A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Helyi klímastratégia átdolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Tata térségében

Tata Város Önkormányzata a 181/2018. (V.31.) Tata Kt. határozata alapján a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be „Helyi klímastratégia átdolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Tata térségében” címmel.

A KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 azonosító számú pályázatot a 2019.11.26. napon kelt támogatási döntés alapján támogatásra érdemesnek ítélték.

A klímatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő szemléletformálás célterületeinek meghatározásánál figyelembe vettük az Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Terv, valamint a KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint klímatudatosságot erősítő szemléletformálás című pályázati konstrukció céljait.

https://tudatostata.hu/

A projekt időtartama:

Kezdőnapja:                                                   2019.09.01

Fizikai befejezésének tervezett napja:           2021.08.31.

 

A projekt finanszírozása:

Támogatási intenzitás:                                   100%

Elszámolható költségek:                                20.000.000,- Ft

Önerő:                                                                             0,- Ft

Támogatás:                                                     20.000.000,- Ft

Projekt összköltsége:                                      20.000.000,- Ft

Támogatási okirat aláírása:                            2019. november 26.

 

A projekt célja:

 

A rövid távú cél a lakosság klímatudatosságának erősítése, az éghajlatváltozás jelentőségével, helyi hatásaival kapcsolatos információ átadása.

A projekt szakmai tartalma:

Meglévő klímastratégia átdolgozása

A tevékenység keretében a Klímabarát Települések szövetsége által kidolgozott módszertan alapján, a projekt megvalósítás kezdetétől a települési/térségi szereplők aktív bevonásával a települési klímastratégia kidolgozására kerül sor, amelyeket a klímaváltozás mérséklése mellett kiemelt hangsúlyt fektet a klímaváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos cselekvési irányok meghatározására is. A települési klímastratégia formailag önálló dokumentumként kerül elkészítésre a módszertani útmutatóban foglaltaknak megfelelően.

Térségi önkormányzatok, civil szervezetek, gazdasági szereplők, oktatási és nevelési intézmények és lakosság/diákok részére interaktív, gyakorlatorientált programok workshopok:

  • érzékenyítés (a klímaváltozással kapcsolatos összefüggések és problémák felismertetése),
  • az ezeket a hatásokat csökkentő megoldások feltárása,
  • a jó gyakorlatok megismertetése,
  • a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás, tapasztalatcseret, egyéni megoldások és saját ötletek megbeszélése, gyakorlatba való átültetése,
  • a klímastratégia módszertanának ismertetése, igények felmérése.

A település/térség településeinek lakosságának, diákok/tanulók részére interaktív program: a pályázó település, illetve a térség iskoláinak diákjai részére pályázatok szervezése:

  • pályázati felhívások (rajz, fotó és logó pályázat).

Figyelemfelhívó akciók megvalósítása.

A települési klímastratégia kidolgozásához kapcsolódóan legalább 2 db figyelemfelkeltő akció.

A térségi rezdezvények keretében, a klímatudatos magatartási formákat bemutató és népszerűsítő, valamint klímaváltozáshoz történő alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztással összefüggő Családi Klímastandon biztosítunk önálló programokat.

Helyi szereplők szemléletformálása, ennek keretében tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára.

A települési klímastratégia kidolgozásához kapcsolódóan a klímaváltozással – azon belül mind a folyamat mérséklésével, mind az ahhoz való alkalmazkodás témájával foglalkozó 2 db konferencia megszervezésére kerül sor.

Két diákprogram megvalósítása.

Környezeti szemléletformálás kapcsán két diákprogramot kívánunk megvalósítani. Ennek keretében egy térségi verseny szeretnénk megvalósítani környezet- és klímatudatosság témájában. Külön program lenne az általános, illetve a középiskoláknak.

A települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása.

Ismeretterjesztést célzó kiadványok.

Tanulmányi kirándulások megszervezése és lebonyolítása.

Klímavédelmi honlap kialakítása.

Klímatudatos kreatív, játékos foglalkozások gyermekek részére.

CsatolmányMéret
PDF ikon KEHOP-1.2.1-18-2018-00176.pdf69.57 KB