Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Elhunyt Dúcz Zsigmond

Elhunyt Dúcz Zsigmond, a Vaszary János Általános Iskola egykori igazgatóhelyettese.

 

Dúcz Zsigmond feleségével 1967-ben költözött Tatára, előtte mindketten Nagysápon tanítottak. A Vaszary Iskolában először osztályfőnökként matematikát valamint fizikát tanított, majd négy év után kérték fel az intézmény  vezető-helyettesi posztjára. A tanítás mellett a beiratkozás, az alsó tagozatos oktatás szervezése tartozott a fő feladatai közé, de például sikeres esti tagozatos képzéseket is szervezett felnőttek számára. 62 éves korában vonult nyugdíjba, de két évig még ezt követően is tanított. Elkötelezett pedagógusként munkája a hivatása volt. Egykori diákjai visszavonulása után is gyakran beszámoltak neki sikereikről.

Fájó szívvel búcsúzunk tőle, Tata Város Önkormányzata mély részvéttel osztozik a család fájdalmában. Isten nyugosztalja!

 

Az alábbiakban a Vaszary János Általános Iskola búcsúzó gondolatait olvashatják, Varga Edit intézményvezetőtől:

„A búcsú kimondhatatlanul fájó, hangtalan szavak ülnek torkunkban, könnyekbe burkolva.

Nehéz ilyenkor megszólalni.

Szeretnék Zsiga bácsitól elköszönni azok nevében, akik tanítványai, kollégái voltak, a város nevében, ahol hosszú évtizedeken át élt.

Reményik Sándor sorai jutnak eszembe:

           „Mondom néktek: mi mindig búcsúzunk.

           …….Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz

             Mert minden csönd más, - minden könny, - vigasz,

             Elfut a perc, az örök Idő várja…….”

Zsiga bácsi 1928. május 28-án született Kocson. Édesapja Dúcz Antal földműves, édesanyja Bátky Margit okleveles tanítónő. Az elemi iskolát Kocson végezte. A tatai Piarista Gimnáziumba járt alsó tagozaton, majd a pápai Református Gimnáziumban érettségizett. 1954-ben megnősült, felesége Horváth Vilma tanítónő. 1960-ban szerezte meg diplomáját a Pécsi Tanárképző Főiskola matematika-fizika szakán. Gyermekeikkel, Vilmával és Györggyel 1967-ben költöztek Tatára. Ettől kezdve a Vaszary János Általános Iskola pedagógusa, majd 1971-től nyugdíjba vonulásáig igazgatóhelyettese volt intézményünknek. Több igazgató munkáját segítette, másfél évig megbízott igazgatói feladatokat is ellátott. Szakmai és vezetői munkájában következetes, lelkiismeretes és pontos volt.

Most búcsúzunk Zsiga bácsitól, a Tanártól, aki a pedagógus hivatás minden tudományával felvértezve nevelte és oktatta diákjait, aki a szakma minden fortélyát ismerve nyerte meg tanítványait a matematika és a fizika tudományának, akinek következetessége, szigora rendkívüli humánummal, jókedvvel párosult. Valódi tekintélyt és tiszteletet vívott ki a gyermekek, kollégák és szülők körében. Őszintén tisztelték őt tanítványai, a szülők, a pedagógustársak egyaránt. Igazságosság, segítőkészség jellemezte őt. Észrevételei, tanácsai mögött nagy szakmai tudás, pedagógiai tapasztalat és emberi bölcsesség húzódott.

Búcsúzunk a Kollégától és Igazgatóhelyettestől, aki példaértékű szakértelemmel, felelősségtudattal vezette tantestületét, akinek semmi sem kerülte el figyelmét, mert nagyon jól ismerte kollégáit.

Búcsúzunk az Embertől, aki életével példát mutatott, feleségével, Vilma nénivel 66 szép évet töltöttek együtt jóban-rosszban. Szeretettel emlékezünk rá!

Nyugodjon békében, Zsiga bácsi!

Szeretettel és tisztelettel búcsúzom a Vaszary János Általános Iskola tantestülete, dolgozói és diákjai nevében.”

                                                                     Varga Edit

                                                                  intézményvezető

 

Dúcz Zsigmondot november 5-én 15 órakor helyezik örök nyugalomba Tatán, az Almási úti temetőben.