A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

IV/4. Turizmusfejlesztési program

A történeti örökségre, a táji, természeti értékekre alapozva, a kistérségi kapcsolatokra is építve

Kevés olyan városa van az országnak, amely ennyi turisztikai vonzerővel rendelkezne, mint Tata városa és környéke. Minden megtalálható itt, amiért érdemes néhány napot eltölteni: gazdag vízivilág, érdekes és változatos táj, fantasztikus növényzet, építészeti, történeti emlékek sokasága, sokrétű és izgalmas kultúra, gasztronómiai hagyományok, számos vonzó rendezvény.

Az attraktív városképi elemek között

 • nemzetközi vonzerővel bír: az Öreg-tó és környéke a Várral; az Angolkert, Cseke-tó; az Esterházy-kastély;
 • országos vonzerővel bír: a tatai Óváros (Kossuth tér és környéke); Kálvária-domb értékeivel, panorámájával; Országgyülés tér.

A természeti elemek közül

 • nemzetközi vonzerővel bír: az Öreg-tó; a Kálvária-domb;
 • országos vonzerővel bír: az Angolkert; Agostyán.

A kulturális elemek közül

 • nemzetközi vonzerővel bír: az Esterházy család; a tatai Vár; az Esterházy kastély;
 • országos vonzerővel bír: az Országgyűlés téri harangláb.

E számtalan vonzerő ellenére nyugodtan kimondható, hogy Tata városa a jelenlegi idegenforgalmát bízvást megtöbbszörözhetné. Ez volna a város egyik legjelentősebb és ma még csak kisebb részben kihasznált gazdasági erőforrása.

A közép-és hosszútávú fejlesztéseinkkel Tata vonzerővel bíró elemei közül számosat nemzetközi és országos szintre kívánunk emelni:

 • A megfelelő fejlesztések, rekonstrukciók végrehajtása után Tatát a Világörökség részévé kívánjuk tenni kulturális és természeti együtes kategóriában. Ez a lépés Tatát a világturizmus „főútvonalára” helyezné.
 • Nemzetközi hírnevet kívánunk szerezni a tatai élő vizek rendszerének, a helyreállított és működő vízimalmoknak, az Angolkertben és környezetében kialakított rekreációs együttesnek (Angolkert, Cseke-tó, Pálmaház, Jenő-malom, Kristály-fürdő), a tatai Tatai Tavasznak és Ősznek, Tata ökológiai városfenntartási, -üzemeltetési rendszerének.
 • Országos hírnevet kívánunk a fejlesztéseinkkel biztosítani a tatai városrekonstrukciónak (Kossuth tér, Hősök tere, Esterházy-kastély, Öreg-tó partja), valamint a megújított és kibővített Fényes Fürdő Szabadidő-és Sportközpontnak.

2005-ben és 2008-ban fogadta el a tatai önkormányzati képviselő-testület a város turisztikai stratégiáját és marketing tervét. Ez a meglévő adottságokra épít, Tata turisztikai vonzerejét jelentős mértékben tovább kívánja fejleszteni.

A Tatán működő vendéglátó és szállásadó vállalkozókkal folytatott műhelybeszélgetések során két fő, egymással kölcsönhatásban lévő problémakör rajzolódott ki, amely a programokat és a szálláshelyek kihasználtságát érinti:

 • a programok terén a hétvégék szegények. A vendéget többnyire szervezetten viszik olyan helyekre, ahol koncentrált élmények érik (Győr, Pannonhalma, komáromi fürdő). Fontos tehát olyan szolgáltatási skála, olyan tematikus ajánlatsor kimunkálása, amely a vendég számára önállóságot, gyalogtúra lehetőséget és egyéb eszközöket (kerékpár, lovaskocsi) biztosítva a város és a környék településeinek bejárására ösztönzi. Ehhez szükséges egyrészt olyan városi (többnyelvű) információs rendszer, amely biztonságot nyújt és érdeklődést keltve vezeti a vendéget a tematikus útvonalakon és a város környékére. Másrészt olyan városi komfortra van szükség, ami szintén biztonságot és pillanatnyi, vagy hosszabb pihenési lehetőséget, elcsendesedést biztosít (illemhelyek, padok, ivókutak árnyas sétányok stb.). A többnapos programok egyik fontos indoka az lehet, hogy Tata centrális elhelyezkedése alkalmassá teszi csillagtúra bonyolítására – Esztergom, a Dunakanyar, Pilis, Budapest, Bakony, a Duna, Győr, Pannonhalma egyaránt könnyen elérhetők.
 • a hétvégék – szemben a hétköznapi telítettséggel – vendéghiányosak. E téren van szükség a vállalkozók és a vendéglátók, szállásadók, turisztikai vállalkozások olyan együttműködésére, amellyel elérhető, hogy a turisták megálljanak és még egy napot eltöltsenek itt, és különösen a hétvégéken kell olyan programokat biztosítani, amelyért érdemes a hétvégét itt tölteni (wellness, gasztronómia és kultúra összekapcsolása változatos összeállításban)

Programjaink mindegyike ezt a kettős célt szolgálja: a jelentős műemlékek rekonstrukciója, a nagy kulturális programok, a Tatai Tavasz és Tatai Ősz turisztikai szezont meghosszabbító rendezvényei, a tematikus útvonalak létesítése, az elsősorban a turisták tájékoztatását szolgáló információs pavilonok létrehozása stb. A turizmust nemcsak nagyszabású programokkal kívánjuk támogatni – mint pl. épületegyüttesek rekonstrukciója, költséges programok, fesztiválok –, hanem egy színvonalas információs rendszerrel és mindenütt kapható tematikus térképekkel is. A város legszebb részeit, legizgalmasabb programjait bemutató rövidfilmet, klipeket készítünk, amelyeket bárhol az országban, kiállításokon, de Tatán szervezett – nem kifejezetten turisztikai jellegű – programok keretében is be lehetne mutatni.

Az előbb említett elemek egy egységes városmarketing részei, ami a tatai Városkapu Zrt. feladatkörébe került a turizmus koordinálási, szervezési feladataival együtt.

Tata számára új lehetőségek nyílnak azáltal, hogy a város egyes meghatározó és megkülönböztető értékei az elmúlt időszakban elindult folyamatok nyomán bekapcsolhatóvá válnak az idegenforgalomba. Az Esterházy-kastély hasznosítása, az Öreg-tó rehabilitációja, vagy a belváros tervezett rekonstrukciója olyan új helyzetet teremtenek, melyek kihasználása tudatos és intenzív turizmusfejlesztési tevékenység után kiáltanak. A fejlesztési munkát jelentősen segíthetik azok a befektetői szándékok, melyek új vonzerők és látványosságok létrehozására irányulnak.

Ezen a téren a célkitűzések a következők:

 • a vendégforgalom jelentős emelkedése, a turisztikai szezon meghosszabbítása a Tatai Tavasz és Tatai Ősz rendezvénysorozattal;
 • egyes kiemelt (sokat költő) célcsoportok jól észlelhető megjelenése, a minőségi fejlesztésekkel minőségi turizmust kívánunk megcélozni – ezek között egészen exkluzív helyek és programok kialakítását is megcélozzuk;
 • a turisztikai vállalkozások szintén jól észlelhető megjelenése és megerősödése, a munkahelyteremtés, városfejlesztés nagymértékben turisztikai, kulturális célzatú, a városrehabilitáció célterületei elsődlegesen a turizmussal érintett célpontok és területek;
 • a város arculatának kedvező irányú változása, az épített és természeti környezet együttes rekonstrukciója révén, a fejlesztések, rekonstrukciók nagy területekre, hálózatokra terjednek ki, követve azokat a vonalakat, pl. tematikus útvonalakat, amelyeken a város vendégei elsősorban haladhatnak.

Kiaknázatlan lehetőség a bor-és gasztronómiai turizmus

A tatai kistérség számos települése az Ászár-Neszmélyi borvidékhez tartozik. A neszmélyi körzet tizenegy településéből hét, azaz Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, Neszmély, Szomód és Tata a borvidékhez tartozik.

