A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Köszönet városunk pedagógusainak!

Tata Város Önkormányzata június 3-án a Güntner Aréna Városi Sportcsarnokban rendezte a városi pedagógus napi ünnepséget.

 

A pedagógusnapot Magyarországon 1952 óta ünneplik, az önkormányzat június első vasárnapjához közeledve pedig minden esztendőben külön köszönti városunk pedagógusait.

Az idei eseményen Michl József polgármester hangsúlyozta: - Minden tatai és kistérségi szülő valamint család nevében hálásan köszönjük pedagógusainknak azt, hogy a mögöttünk álló nagyon nehéz időszakban, az online világ lehetőségeit kihasználva munkájukkal, erőfeszítéseikkel segítették, hogy gyerekeink számára ez a tanév ne vesszen el és gyarapodjanak tudásban, szorgalomban, akaraterőben. A pedagógusok az elmúlt hosszú hónapokban segítettek abban is, hogy a szülők is igazi társakká váljanak az oktató-nevelő munkájukban. Ilyen közel a szülők és pedagógusok talán sosem voltak még egymáshoz, hiszen gyakran napi kapcsolatban álltak annak érdekében, hogy az otthoni tanulás eredményes lehessen. Kívánom önöknek, hogy ez a nyár lehetőséget adjon az erőgyűjtésre, és aztán szeptembertől nagy lelkesedéssel és szeretettel tudják majd végezni áldásos munkájukat - fogalmazott Tata polgármestere.

A rendezvényen Bencsik János mondott ünnepi beszédet. Az országgyűlési képviselő a járvány időszakának nehézségeivel kapcsolatban kiemelte: - A tapasztalatokon nyugvó félelem, óvatosság és bizalmatlanság mélyen  beleivódott mindannyiunk életébe. A pedagógusok is sok mindennel találkoztak a mindennapokban, s a digitális oktatás révén óhatatlanul jobban beleláttak a tanítványok, családok életébe. A sokféle élethelyzetből adódóan pedig az elmúlt másfél évben kiváltképpen olyan helyzetben voltak, hogy nem csak a szépségből, az építő és megerősítő információkból, hanem az élet árnyékos oldalából is többet észleltek, mint egy átlagember. A kérdés az, hogy mindezt a tapasztalatot, amelyet sokszor teherként tettek a saját szívükre, hogyan tudják a pedagógusok feldolgozni, mert bizonyára sokan hosszú ideig fogják még ezeket magukban hordozni. Térségünk országgyűlési képviselője hozzátette: - A közösségi összejöveteleink a következő időszakban akkor lesznek a leghasznosabbak, ha megtelnek ünnepekkel, pozitív érzelmekkel, megerősítő visszajelzésekkel, és akkor a bennünk lévő visszafogottságot könnyebben tudjuk majd elengedni, megengedve azt is, hogy nagyobb nyitottsággal forduljunk  egymás felé. Isten éltesse a pedagógusainkat, kívánom, hogy legyen lelki és testi erejük mindehhez - zárta gondolatait Bencsik János.

A rendezvényen a hagyományoknak megfelelően köszöntötték a színes diplomás és a nyugdíjba vonuló pedagógusokat, megköszönve azok munkáját is, akik tavaly vonultak nyugdíjba vagy vették át színes diplomájukat, hiszen 2020-ban a koronavírus járvány miatt a pedagógus napi ünnepségre nem kerülhetett sor.

Ezúttal is szeretettel gratulálunk:

-Dr. Körmendi Gézáné Iza néninek, aki vasdiplomáját tavaly vette át

- Dr. Túri Róbertnek, aki az idén vasdiplomás

- Dobis Péternek, aki 2020-ban volt vasdiplomás

- Musza Józsefné Riszter Ilonának, aki tavaly vasdiplomás volt

- Dobis Péternének, aki az elmúlt esztendőben gyémántdiplomás volt

- Gíber Mihálynénak, aki szintén tavaly volt gyémántdiplomás

- Miltényi Gábornénak, ő az idén gyémántdiplomás

- Szabó Pálnénak, aki ugyancsak idén gyémántdiplomás

- Gyimes Árpádnénak, ő aranydiplomás az idén

- Herhoff Ágostonnénak aki ebben az évben aranydiplomás

- Molnárné Mórotz Mártának, aki szintén aranydiplomás

- Rada Illésnének az aranydiplomájához

- Schenek Jánosnénak, aki tavaly aranydiplomás volt-

- Takács Gyula Ferencnének, ő idén aranydiplomás

- Török Gáborné Marikának, aki ebben az esztendőben lett aranydiplomás

Nyugdíjba vonulása alkalmából köszönjük a fáradhatatlan munkát:

- Ádámné Dúcz Vilmának (Eötvös József Gimnázium)

- Árva Juditnak (Kőkúti Iskola)

- Árváné Körmendi Juditnak (Kőkúti Iskola)

- Crisan Máriusznak (Új úti Diákotthon)

- Ernszt Józsefnének (Vaszary Iskola)

- Farkas Valériának (Eötvös József Gimnázium)

- Gombosné Schmidt Annának (Új úti Diákotthon)

- Jankyné Jurecska Máriának (Eötvös József Gimnázium)

- Jankyné Nagy Ágnesnek (Bláthy Iskola)

- Katona Gabriellának (Református Gimnázium)

-Királyné Pusztai Ágotának (Jávorka Iskola)

-Kisnémeth Gabriellának  (Jávorka Iskola)

- Kóthayné Miller Editnek (Vaszary Iskola)

- Kóti Ilonának (Új úti Diákotthon)

- Kovács Gézánénak (Kőkúti Iskola)

- Kun Katalinnak (Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola)

- László Ilonának (Eötvös József Gimnázium)

- Magyar Csaba (Jávorka Iskola)

- Nagy Ilonának (Kőkúti Iskola)

- Nagy Zoltánnénak (Fazekas utcai iskola)

- Palotai Zoltánnak (Bláthy Iskola)

- Pap Ágnesnak (Kőkúti Iskola)

- Pintér Gyulánénak (Kőkúti Iskola)

- Prónik Józsefnek (Kőkúti Iskola)

- Schruffné Blázsik Ilonának (Új úti iskola)

- Szamosvölgyi Erzsébetnek (Fazekas utcai iskola)

- Szőke Éva (Új úti iskola)

- Tománé Kutenics Ágnesnek (Kőkúti Iskola)

- Tóth Bélának (Jávorka Iskola)

-Schmidt Mónikának (Menner Bernát Zeneiskola)

-Varjú Lászlónak (Menner Bernát Zeneiskola)

Kernerné Fagyal Tündének, Marcné Keszler Katalinnak, Szalai Erzsébetnek valamint Lászlóné Sziráki Erzsébetnek a Vaszary János Általános Iskola pedagógusainak Dr. Kásler Miklós Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott, amit hárman az ünnepségen vehettek át.

Gratulálunk minden díjazottnak, tartalmas, élményekben gazdag éveket, jó egészséget kívánunk nekik!

Az ünnepségen Prof. Dr. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus tartott előadást „A főnix effektus: felépülés, újrakezdés” címmel. Dr. Bagdy Emőke előadásában a főnixmadár az újrakezdés, a feltámadás, az örök élet jelképeként jelent meg. A professzor asszony kitért a pandémia okozta nehézségekre, az emberi kapcsolatokban bekövetkezett változásokra és az egymás közti viszonyokra, különösképpen a pedagógusok életébe az elmúlt időszakban belépett új tanítási formára, az online oktatásra. Elhangzott, hogy az emberi érintésnek rendkívüli jelentősége van, ám az utóbbi időszakban sajnos visszaszorult, emellett a szakember hangsúlyozta a hit fontosságát is.  Dr. Bagdy Emőke kiemelte: az újrakezdés alappillére, hogy minden napot pozitív szemlélettel, tettre készen kell várni, aktívan élni az életet, s szeretetet adni, hiszen ez soha nem fogy el.

Az eseményen közreműködött Jenei Márta, valamint fellépett a dunaszerdahelyi Black and White zenekar.