellett évente egy-egy nagyszabású tárlatot, kiállítást kellene megrendezni, ami egy Tatai Fesztivál csúcspontja lehet.

Hosszabb távon tervezzük a Kuny Domokos Múzeum megyei fenntartásból való átvételét, városi üzemeltetésbe, a városi közművelődési tevékenységbe való közvetlenebb bevonását. Így lehetőség nyílik a városi kulturális programok összehangolására és annak magasabb színvonalon történő megjelenítésére. Tudományos publikációk, konferenciák, várostörténeti kiállítások megrendezésére, lebonyolítására. Mivel a városunkban lévő kiemelt műemlék együttesek fogadják be a múzeumi tevékenységet, ezért nagyobb lehetőségünk nyílik az épületek karbantartására és felújítására.

amelynek feladata lenne a kastélyegyüttes felújításának lebonyolítása, valamint funkcionális tartalommal való megtöltése ( főúri életet bemutató kiállítás létrehozása, tatai fajansz gyártás bemutatása, emlékszobák kialakítása-Schönbrunni Béke aláírásának szobája, Vilmos császár és Ferenc József császár emlékszobája, IV. Károly király emlékszobája), valamint rendezvénytermek kialakítása és egyéb szolgáltatások lehetőségének biztosítása.

Városi könyvtár

A Kossuth téren a volt zeneiskola épületét egy XXI. századi , minden igényt kielégítő , modern könyvtárrá kívánjuk átalakítani, melyben helyet kívánunk biztosítani a digitális könyvtári szolgáltatásnak, fonotéka létrehozásának, gyermekkönyvtári részleg esetében vonzóvá kívánjuk tenni a fiatal korosztály részére az olvasás iránti érdeklődés felkeltését, a középiskolás korosztály számára szeretnénk biztosítani széles körben az internet hozzáférés lehetőségét, teret kívánunk adni a helytörténeti kutatásnak, valamint tudományos előadások és kiállítások lebonyolításának. A könyvtári szolgáltatás mellett közösségépítő, a könyvtárat vonzóvá tevő közösségi helyet kívánunk létrehozni.

A tatai fazekasság – a tatai majolika – bemutatása, kézműves műhely a Kőfaragó házban

A tatai kultúra egy ma még kellően nem értékelt szelete a tatai kézművesség, elsősorban is a fazekasság, amelyet bemutatásra érdemesnek tartunk. A Fazekas utca őrzi ennek emlékét. Részben ebből nőtt ki Farkasházy Fischer Mór munkássága, amely Tatáról indult ki és a magyar és a nemzetközi iparművészetben és képzőművészetben máig tartó fényes fejezetben: a herendi porcelánművészetben csúcsosodott ki, majd Fischer Mór újra Tatára tért vissza.

Tata a második legnagyobb dunántúli fazekas központ volt az országban Csákvár után. Sajnos az idők múlásával változott ez a tény is, és ha ma valakinek eszébe jut a város neve, minden mást fog kapcsolni hozzá, csak a fazekasságot nem. Olyan érték ment itt veszendőben, amiért nagyon nagy kár, nemcsak azért, mert a Kárpát-medencére jellemző volt mindig is a gazdag népművészet, hanem mert a magyar néplélek és kreativitás egyik fő kifejező eszköze volt. Ha Tatát említi valaki, az Öreg-tó, a csodálatos Vár, a malmok, parkok teljesen jogosan egyből beugranak a gondolatba, csak sajnos a fazekasság – a tatai majolika

– nem, holott nagyságát, jelentőségét tekintve felmerülhetne ez is, mint régi és mai létező érték. Még csak-csak dereng, ha a Fischer cég fajansz termékeinek másolata alapján kialakult fehér alapon apró kék-zöld díszítésekkel ellátott edényeket nézegeti valaki, de ha a régi fekete, vagy vörös földfestékkel díszített termékek kerülnek szóba, bizony itt már nem asszociálnak Tata városára. Ezen tudna segíteni egy központilag kialakított helyiség – a Fazekas utcában –, ahol a ma élő fazekasok illusztrálhatnák, hogy mivé fejlődött bennük a szülővárosuk régi hagyománya, hova jutottak el mesterségbeli tudásban, hogyan ültették át azt a hagyományt, amit egykor oly sokan műveltek ebben a városban, amit röviden úgy lehetne megfogalmazni, hogy „régi mesterség egy modern világban”. Összekapcsolni a múlt bemutatását és ezzel egyidejűleg a felélesztését úgy, hogy élővé teszem, bemutatom a mai kultúrába illesztve a termékeket, a régiből a jelent. Ezekre alapozva tervezzük egy kerámiaház létrehozását egy olyan épületben, amelyben ez a népi mesterség hosszú időn át hagyományosan működött.

A Fazekas utcában található „Kőfaragó házat” kézműves műhellyé kívánjuk átalakítani, mivel már korábban is igény merült fel tatai kismesterségek bemutatására. Erre a legmegfelelőbb helyként alkotóműhelyt kívánunk kialakítani időszaki kiállítások, bemutatók lehetőségével egybekötve. Teret kívánunk adni a nagy hagyományokkal rendelkező tatai kézművesipar más területeinek bemutatására.

A Tata környéki népi kultúra, mesterségek között a kocsi kocsigyártásnak különös, nemzetközi jelentősége van.

Színházi és zenekultúra fejlesztése a meglévő alapokon

Tata már a régebbi időkben is művészeti-kulturális események állandó színtere volt. Saját színház, zenekar, énekesek álltak az Esterházy grófok szolgálatában Director Chorival az élen, aki a ma már újra ismertté váló Menner Bernát volt. Az egykor lenyűgözően szép szabadtéri színpadon nemzetközi hírű operaelőadásokat tartottak, melyek még külföldről is vonzották a vendégeket, nem kis mértékben fellendítve Tata idegenforgalmát. A színházi és zenekultúra alapjai azok a művészeti iskolák, ahol zenei, képző- és iparművészeti képzés folyik az általános iskolától – reményeink szerint – a felsőfokú oktatásig. Számos civil szervezet él, működik a városban, amelynek a színházi és zenei kultúra ápolása szívügye. A városnak már jelenleg is számos olyan helye van, ahol zenei, színházi előadások bonyolíthatóak, Ezek sorát igyekszünk gazdagítani pl. a volt piarista rendház kápolnájában létesítendő hangversenyteremmel, rendezvényközponttal, a művelődési ház átépítésével, a szabadtéri színpad felújításával stb. Ezekre alapozva lehet itt a magas szintű zenei és színházi kultúrát továbbfejleszteni.

Tata barokk értékeinek népszerűsítésében még nagyobb szerepet kaphat a zene – ami nemcsak templomokban és a kastélyban szervezett koncerteket, zenei előadásokat jelenthet, hanem pl. a tatai Öreg-tavon is lehetne „vízi zenét” játszani, és a parkokban – pl. az Angolparkban is – megjelenhet a szabadtéri zenélés. A Tatán működő zenekarokra, énekkarokra építve lehetne országos dalos találkozókat szervezni. Majd egy tucat énekkar és zenekarok működik Tatán. A kulturális élethez hozzájárult az, hogy a kezdő fiataloktól kezdve az idősekig mindenki nagyon szeret énekelni. Több mint 300 olyan diák van, akik életpályájukul kimondottan az ének-zenét választották.

Nem feledkezhetünk meg természetesen a szabadtéri színpad már említett igen jelentős, de lassan feledésbe merülő hagyományainak újjáélesztéséről sem – például népszerű komolyzenei, operett és musical előadások szervezésével. Nagyobb hangsúlyt kaphatna a szabadtéri színpad. Jó lenne helyreállítani, kiábrándító és szomorú a leszerelt székek látványa. Néhány népszerű előadás bevétele talán lehetővé tenné a színvonalasabb előadások idehozatalát is. E program keretén belül fontos lenne a szabadtéri színpad szerepének növelése (több előadás szervezése), az Angolkert természeti értékeinek megóvása érdekében elsősorban kamaraszínházi találkozókra és zenei rendezvényekre gondolunk.

A város ezen kívül mindig gazdag volt művészekben: festők, grafikusok, keramikusok, zenészek, költők régen és ma is szívesen telepedtek meg itt. A főváros könnyen elérhető, ugyanakkor idilli, vidékies nyugalomra lelnek az itt élők. A város kiválóan alkalmas összművészeti találkozók szervezésére.

Az egyházi kultúra ápolása

Tata egyházi kultúráját a piaristák, a kapucinusok, a nagyhagyományú katolikus közösség és a reformátusok és evangélikusok is képviselik. Szükségesnek tartjuk egy ökumenikus egyházi kiállítóhely megteremtését, ahol Tata egyházművészetét, egyházi, vallási kultúráját lehet bemutatni.

Tata nemzetközi konferencia-és rendezvényközpont lehet

Gyakran elhangzik, így talán már kissé közhelyszerűnek találhatjuk, hogy Tata földrajzi fekvése szinte egyedülálló. Valóban páratlan környezeti és műemléki tényezők együttese alakította ki ezt a vélekedést az idelátogató idegenekben is. A csodálatos fekvés, a tavak, vár és a kastély meghatározzák a város jellegét. Az EU tagjaként is törekszünk egyéni arculatunk kidomborítására, városunk legoptimálisabb karakterének meghatározására. Közlekedési szempontból nagyon szerencsés, hogy a város minden irányból jól megközelíthető, nem esik távol a fővárostól, a határtól, de még a közvetlen szomszédos országok fővárosaitól sem. Mindez képesíti arra, hogy nemzetközi programok helyszíne lehessen.