Ezt az adottságot érdemes kiaknázni, a jelenleginél magasabb szintre fejleszteni. Az Ászár-Neszmélyi Borvidék egyelőre még nem rendelkezik egységes arculattal és marketinggel. Ezt a problémát orvosolhatja egy tatai központú, illetve Tata fejlett és a jövőben nagymértékben – éppen a gasztronómia terén is – továbbfejlesztendő idegenforgalmára épített Tata-Neszmélyi Borút. Ennek keretében nemcsak a térségben lévő borászatokkal tartanánk élő és gyümölcsöző kapcsolatot, hanem a turizmus és a kultúra egyéb résztvevőivel is: szállásadókkal, éttermekkel, kulturális szervezetekkel, egyéb turisztikai vállalkozásokkal is. A borút kialakításával a különböző helyszíneken található, önmagukban esetleg kisebb vonzerővel bíró elemeket összekapcsoljuk és ezáltal egy egységes tematikus utat hozunk létre. Legfőbb célunk a lehetséges partnerek tematikus összefogása, egységes, de az egyéni jelleget is tiszteletben tartó marketing tevékenység, a magas minőség biztosítása a minősítési és minőségbiztosítási rendszerek közös kidolgozásával. Az együttműködés kiterjedne a közös és rendszeres kommunikációra, közös rendezvények szervezésére, vidékfejlesztésre, a kultúrált környezet megteremtésére, karbantartására.

A gasztronómia terén érdekes kezdeményezés a Gasztroland, amely számos európai, ázsiai ország étkezési kultúráját magas színvonalon mutatja be, gyűjti össze. A Gasztroland ötletgazdája a Magyar Gasztronómiai Szövetség, amely immár mintegy 40 ország együttműködési szándékát gyűjtötte össze. A tatai önkormányzat döntött arról, hogy a Pannon Gasztroland Zrt. tagja legyen. A cél 35-40 nemzetközi étterem környezetében egyéb kultúrált szórakoztató létesítmény-együttes mintegy 150 hektáros területen elhelyezve. Ez számos új mukahelyet teremt közvetlenül, és közvetve a beszállítások révén a helyi termelők számára is új minőségi értékesítési lehetőséget teremthet. Ez a biogazdálkodást erősíti és a lokalitásnak új értelmet adhat. Fontos, hogy az együttes nem a városban, hanem azon kívül, üres területen jönne létre. A kiszemelt terület Bajhoz tartozik, így a kistérségi kapocs is erősödhet. A projekt egészen a Dunáig húzódhat Dunaalmás, Neszmély bevonásával.

A turizmus tematikus és alternatív formái is jelen lehetnek

Tata és környéke kiválóan alkalmas arra, hogy a turizmus tematikus és alternatív formái megjelenjenek: természetközeli, kulturális-, vallási-, sport-, élmény-, konferencia-, ökoturizmus. A város alkalmas arra, hogy különböző korosztályokat egymás mellett vendégül lássa.

A változatos lehetőségeket (gyaloglást, kerékpározást, vízi sportokat, úszást, golfot, vadászatot stb.) kínáló sportturizmus egyik ma még kevéssé kihasznált lehetősége a lovas turizmus. Ezért szorgalmazzuk a régi Esterházy-lovarda helyreállítását és beüzemelését, hiszen ez a város egyik büszkesége volt egykoron. Egészen izgalmas és vonzó dolog, hogy lovaglást lehet látni és igénybevenni a városban és környékén.

A város nem rendelkezik nagy létszámot 180-200 főt) befogadó szálláshely és ugyanilyen méretű konferencia-tartási lehetőség iránt. Egyelőre nem rendelkezünk ilyennel, viszont a turisztikai programunkban kiemelt cél egy konferenciaturizmust biztosító nívós intézmény létesítése.

Célként fogalmazódik meg a városi kórház és rendelőintézet épületeinek az egészségügyi fejlesztést követő esetleges turisztikai célú hasznosítása.