Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

A tatai és a szőgyéni nyugdíjas klubok leköszönő elnökei írtak alá testvérszervezeti megállapodást Szőgyénben

A Szőgyéni Szépkorúak Klubja július 14-én zajló tisztújító tagsági gyűlésén írták alá azt a testvérszervezeti megállapodást, mely a tatai Városi Nyugdíjas Klub és a szőgyéni klub között jött létre.

A megállapodást tatai részről Kun Imre, testvértelepülésünk részéről pedig Nágel Dezső írta alá, mindketten idén leköszönő elnökei a kluboknak. Az eseményen Michl József Tata, valamint Méri Szabolcs Szőgyén polgármestere mondott köszöntőt.

Az alábbiakban Kun Imre elnök úr, a megállapodás aláírásának alkalmából írt köszöntőjét olvashatják:

 

Tisztelt Polgármester Urak! Tisztelt Elnök Úr! Kedves Szőgyéniek! Hölgyeim és Uraim!

Nagy tisztelettel köszöntöm Mindnyájukat, mind magam, mind a Tata Városi Nyugdíjas Klub tagsága nevében.  Örömünkre szolgál, hogy hosszú idő után létrejött a mai találkozó. Engedjék meg, hogy bevezetésként magamról, szőgyéni kötődésemről szóljak néhány szót. Azt hiszem, elmondhatom kissé átformálva legnagyobb költőnk, Petőfi Sándor verssorait:

„ Itt születtem én ezen a tájon…” valamint, hogy „Úgy mentem el innen, mint kis gyermek. És mint meglett ember úgy jöttem meg. 

