Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

III/3. Tata gyermekbarát és ifjúsági programja

A város biztonságosabbá és barátságosabbá tétele a legkisebbek számára, új közösségi helyek kialakítása a fiataloknak

Gyermekbarát város

Egy újfajta, gyermekbarát szemlélet megalapozása és tettekre váltása reményében csatlakozott városunk az UNICEF „Gyermekbarát város” kezdeményezéséhez. A gyermekek ügyeit, a legkisebb tatai polgárok mindennapjait illető nagyobbkörültekintéssel,másszemlélettel,újszervezésiötletekkel,összefogással igyekszünk biztonságosabbá és barátságosabbá tenni. A „Gyermekbarát Város” kezdeményezéshez való csatlakozással szeretne Tata egy olyan irányvonalat, követendő példát meghatározni, amely más városok számára minta projektként szolgálhat. A cím elnyerése érdekében még az idén ingyenes védőoltást kapnának a kétéves gyerekek, kamaszparkot alakítanának ki és számos gyermekjóléti intézkedést vezetnének be. Felújítják a játszótereket, klubhelyiséget alakítanak ki a tatai diákoknak, helytörténeti tantárgyat indítanak az általános iskolákban, városvédelmi diák csapatot hoznak létre, és támogatják az óvodák szakmai munkájának fejlesztését.

Szükség van a fiatalok számára egy normális szórakozóhelyre. Szükség van a művelődési ház környékén, vagy másutt a fiatalok részére a diákönkormányzat aktív részvételével egy közösségi helyre, amely hétköznap és hétvégén is nyitva van Ez a hely lehetőséget biztosít a kikapcsolódásra, a szabadidő hasznos eltöltésére, szórakozásra, tanulásra, lehetőség van étel, ital fogyasztására és internet hozzáférésre is. Ez a hely azért is fontos, hogy a város különböző iskoláiba járó diákokat összehozza, és a kapcsolatokat megteremtse, megerősítse. Erre lehet alkalmas hely pl. a Rákóczi út-Malom köz-Hajdú utca által határolt tömb, amelynek védett belső udvara van, az épületegyüttes jelenleg alulhasznosított, alkalmas volna ifjúsági szórakozó-és találkozóhelynek.

Sport, rekreáció támogatása

Tata a sportélet szempontjából kiváló adottságokkal rendelkezik. Természeti környezete, a Tatai Edzőtábor, hagyományos sportversenyei igazolják mindezt. Önálló sportiskola is működik Tatán: a Kőkúti Általános Iskola. Mindezekre alapozva támogatjuk a 8-18 éves korosztály minden tagjának rendszeres, iskolán kívüli sportolását. Ennek megvalósításába bevonjuk az iskolák testnevelő tanárait, a Tatai edzőtábort, a helyi sportegyesületeket, a civil szférát. Célunk a mozgás, a tömegsport, a szabadidősport színtereinek kiépítése és működtetése – kamaszpark, uszoda, extrém sport helyszínek, lakótelepi sportterek, játszóterek létesítésével. Hiányoznak vi-szont azok a programok, amelyek a fiatalokat érdeklik. 2007 szeptemberében volt a sárkányhajó verseny, ez nagyon jó volt, lehetne gyakrabban, de túl ezen, bármilyen sportverseny is lehetne, például: kajak, kenu, vitorlás stb. A sporteszközök igénybevételét minél tágabb körben lehetővé kell tenni – nemcsak azok számára, akik edzésre járnak.

Az önkormányzat lehetőségei szerint biztosítja a városi diák-, szabadidő-és versenysport feltételeit. E program legfontosabb elemei:

  • Diáksport Bizottság működtetése, feladata: a diákolimpiai versenyeztetés, valamint a városi és városkörnyéki iskolák rendszeres sportversenyeinek lebonyolítása;
  • a kiemelt városi sportrendezvények színvonalas lebonyolítása, a hagyományos, nagy tömegeket megmozgató eseményeket minden évben meg kívánjuk szervezni: Kristály Sakkverseny, Tó-futás, Gyalogló Világnap, Minimarathon, Vívógála, Tatai Regatta, Streetball Nap, a Bécs-Pozsony-Budapest Szupermaraton tatai állomása stb.

Az Öregtó partján lévő tornapályát fel lehetne újítani, hiszen az ott lévő eszközök már teljesen tönkre mentek. Ebben biztos segítséget nyújtanának a diákok is, lehetne társadalmi munkában csinálni, mint pl. a „72 óra kompromisszumok nélkül” programsorozatban.

„Kamaszpark” létrehozása – közösségi hely és közösségi program

A rendszerváltozás nagy vesztesei a családok, ezen belül a fiatalok, akik gazdátlanul és védtelenül „vészelik át” ifjúságukat, elsősorban a kamaszkorukat. Kamasz gyermekeink gazdátlansága, elveszettsége, céltalansága, jövőképhiánya mögött az ún. „néma családok”, a széthullott, megroppant házasságok, a kiüresedett kapcsolatok, az elidegenedett világ állnak.

Az ifjúság számára a sajátos élethelyzet miatt saját helyet és sajátos programokat kell kidolgozni. A lakótelepeken, de ma már a kertvárosokban is szimbólum a kulcsos gyerek. Ezek a kamaszok hol találnak helyet, célt, értelmes időtöltést maguknak? Sajnos szinte sehol! Ezért tűzzük ki célul a kamaszparkok létesítését és működtetését. Tatán két kamaszpark létesítésére teszünk javaslatot. Természetesen továbbfejleszthető a gondolat, például a teljes családnak létrehozott „játszótér” kialakításáig. Ezek helyet, programot, szervezőket és hálózatszerű működtetést kívánnak.

A program kidolgozásába a helyi pedagógusokat, közösségfejlesztési szakembereket, papokat-lelkészeket, szociális dolgozókat, orvosokat kell bevonni. Az általuk megfogalmazott kamaszparkok (közösségi hely és ifjúsági közösségfejlesztési program) alapján egy ötletpályázat kiírását szorgalmazzuk, amely a környezetalakítástól az építészeti megfogalmazásig terjed.

A program megvalósítását összetett módon, civil szervezetek, vállalkozók bevonásával képzeljük el. Az üzemeltetés-fenntartás vegyesen az önkormányzat, civil szervezetek és vállalkozók feladata. Az ötletpályázat alapján egy kész, kidolgozott programmal az Európai Unió pályázatain is részt kell vennünk, ami mind a településfejlesztésben, mind a humán programokban, a helyi társadalom építésében, az ifjúsági közösségfejlesztésben eredményre vezethet.