Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

VI/1. A kitörési pontok, prioritások meghatározása

Kapcsolatok és ütemezés az egyes programokban, az azonnal, kevés pénzbõl beindítható programok, az önkormányzat által támogatott, mások által végrehajtott programok, rövid-, közép-és hosszú távú programok

A Magyaryterv egyes fejezeteiben számos nagyszabású, számtalan kisebb lélegzetû konkrét programot határoztunk meg. Az egész terv idõtávlata optimális esetben 2025 év (egy emberöltõ), rosszabb esetben, kedvezõtlen külsõ feltételek, rossz gazdasági környezet esetén 4050 év (két emberöltõ). A tervet fel lehet bontani rövidés középtávú (25 éven belül megvalósuló), hosszútávú (610 éven belül megvalósuló), valamint nagytávú (1025 év alatt megvalósuló) részekre.

A tervek között vannak nagy anyagi ráfordítást, jelentõs beruházási összidõt igénylõ elemek és vannak kis ráfordítással, rövid idõ (egy költségvetési év) alatt megvalósítható elemek. Ez utóbbiak is jelentõsek lehetnek a város, vagy egy körzete, vagy a népesség egy csoportja számára. Éppen ezért azt gondoljuk, hogy a Magyaryterv valamennyi elemét egykét éven belül elkezdjük és azokat fejlesztjük tovább, amelyekre a forrásokat elõ tudjuk teremteni, illetve ahol a közös akaratot magunk mögött tudhatjuk.

Nagytávlati célunk, amit a Magyaryterv „homlokára írunk” az, hogy Tatát a Világörökség részévé kívánjuk tenni kulturális és természeti örökség kategóriában. Ebben a város minden polgárának, szervezetének, intézményének együttmûködésére számítunk, öt éven belül ki akarjuk dolgozni ennek elsõ dokumentációját és 1015 év alatt el akarjuk nyerni a címet.

Az alábbiakban – a teljesség igénye nélkül – részletezzük a Magyaryterv jelentõsebb elemeit a program megnevezésével, idõtávval és ahol lehet költségvetési fõösszeggel:

 1. Településfejesztési akciók, nagyobb együttesek rekonstrukciója,
 • Történelmi városközpont rehabilitáció – Kossuth tér és Szent Keresztplébánia templom környezete (késõbb a Hõsök tere és a Bercsényi utcaRákóczi út közötti tömb átépítése) – 1,5 mrd Ft;
 • Esterházykastély és környéke (Kastély tér és Esterházysétány, Esterházylovarda) rekonstrukciója – 3 mrd Ft;
 • Tatai Vár rekonstrukciója (Váralja út, Vár elõtti tér rendezése) – 3 mrd Ft;
 • Tatai Angolkert felújítása (szabadtéri színpad rekonstrukció, Kiskastély restaurálás, múzeummá alakítás) 1,0 mrd Ft;
 • Öregtó környezeti rehabilitációja, az élõvíz megõrzése, Általér vízgyûjtõ rendszerének rehabilitációja és mederfelújítása – 7,0 mrd Ft.

  E programok mindegyikének a tervezését rövidesen el kell indítani vázlatterv, ötletterv, pályázati terv szinten, azt kell továbbfejleszteni, amelyikre EUs, vagy kormányzati forrásból a beruházási összeg 7080%a elõteremthetõ. Ezen együttesek közül csak néhánynak a sorsára van a városnak közvetlen ráhatása, hiszen nem tulajdonosa az ingatlanoknak. A nagyobb együttesek rekonstrukciója min. 58 év, de pl. az Öregtó és az Általér vízgyûjtõjének rehabilitációja 1215 éves, vagyis több cikluson átívelõ program. Ezen nagy együttesek rekonstrukciója közül 4 éves ciklusonként 12nek az elkezdése, 1nek a befejezése lehet reális kitûzött cél.