Hej, azóta hetvenkét év telt el, megrakodva búval és örömmel.. . Hetvenkét év az idő hogy lejár! Cserebogár, sárga cserebogár.”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az idén 100. éve, hogy hazánkra kényszerítették a Trianoni-békediktátumot, amely országunk kétharmadát és lakosságának jó felét elcsatolta. A II. világháborút követő második Trianon még súlyosabb terheket tett a magyarságra, mivel nem volt elég az a hatalmas hadisarc, amelyet Magyarországra kiróttak a „győztesek”. A Felvidéki magyarok tízezreit Szudéta-területekre deportálták rabszolgamunkára. Az értelmiségiek ezreit, tanítókat, papokat kiutasították Csehszlovákiából. További 13o ezer magyart „lakosságcsere” ürügyén kitelepítettek Magyarországra a ma is érvényben lévő Benesi-dekrétumok alapján. Így került a Szőgyénből elűzött 135 családból 53 család Tarjánba, 1948-ban köztük mi is. Ekkor másfél éves voltam. A magyarságot sújtó kollektív bűnösséget kimondó „Dekrétum”szerint háborús bűnös vagyok a mai napig. A túlnyomóan német nyelvű faluban nagynéném nem akarta hónapokig kibontani a telepítő ládákat, abban bízott, mint akkor sokan, hogy úgyis visznek haza minket hamarosan. A gútaiaktól hallottam, akikkel nyolc éve baráti kapcsolatban állunk, hogy a Medgyesegyházára telepített gútaiak a halottaikat vastag akác-koporsóba temették, hogy ha újra hazamehetnek, az őseiket is vissza tudják vinni magukkal a szülőföldjükre. Az első 8 osztályt Tarjánban végeztem, ahol a szintén kitelepített Drobnyi József tanító úr is oktatott, aki Szőgyénben anyámat tanította harmadikban. Tarjánban eleinte tartózkodóan viselkedett a helyi lakosság, de lassan összeszoktunk, mivel egymásra voltunk utalva. A kitelepítettek a gazdálkodáshoz jobban el voltak látva gépekkel, mint a helyi lakosság. A legtöbb család rendelkezett kukorica-morzsolóval, szecskavágóval, vetőgéppel, termény-mázsával… A padlás lesöprés és a TSZ-be kényszerítés létbizonytalanságot eredményezett. A gazda miután bevitte lovait a közösbe, pár nap múlva, mint virslit látta azokat viszont a városi üzletek polcain. Az életösztön azért megmaradt az emberekben. Akinek módja volt, az a városban épített magának házat. Mi is házhelyet vettünk anyámmal Tatán, ahol 1968-ban, a „Prágai–tavasz” leverésének napjaiban kezdtünk építkezni. Jelenleg is itt lakom feleségemmel. Városunkban legalább 45 család épített magának otthont, akiknek vannak szőgyéni gyökerei. Közülünk sokan tovább tanultak és különböző felsőfokú képesítést szereztek. Álljon itt pár név, akikről tudok, a teljesség igénye nélkül: Dr. Sámson László orvos, Dr. Jónás Béla jogász, Sámson Márton, Dukony Endre, Jónás Béla és Stégmár Dénes mezőgazdász, Nágel Béla, Mánya Gyula mérnök, Hóz Erzsébet közgazdász, Király Mária építész, Hóz Mária, Jónás Erzsébet és jómagam, tanár. A Sárai - testvérek és Kontermann Ilonka fia sikeres vállalkozók lettek. A szőgyéni vezetőség részéről nagy megtiszteltetés ért 2016-ban, amikor felkértek szólni a Pató Pál-napok alkalmával. Hasonló megtiszteltetés volt részemre, hogy tavaly itt Szőgyénben március 15-i ünnepségen én mondhattam a Görgeyt méltató ünnepi beszédet. Nagyon köszönöm azt a megtisztelő figyelmet, amelyben a község vezetése két alkalommal is részesített: Szőgyén Község Díja valamint Szőgyén Díszpolgára kitüntetésben.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Szeretném röviden bemutatni 1960-ban alakult klubunkat, amely 60 éve folyamatosan működő nyugdíjas egyesület. Taglétszámunk a tavalyi évben 245 fő volt, ennek 4/5-e hölgy, egyötöde férfi. Klubunkból 1970-ben kivált egy csoport és új klubot alapított, Honvéd Bajtársi Klub néven. Lelkes klubtagjaink dalköre fellépéseivel színesíti ünnepségeinket. Július és augusztus kivételével minden hétfőn tartjuk összejöveteleinket, amelyeket igyekszünk tartalommal megtölteni. Ez alkalmak programjai között irodalmi, történelmi, művészeti, egészségügyi, bűnmegelőzési ismereterjesztő előadások, és útifilm vetítések szerepelnek.  Megemlékezünk nemzeti ünnepeinkről, a nőnapról, az anyák-napjáról. Férfitársainkat Szent Ivó napján köszöntjük. Szent Orbán–napján a szőlők védőszentje ünnepén az Újhegyben álló szobornál tartott ünnepség rendszeres fellépője klubunk dalköre. Hagyomány a klubunkban, hogy karácsony és húsvét előtt a történelmi egyházak egy-egy lelkészét hívjuk meg előadónak, aki méltatja az ünnep jelentőségét, ráhangol az ünnepre. Népszerűek az évi öt alkalommal szervezett zenés-táncos délutánok. Az évi több alkalommal meghirdetett egynapos kirándulásokra rendszeres a túljelentkezés. A történelmi Magyarország épített és természeti örökségeinek megtekintésére 3-4 napos kulturális kirándulásokat szerveztünk, amelynek keretében jártunk Dél-Csehországban, Prágában, Krakkóban, Dél-Erdélyben, Felvidéken és az Erdélyi-részeken. Az idén Morvaországba terveztünk kirándulást, de a korona-vírus járvány ezt megakadályozta. Kárpótlásul augusztusban Zemplén és Szabolcs tájaival ismerkedünk. Évi közgyűlésünkön klubunk öttagú vezetősége beszámol az elmúlt évben végzett munkáról és ismerteti a következő év terveit.

Mivel Szőgyénből származom, ezért szorgalmaztam, hogy amíg én vagyok az elnök, kössünk baráti együttműködési szerződést szülőfalum klubjával. Nagyon örülök, hogy javaslatom értő fülekre talált. Bízom benne, hogy tagságunk találkozóin igaz barátságok fognak kialakulni.

Köszönöm a Polgármester Urak támogatását, a Klubelnök Úr közreműködését és kívánok Mindnyájuknak és minden szőgyéninek sok örömet és nagyon jó egészséget további életéhez.

Nemzet imádságunkkal zárom beszédemet. „Isten áldd meg a magyart.”

Köszönöm figyelmüket.

                                                  Kun Imre klubelnök