A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Ülésezett Tata képviselő-testülete

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete október 28-án, szerdán tartotta soros ülését a Városháza dísztermében, ahol ezúttal 14 napirendi pontban született döntés.

A helyszínen Michl József polgármester napirend előtti felszólalásában beszélt  az idén 30 éves magyar önkormányzatiságról. A városvezető az ülést követő sajtótájékoztatóján ezzel kapcsolatban elmondta: - 30 évvel ezelőtt a magyar országgyűlés döntése értelmében a korábbi tanácsi rendszert, az ál- demokráciát egy valóságos demokrácia váltotta fel, s ennek nyomán az elmúlt három évtizedben kezdetben négy, majd öt évente új képviselő-testület alakult minden magyar településen. Az önkormányzatiság három évtizedes történelmét ellenzékiek és kormánypártiak egyaránt pozitívan ítélik meg, hiszen a helyi ügyekről, fejlesztésekről, közigazgatásról valamint a helyi intézmények működtetéséről és a városüzemeltetésről a helyi közösség által megválasztott képviselő-testület dönthet. A polgármester kiemelte: - az önkormányzat az adott településen élőket, esetünkben a tataiak összességét jelenti, s az önkormányzatnak van képviselő-testülete, amely döntéseket hoz az önkormányzat nevében is, hiszen a képviselőket erre a feladatra választották meg.

A hazai önkormányzatiság megalakulásának 30 éves évfordulója alkalmából a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalban a díszterem bejárata mellett egy táblát helyeztek el, melyen az elmúlt három évtized minden polgármesterének és képviselőjének neve szerepel. Michl József hozzátette: - ezzel egyrészt kifejezzük köszönetünket minden volt és jelenlegi képviselőnek a munkájáért, másrészt pedig a tábla segítségével minden tatai és a Városházára érkező vendégünk láthatja, hogy korábban kik látták el ezeket a feladatokat.

Az októberi ülés rendelet-alkotáshoz és városrendezéshez kapcsolódó előterjesztésekkel kezdődött. Először a Tata Építési Szabályzatáról szóló  önkormányzati rendelet módosításáról szavaztak a képviselők, az M1-es autópálya 2x3 sávosra történő bővítése kapcsán. Az autópálya jövőbeli fejlesztésével összefüggésben a tatai területet érintő határvonal és az ottani szabályozási előírások megfogalmazása volt a feladat, ennek a lezárására került sor. Az állami főépítész jóváhagyását követően egyhangúan szavaztak a témáról  a képviselők. Ezt követte a város településrendezési eszközeinek módosításához kötődő napirendi pont, melyről Michl József elmondta: - Több olyan turisztikai fejlesztés indul a városban, amely egy-egy terület megújulását is magával hozza. Ebben az esetben a Hotel Gottwald tulajdonosai kívánnak a szálloda mögötti, a tulajdonukban álló területen további szállodafejlesztést végrehajtani, s ehhez kérték az önkormányzatot a szabályozási terv módosítására. Ennek elindításáról született az ülésen döntés.

Gazdasági társaságokhoz kapcsolódóan egy előterjesztés került napirendre, a Tatai Öreg-tó Halászati Kft. ügyvezetői tisztségére írtak ki pályázatot, majd  városüzemeltetési témában az invazív növényfajok visszaszorításáról tárgyaltak a képviselők. Michl József sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: - nagyon fontos ez a kérdéskör, hiszen olyan növényfajokról van szó, melyek elveszik a levegőt, az életteret a többi növénytől. Mindent ellepnek és tönkretesznek a környezetükben, tehát védekeznünk kell ellenük, ezért arról döntöttünk, hogy még nagyobb odafigyeléssel írtjuk a jövőben ezeket a fajokat.

A vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések sorában négy napirendi pont szerepelt, többek között két beszámoló az önkormányzat által bérbe adott üzlet- és irodahelyiségek ellenőrzéséről valamint a haszonbérbe és bérbe adott ingatlanok ellenőrzéséről. Ezt követően a havi rendszerességgel elkészített, az Európai Uniós pályázatokról szóló aktuális tájékoztatóról voksoltak a képviselők.

Humánszolgáltatási témában a Kuny Domokos Múzeum foglalkoztatotti létszámának módosítása került napirendre. A múzeumban két új státusz létrehozásáról született döntés, majd az önkormányzat által fenntartott intézmény magasabb vezetői pályázatának elbírálása következett, a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézményre vonatkozóan. A témáról Tata polgármestere úgy nyilatkozott: - az intézmény vezetője, Dr. Cseh Tamás idén nyugdíjba vonul, és így nem tudja ezt a feladatot ellátni. Háziorvosként reméljük még sokáig dolgozik majd a nyugdíj mellett, és hálásan köszönjük az elmúlt időszakban végzett munkáját. Az új vezetői feladatra kiírt pályázatra dr. Seprődi Bence adott be pályázatot, melyet a képviselő-testület egyhangú igennel fogadott el, ezzel megbízva doktor urat az egészségügyi alapellátónk irányításával. Ehhez a területhez elsősorban a háziorvosi ügyelet felügyelete és a védőnői szolgálat munkájának támogatása tartozik, valamint az önkormányzat által kötelezően ellátandó egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó feladatok. Köszönjük dr. Seprődi Bence pályázatát, örülünk annak, hogy egy fiatal, energikus orvos vállalkozott erre a szép tevékenységre, amihez nagyon jó munkát kívánunk neki - fogalmazott Michl József.

Az októberi ülés hagyományosan beszámolókkal, tájékoztatókkal zárult. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete következő ülését várhatóan november utolsó szerdáján tartja majd.