A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Rendelet maszk használatáról Tata belterületén

Tata Város Önkormányzat Polgármesterének 30/2020. (XI.11.) rendelete Tata városban a maszk használatáról.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti hatáskörében eljáró Tata város polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben - a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Tata város belterületén az alábbi közterületeken és nyilvános helyeken a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerint meghatározott módon kötelező maszkot viselni

a)  tömegközlekedési eszköz kijelölt megállóhelyein,

b) az üzletek és bevásárlóközpontok saját parkolójában,

c) a városi piac területén,

d) bármely üzlet, intézmény, hivatal, vagy szolgáltatói iroda (a továbbiakban együtt: üzlet) előtti közterületen, vagy nyilvános helyen, ha az üzlet előtt sorban állás alakult ki.

 

2. § E rendelet értelmében:

a) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontja szerinti földterület,

b) nyilvános hely: a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 24. § c) pontja szerinti hely,

c) maszk: orvosi maszk, munkavédelmi maszk, illetve textil vagy más anyagból készült maszk,

d) sorban állás: ha legalább két személy várakozik bármely üzlet, intézmény, hivatal, vagy szolgáltatói iroda előtti közterületen, vagy nyilvános helyen,

e) kijelölt megállóhely: az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet melléklet VII. fejezet 25.3. pontja szerinti megállóhely.

 

3. § Ez a rendelet 2020. november 12-én lép hatályba.

 

 

Michl József                                                                 dr. Horváth József

polgármester                                                                jegyző


 

CsatolmányMéret
PDF ikon Rendelet maszkviselésről.pdf45.56 KB