A tatai sportkultúra fejlesztése

Régen Tatán nagy sportélet, sportolási kultúra volt. Törekszünk a Tatára jellemző sportok feltámasztására. Ehhez Tatához kötődő szakembereket hívunk meg, akik elhivatottságból vállalnák a fiatalokkal való foglalkozást. A szülőket is ösztönözzük, hogy a gyerekeiket sportolni járassák és ők maguk is rendszeresen mozogjanak, sportoljanak. Az egész várost igyekszünk megnyerni a sportos, egészséges életmód kultúrájának.

A sportkultúra része lehet a Magyar Olimpikonok Múzeumának létrehozása a városban. Ezt az indokolja, hogy olimpiai bajnokaink jelentős része itt, Tatán készült élete nagy teljesítményére, az olimpiára.

A helyi média a kultúra szolgálatában

Szükségesnek látnánk, hogy a helyi televízió műsorpolitikájában hangsúlyosabb szerepet kapjon a művészet, a művészeti nevelés, a tatai kulturális programok és rendezvények minél színvonalasabb, figyelemkeltő, és interaktivitást gerjesztő bemutatása.

Tata kultúrája a turizmus szolgálatában

Tatát történelme, épített és természeti öröksége, kulturális, oktatási, közösségi hagyományai együttesen arra érdemesítik, hogy a turizmus minden ága természetes módon teret nyerjen itt. A város már jelenleg is számos kulturális programmal rendelkezik, ezek híre, látogatottsága azonban még elmarad a lehetőségektől. Az adottságok célirányos fejlesztésekkel fesztivál-és konferenciavárossá tehetik Tatát.

A jelenlegi rendezvények közül a legismertebbek a következők: a Víz, Zene, Virág Fesztivál, a Tatai Sokadalom, a Tatai Barokk Fesztivál, a Porcinkula, a Tatai Nyár, a Tatai Öreg-tavi Nagy Halászat, a Vadlúd Sokadalom, a Tatai Minimarathon utcai futóverseny és a Tó-futások.

Tata történelmét, kultúráját, építészetét és táji adottságait a legteljesebb körűen két korszak fémjelzi: a középkor a tatai Várral – Tata a magyar királyi városok csoportjába méltán tartozik – és a barokk kor. Ezeket kell a legmagasabb szinten bemutatni és a két legfontosabb rendezvényt ezek köré szervezni.

A rekonstruált tatai Vár számtalan programot fogadhat be, ezek csúcspontja a Magyar Királyi Várjátékok szervezése lehetne. Ennek keretében kiállítások, lovagi tornák, középkori színház, utcai rendezvények, középkori gasztronómia bemutatkozása és számos más középkort idéző programra sor kerülhet. Ezt az évenkénti rendezvényt nemzetközi kapcsolatokkal lehet szélesíteni.

Fontosnak tartjuk a Barokk Fesztivál továbbfejlesztésével az Esterházy Barokk Fesztivál évenkénti megrendezését. Ezt méltán nevezhetjük el az Esterházy családról, akikhez Tata barokk kori fénykora szorosan kötődik. Ez idegenforgalmi, turisztikai szervezést is igényel. Neves előadók, idegenforgalmat is csábító hangversenyek a turizmusban szokásos reklámköltségek nagyobb anyagi ráfordítás nélkül elképzelhetetlenek. Ezt az önkormányzat saját erőből nem tudja fedezni, de a várható nagy érdeklődésre alapozva támogatókat is biztonsággal megszólíthatunk.

Számos új program, rendezvény is szervezhető pl. a tematikus városi útvonalak kapcsán. Ilyen lehet pl. a vízimalmok útjára szervezve a Molnár Napok, amikor nem csupán a malmokat járnánk végig, kiindulva a Jenő-malomtól, amelyben a malmokat „működés közben” bemutató makettvárost lehet bemutatni.

A városban működő néptánc együttesek bevonásával lehetne szervezni kamaratáncversenyeket. Verbunkos fesztivállal a város legfontosabb terein mutathatunk be egy hagyományos, ezeken a tereken hajdanában valóban létező „akciót”. A Kodály téren fúvószenekari koncerteket lehetne nyaranta szervezni.