 1. Egyes épületrekonstrukciók, kisebb léptékû infrastruktúra fejlesztések
 • Ciframalom rekonstrukciója – 200 mFt;
 • Jenõmalom rekonstrukciója – Malom Múzeum – 100 mFt;
 • Kristályfürdõ rekonstrukció 1,5 mrd Ft;
 • infrastruktúra fejlesztések: útépítések (Ring – ipari park feltáró, elkerülõ út);
 • távhõ fejlesztés, csatornázás;
 • források – vízfolyások rendezése;
 • új városközpont fejlesztés (THAC pálya, Piac tér);
 • új egészségközpont építése – 2,0 mrd Ft;
 • Mûvelõdési Ház rekonstrukciója – 1,0 mrd Ft;
 • zeneiskola fejlesztése, könyvtár – 150 mFt.

  E programok mindegyikének a tervezését el kell kezdeni, azt a programot kell fejleszteni, amelyet a képviselõtestület legfontosabbnak és legjobban elõkészítettnek ítél, illetve amelyre a források 7080%a elõteremthetõ. Ezen beruházások nagyobb része az önkormányzat tulajdonában álló épületek rekonstrukciója, építése, a döntés közvetlenebb. Az egyes épületek rekonstrukciója 24 év, közülük ciklusonként 24nek az elkezdése és 13nak a befejezése lehetséges.

 1. A megérkezés helyei, tematikus útvonalak, városmarketing
 • Távoli érkezési pontok 7 db
 • Közeli érkezési pontok 3 db
 • Tematikus útvonalak (tanulmányterv készítése, kijelölés, megvalósítás közterületi elemekkel, mikroarchitektúrával, kertészeti eszközökkel)
  • a tatai élõ vizek útja
  • a tatai zöld út
  • a tatai barokk út
  • a tatai vízimalmok útja
 • Városmarketing (tervezés, promóciós anyagok, reklámanyagok)
 • Városi információs rendszer

  E programok mindegyikének a tervezését elkezdjük.

 1. Egyéb városfejlesztési programok
 • Május 1. út rehabilitációja (szabályozási tervek, ahol kell, telekalakítás, ötletpályázatok, megvalósítás) – elõzetesen 6 helyszín
 • Kertvárosi alközpontok kialakítása
  • Kertváros
  • Újhegy
  • Agostyán
  • Nagykert

  E programok mindegyikének a tervezését 12 éven belül elkezdjük.

 1. Lakótelepek rehabilitációja
 • Épületek, lakások felújítása
 • Közterületi rekonstrukció
 • Intézményi rekonstrukció és fejlesztés

  E program keretében minden évben költségvetési forrást biztosítunk, aminek révén a tatai lakótelepek teljeskörû felújítását 810 év alatt végrehajtjuk.

A Magyaryterv minden egyes elemére rövid, egyoldalas tervezetet készítünk a célcsoport, a helyszín, a várható költség, ütemezés feltüntetésével. Évenkénti „zárszámadással” és aktualizálással egészítjük ki a tervet, amely az éves költségvetés mellékleteként, vagy keretében alakulna tervvé, ahol források, kiadások, bevételek is vannak. A projektszerû mûködést a költségvetésben követjük. Az adott év prioritásait is a költségvetési vitában határozzuk meg.

Az olcsó, de hatékony programokat külön is össze kell gyûjtenünk, hiszen nagyon sok olyan program létezik, amihez azonnal hozzákezdhetünk, és nem kell hozzá különösebben nagy költség, legfeljebb „csak” humán erõforrás biztosítása.

Közérzetjavító programjaink közé azokat soroljuk, amelyeket gyors végrehajtás után akár már most is használhatnánk, megélhetnénk. Szeretnénk, ha ezeket a tataiak minél elõbb igénybe vennék. Ilyen például az egészségügyi szûrõprogramok lehetõségének szélesítése.

Jelszavunk: partnerré kell tenni mindenkit – ez is a fenntarthatóság kritériuma!

A Magyaryterv részletes szándékait a függelékként csatolt megvalósítási táblázatok tartalmazzák, amelyekben a konkrét programelemet, a megvalósítás idõtávlatát, a partnerségi kapcsolatokat és pályázati lehetõségeket jelöljük.

A mindenkori tatai önkormányzatnak javasoljuk, hogy az egyes ciklusokra megfogalmazott Gazdasági Program készítésében a Magyarytervet vegye figyelembe, az évenkénti költségvetésben ennek megvalósításához a szükséges forrásokat biztosítsa.