Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Megújult a Kálvária-szoborcsoport

November 1-én rendezték a megújult Kálvária-szoborcsoport avatóünnepségét és megáldását Tatán, a Kálvária-dombon.

 

A Kálvária-szoborcsoport több szálon kötődik a tatai és környéki német nemzetiség szellemi és vallásos kulturális örökségéhez, ezért a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázatot nyújtott be, amelynek eredményeként az Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság 25 millió forinttal járult hozzá a szoborcsoport méltó megújításához. 2017-ben kezdődött el Schweiger Antal alkotásának restaurátori felmérése és a szakértői javaslat elkészítése. A szükséges dokumentumok, szakértői vélemények és tervek elkészítését Tata Város Önkormányzata vállalta, mindezek birtokában a szoborcsoport megújításával kiegészítették a vandálok által megcsonkított részeket is.

Dr. Schmidtmayer Richárd, a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese az avatóünnepségen felelevenítve a szoborcsoport történetét, elmondta: - A Kálvária-szoborcsoport a török kiűzését követően az elsők között emelt, legnagyobb hatású szakrális emlék a tatai plébánia területén, amely a mai napig az eredeti helyén áll. Az új Golgota szoborcsoport olyan erővel hatott a korszakra, hogy az addig használt Szent Iván hegy elnevezést – annak ellenére, hogy a domb tetején álló kápolna Keresztelő Szent Jánosnak (régi nevén Szent Ivánnak) maradt dedikálva – lecserélték Kálvária-dombra. A szoborcsoportot 1770 körül a kor jelentős kőfaragó mestere, Schweiger Antal készítette. A homokkőből faragott alkotásokat az időjárás nem kímélte, az első kisebb javításokra a századfordulón  került sor a hívek adományából. A szoborcsoportot 1916-ban újíttatták fel Mohl Adolf plébános javaslatára a jó nevű szobrász, Fülöp Elemér közreműködésével. A 20. században többször végeztek kisebb javításokat az alkotáson, de ezek sokszor csak tovább rontották a szobrok állapotát. Az ’50-es évek termelési versenyőrületében magát a Kálvária-szoborcsoportot és a kápolnát is majdnem elbontották. E munkálatok eredményeként a kör alaprajzú építmény mellett már az egykori kőbánya meredek pereme húzódik.

A városunk legmagasabb pontján, a Kálvária-dombon található kör alaprajzú kerítőfallal körbezárt területen álló hat alakos szoborcsoport  kompozíciójának  közepén a megfeszített Krisztus alakja emelkedik ki, keresztje mellett a legkedveltebb tanítvány, Szent János apostol, akinek gondjára bízza gyötrődő édesanyját, Szűz Máriát. A kereszt tövében Mária Magdolna látható. Két oldalt mellettük alacsonyabban állnak a latrok keresztjei.

Tata Város Önkormányzata jelentős mértékű önerő rendelkezésre bocsátásával járult hozzá a szoborcsoport felújításához. Michl József polgármester az avató ünnepségen úgy fogalmazott: - 250 évvel ezelőtt a fantasztikus tehetségű művész, Schweiger Antal a város tetejére, a legmagasabb pontra alkotta meg a szoborcsoportot,  hogy mindenkor Jézus Krisztus széttárt, áldó kezei adjanak erőt és biztonságot a tataiaknak. Köszönet mindazoknak, akik az elmúlt 250 esztendő alatt tettek valamit azért, hogy ez az alkotás itt maradhasson, újítottak rajta, megvédték és vigyázták. Köszönjük nekik, hogy most újra itt lehetünk, s áldást kérhetünk magunkra, a családunkra, és erre a gyönyörűen megújult szoborcsoportra. A városvezető köszönetet mondott mindenkinek, aki a megújításhoz hozzájárult, többek között a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a sikeres pályázatért, az Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságnak valamint Bencsik János országgyűlési képviselőnek a támogatásért, Szűcs Lászlónak és munkatársainak a restaurálási munkáért. Adjon erőt Tatának ez a megújult szoborcsoport és segítsen bennünket abban, hogy mindenkor a jó úton járhassunk - zárta gondolatait Michl József.

Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár a helyszínen ünnepi beszédében hangsúlyozta: - Elfogadjuk és védjük a múlt és a jelen kor értékteremtését, a kultúrát továbbadó törekvését, de nem tudjuk elfogadni a romboló ideológiákat, a mindent tagadó és pusztító de azért a mások munkája általi gazdagságot, szépséget élvező csoportosulásokat, a mai barbár törekvéseket. Velük szemben védeni fogjuk mindazt, ami érték, az Isten alkotását, az embert és a természetet. Védeni fogjuk az emberi alkotásokat, a templomainkat, papjainkat és híveinket, nagy múltú eleink egyháziakról és világiakról szóló alkotásait, s a keresztény gyökerű Európát. Itt Tatán, az elmúlt 10 évben Michl József polgármesterrel és a város vezetésével közösen sok mindent tettünk, melyben részt vállalt a Német Nemzetiségi Önkormányzat és az egyház is. Így újulhatott meg a Református Templom, részben a Kapucinus Templom, a Szent Kereszt Plébániatemplom és a református iskola, valamint ez a csodálatos szoborcsoport, 25 millió forintos támogatásból.

Soltész Miklós a helyszínen bejelentette, hogy a nemzetiségek továbbra is folytathatják a kereszténységet, a kultúrát és a hagyományaikat megőrző munkájukat, hiszen kiírták a 2021-es pályázatokat, s ezekből 200 ezer és másfél millió forint közötti támogatásokat nyerhetnek. Összességében ez a támogatás 500 millió forinttal segíti a nemzetiségek törekvéseit, kereszténységet megőrző tevékenységeit.

A Kálvária-szoborcsoport restaurátori munkáját Szűcs Lászlónak és munkatársainak köszönhetjük. Szűcs László elmondta: - a restaurálást a múlt század elejéről származó fényképek alapján végezték, melyek pontos és hiteles  részletességgel mutatták be a szobrokat, így nagyon komoly segítséget nyújtottak a munkához.

Az avatóünnepség végén, Havassy Bálint plébános áldotta meg a felújított Kálvária-szoborcsoportot. Az eseményt követően a Nemzeti Filharmonikusok Kamaraegyüttese adott koncertet a Piarista Rendház dísztermében.