Tata turisztikai vonzereje – a meglévő rendezvények felsorolásából is láthatóan – sokféle elemből táplálkozik:

  • a természeti környezet, a vizek és zöldfelületek együttesen a rekreációt és a sport-turizmust,
  • míg az épített környezet, Tata gótikus-reneszánsz, de elsősorban barokk korból való értékei és az ezekhez kapcsolódó kulturális, művészeti értékek együttesen a kulturális turizmust alapozzák meg.

E két fő témakör köré rendezzük a jövőben is Tata turizmusát, kulturális, sport és rekreációs programjait – természetesen a meglévő, kialakult, na-gyobb tömegeket vonzó, hagyományos programok megtartásával. Ezeket fejlesztjük tovább új elemekkel.

A tatai fürdőkultúra nagy hagyományait a Fényes-fürdő, a Kristály-fürdő és persze az Öreg-tó jelentős mértékű fejlesztése öregbítené. Ezekbe a programokba az önkormányzat korlátozot-tabb erőforrásain túlmenően szakmai és pénzügyi befektetőket is bevonunk.

Különleges turisztikai vonzerő lehet térségünkben a Természetes Életmód Alapítvány Történeti Ökológiai Programja. Természetvédelmi és Humánökológiai Oktató Központjuk Agostyánban, az Ágoston-ligetben egy új szellemű kísérletnek ad helyt a Gerecsei Tájvédelmi körzet tőszomszédságában. Egy kisebb, középkori település részletet kívánnak megépíteni, melynek alapját a közeli Baj községhez tartozó Öregkovács-hegyi ásatások adják. Szeretnénk megteremteni az érdeklődők számára az itteni tartózkodás vonzó feltételeit, valamint a kirándulás lehetőségét a zöldturizmus kedvelőinek. A folyamatosan bővülő XV. századi falurekonstrukció (Árpád-kori körtemplom, fogadó, udvarház, zarándokház) meglátogatása és az akkor élt ember mindennapi életének megtapasztalása, izgalmas részletgazdagsággal adja a középkor hangulatát, „kényelmét” és ízeit, akár bentlakással is. Programunknak a „természeti-társadalmi béke temploma és udvarháza” címet adtuk. A természeti-táji értékekkel harmonizáló vendégház kitűnő lehetőséget kínál az időnként elemi szükségletként jelentkező lelassulásra, lecsendesedésre és feltöltődésre.

Minden város életében fontos a művészet pártolása és életben tartása. A művészet ízlést formál, előremutat, turizmust gerjeszt, összeköt népeket és kultúrákat. Nem kell magyarázni a jelenlegi állapotokat a közízlés, közmorál állapotát. A művészet szerepe kimozdítani a társadalmat a silányság és felszínesség mocsarából. Régi hagyománya van városunkban a művészetpártolásnak. Neves művészek sora élt és alkotott itt. Csak egy példa a művészetek hatásáról: Szentendre, egy poros kis falu volt mindaddig amíg egy jó szemű polgármester a múlt század elején odacsábított művészeket és kulturális és turista paradicsommá változtatta. Szóval változtatni kellene! Tata adottságai még jobbak, csak élni

kell velük. Nincs a városnak galériája! A városi alkotóknak nincs fóruma, ahol közös programokat dolgozhatnának ki. Megfelelő hely kellene (pl. kőfaragó ház, Vaszary villa, esetleg egy régi ipari épület), ahol alkotó műhelyek jöhetnek létre helyi és külföldi művészekkel közösen. Hírvivőkre van szükség, akik elviszik hírünket a világba. Jó példák találhatók, testvérvárosainkban a legjobb példa Alkmaar, ahol egy régi épületben pezsgő alkotóműhely működik.

Átfogó program: „Tatai naptár”

A turistaszezon meghosszabbítására a mindkét fő városi vonzerőnek megfelelően egy-egy egészen kiemelkedő programot kell megszervezni késő tavaszi és kora őszi időpontban. Ezeket kell, hogy támogassák az egyéb programok. A késő tavaszi egyhetes program, a Tatai Tavasz elsősorban a természetre, a rekreációra, a vizekre és a sportra építene. A kora őszi, szintén egyhetes program, a Tatai Ősz a város kulturális és épített örökségének öregbítését célozza meg kulturális, építészeti, gazdasági, gasztronómiai, tudományos, oktatási-nevelési programmal.

Tata minden jelesebb évfordulóját az alkalomhoz illően meg kívánjuk ünnepelni, helyi, országos, vagy akár nemzetközi jelentőséget adva az adott eseménynek. Ehhez összeállítjuk a 2038-ig terjedően a Tatai Emléknaptárt, amely nagy távlatban rögzíti a nevezetes események, személyiségek, találkozások évfordulóit.