Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

PÁLYÁZATI KIÍRÁS - Gépkocsi tároló

Tata Város Önkormányzata pályázat útján bérbe adja a Tata, Mindszenty tér 9/6. szám alatt található 15 m2 térmértékű gépkocsi tárolót.

 

 

A pályázatot csak természetes személyek nyújthatják be.

A gépkocsi tároló bérleti díjának minimális összege 11.610, - Ft +ÁFA/hó

A bérleti szerződés határozott időre, legfeljebb öt évre köthető.

 

A pályázatot formanyomtatványon kell benyújtani. A koronavírus járvány miatt kialakult veszélyhelyzetre tekintettel a formanyomtatványt és az 5.000, - Ft + ÁFA, összesen 6.350.- Ft pályázati díj befizetésére szolgáló csekket 2021. április 26. napjától lehet átvenni a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal portáján. A pályázati díj nem kerül visszafizetésre. A pályázati díjat a pályázó átutalással is teljesítheti az önkormányzat Takarékbank Zrt. -nél vezetett 50440016-10016147 számú számlájára. Átutalás esetén a közlemény rovatban szükséges feltüntetni: Garázs pályázat.

A pályázatok csak a befizetett pályázati díj igazolásával együtt érvényesek, mely igazolás másolatát a pályázathoz mellékelni kell. A pályázati díj befizetésének elmaradása vagy az igazolás be nem nyújtása esetén a benyújtott pályázat automatikusan elutasításra kerül. A pályázatokat a csatolt mellékletekkel együtt lezárt borítékban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét, lakcímét, és a pályázat nevét: Mindszenty tér 9/6. garázspályázat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 14. (péntek) 12 óra

A pályázat benyújtásának helye: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal (Tata, Kossuth tér 1.) porta

A pályázat benyújtására csak személyesen van lehetőség!

 

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtás határidejét követő 30 napon belül.

A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez többek között az, aki:

-a meghatározott bérleti díjnál magasabb összegű bérleti díjat fizet, és vállalja továbbá, hogy a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg legalább három havi egyösszegű bérleti díjat fizet meg, mely a bérleti szerződés lejártát megelőzően a fizetendő bérleti díjból levonásra kerül.

 

Információ:     Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

                       Városépítészeti és Vagyongazdálkodási Iroda

                       2890 Tata, Kossuth tér 1. II. emelet 206. szoba

                       Martinkovicsné Nagyfalusi Tímea Tel: 34/588-691