Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Tata Város Zsigmond Király Díja kitüntetésben részesült dr. Kórósi Emőke

Tata Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2020-ban Tata Város Zsigmond Király Díja kitüntetést adományozott dr. Kórósi Emőkének, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal leköszönő jegyzőjének, aki az elismerést augusztus 20-án a Kossuth téren megrendezett városi ünnepségen vette át.

 

Dr. Kórósi Emőke a köz szolgálatáért, a közügyekért végzett több évtizedes kiemelkedő, példamutató köztisztviselői, vezetői tevékenységének elismeréseként részesült a kitüntetésben.

Dr. Kórósi Emőke a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán szerzett jogász diplomát. A köz szolgálatáért, a közjóért tevékenykedett közel három évtizedig a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalban, illetve jogelődjénél, Tata Város Polgármesteri Hivatalában, először közigazgatási és ügyfélszolgálati irodavezetőként, 1995-től  aljegyzőként, majd 2011 júniusától városunk jegyzőjeként.

Az államigazgatási ügyekben történő döntések meghozatala, a hatósági ügyek intézése területén magas színvonalú szakmaiság, jogszerűség, megbízhatóság, precizitás, kötelességtudás, szolgálatkészség jellemezte munkáját. Az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátása során mindig arra törekedett, hogy megalapozott jogi és szakmai lehetőségek széleskörű feltárásával segítse a döntéshozók munkáját.

A folyamatosan változó jogszabályi környezetben mindent megtett az ügyfélbarát ügyintézés kiterjesztéséért. Személyes példamutatásával előmozdította az együttműködő, támogató, jó közösségi kapcsolatok és légkör kialakítását, fenntartását. Kollégáit motiválta a jogszabályok által meghatározott kötelezettségek teljesítésére, tudatosította a folyamatos szakmai megújulás jelentőségét, az új kihívásokra való fogékonyságot.

Az elismeréshez szeretettel gratulálunk, további szép sikereket, jó egészséget kívánunk!