Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Tájékoztató a helyi adókról és a gépjárműadóról

Alábbi tájékoztatónkban a helyi adók fizetéséről és a gépjárművek adóztatásáról olvashatnak.

 

Helyi adók fizetése 2021-től

 

Tájékoztatjuk Tata város tisztelt lakosságát, hogy ettől az évtől kezdve a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal adóhatósága a helyi adók (építményadó, telekadó, helyi iparűzési adó és idegenforgalmi adó), valamint az adók módjára behajtandó köztartozások megfizetése érdekében évente csak egy adóegyenleg-értesítőt küld, így a 2021. március 16-án fizetendő adóhoz küldött készpénzátutalási megbízáson (csekk) kívül a 2021. szeptember 15-én esedékes fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges készpénz átutalási megbízást is csatoltuk.

Kérjük, hogy őrizze meg!

 

A gépjárművek adóztatása

 

A továbbiakban tájékoztatjuk Tata Város tisztelt lakosságát, hogy a gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el.

A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz. A NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról.

A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.

A 2021. évi gépjárműadóval kapcsolatos információk a Nemzeti Adó- és Vámhatóság hivatalos honlapján megtekinthetők. / https://www.nav.gov.hu  /

A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben (2020. december 31-ig terjedő időszak adókötelezettségének megállapítása, ezen időszak adójának beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása) az adóhatósági feladatokat továbbra is az illetékes Tatai Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

A 2020. december 31-ig keletkezett gépjárműadó tartozásokat továbbra is az önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetni. /Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Gépjárműadó beszedési számla: 50440016-10030455/

Felhívjuk figyelmét az E-ÖNKORMÁNYZATI PORTÁLON (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) TÖRTÉNŐ ELEKTRONIKUS FIZETÉSI LEHETŐSÉGRE, illetve a QR-kódos mobil fizetési lehetőségre, mellyel a csekken szereplő kétdimenziós vonalkód vagy pontkód okos telefonnal történő lefényképezésével egyenlítheti ki számláját.

Amennyiben az adózó a 2021. évi gépjárműadóját – a korábbi gyakorlat szerint – már megfizette az önkormányzatunkhoz, akkor azt az önkormányzati adóhatóságnak tévesen fizetett összegként kell nyilvántartania, mert az önkormányzat hivatalból nem utalhatja tovább a NAV-hoz. Az önkormányzati adóhatósághoz tévesen fizetett összeget az önkormányzat más, általa kezelt adóra vagy nyilvántartott köztartozásra számolja el. A tévesen megfizetett túlfizetés visszatérítését az adózónak kérelmeznie kell, kérheti a pénz visszautalást a saját számlájára, kérheti más adószámlára történő átvezetését vagy a NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlájára történő utalását.

Magánszemély a kiutalási kérelmet benyújthatja papír alapon levélben, honlapunkról letölthető: https://tata.hu/system/files/Rendelkez%C3%A9s%20t%C3%BAlfizet%C3%A9s%20visszautal%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.pdf ) vagy ügyfélkapus belépéssel a https://epapir.gov.hu/ felületen Tata Város Önkormányzatának címezve, illetve a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap felületen ügyfélkapus bejelentkezést követően Tata Város Önkormányzatát kiválasztva / Ügyindítás / Adóügy / Általános adónyomtatványok / Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem online kitöltésével és beküldésével. Elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek (egyéni és társas vállalkozások) esetén az utóbbi kettő felület használható, a postai ügyintézés kizárt.

Tata, 2021. február 18.

 

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal