Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tata Város Önkormányzata pályázat útján bérbe adja az alábbi, 62 m2 térmértékű, 2 szoba + nappali, konyha, előszoba, fürdőszoba, WC elrendezésű, összkomfortos, költségelvű bérlakást: 

                                               Mindszenty tér. 9. 1/3

                                                                                  

 

A pályázatot csak természetes személyek nyújthatják be.

A pályázat kiírásakor a bérleti díj minimális összege 800,- Ft/m2/hó + rezsi költség + 3.090.- Ft/hó külön szolgáltatási díj (szemétszállítási díj, közös helyiségek takarítása és világítása).

A pályázatot formanyomtatványon kell benyújtani. A koronavírus járvány miatt kialakult veszélyhelyzetre tekintettel a formanyomtatványt és az 5.000, - Ft + ÁFA, összesen 6.350.- Ft pályázati díj befizetésére szolgáló csekket 2020. november 16. napjától lehet átvenni a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal portáján. A pályázati díj nem kerül visszafizetésre. A pályázati díjat a pályázó átutalással is teljesítheti az önkormányzat Takarékbank Zrt. -nél vezetett 50440016-10016147 számú számlájára. Átutalás esetén a közlemény rovatban szükséges feltüntetni: Bérlakás pályázat.

A pályázatok csak a befizetett pályázati díj igazolásával együtt érvényesek, mely igazolás másolatát a pályázathoz mellékelni kell. A pályázati díj befizetésének elmaradása vagy az igazolás be nem nyújtása esetén a benyújtott pályázat automatikusan elutasításra kerül. A pályázatokat a csatolt mellékletekkel együtt lezárt borítékban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét, lakcímét, és a pályázat nevét: Mindszenty tér 9. 1/3. lakáspályázat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 04. (hétfő) 1600 óra

A pályázat benyújtásának helye: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal (Tata, Kossuth tér 1.) porta

A pályázat benyújtására csak személyesen van lehetőség!

A lakás megtekintése 2020. december 08. (kedd) 1400 és 1500 óra között lehetséges, amelyre a hatályos járványügyi szabályok betartása és betartatása mellett kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtás határidejét követő 30 napon belül.

A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az, aki:

a meghatározott lakásbérleti díjnál magasabb összegű bérleti díjat fizet, és vállalja továbbá, hogy a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg legalább három havi egyösszegű bérleti díjat fizet meg, melyet a bérleti szerződés lejártát megelőzően lakhat le.

A bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg 200.000.- Ft óvadékot meg kell fizetni.  

Információ:     Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

                        Városépítészeti és Vagyongazdálkodási Iroda

                        2890 Tata, Kossuth tér 1. II. emelet 206. szoba

                        Martinkovicsné Nagyfalusi Tímea Tel: 34/588-691