A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Tájékoztató lakosság részére III.

Tájékoztató a településfejlesztési dokumentumok partnerségi egyeztetéséhez kapcsolódó kérdésekről – 2.

 

Tisztelt Érdeklődők!

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 334/2018. (X.31.) számú határozata alapján folyamatban van Tata teljes közigazgatási területére kiterjedően a településrendezési eszközök felülvizsgálata. Ennek keretében az elmúlt hetekben szakaszosan tettük közzé az erre vonatkozó dokumentumokat a partnerségi egyeztetés lefolytatása érdekében.

A dokumentumok áttekintésének elősegítése, illetve a vélemények benyújtási lehetőségek bővítése érdekében az alábbi tájékoztatást nyújtom.

1. Véleményezés e-mailben

A veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja rögzíti, hogy ha a munkaközi tájékoztatás elektronikus úton lefolytatott lakossági fórum, akkor az észrevételeket, illetve a véleményeket kizárólag elektronikus úton lehet megtenni.

A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése, módosítása egyeztetésének és elfogadásának közös szabályairól szóló 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: önkormányzati rendelet) 2. § a) pontja alapján a partnerségi egyeztetésben a város közigazgatási területén állandó lakhellyel, tartózkodási hellyel, vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes vagy jogi személyek vehetnek részt. A városunk honlapján közzétett űrlapot ennek figyelembevételével állítottuk össze, ezáltal is segítve, hogy a véleményt benyújtók az önkormányzati rendeletnek megfelelően tudják a véleményüket beküldeni. Ugyanakkor a vélemény benyújtási lehetőségek körét bővítve, 2021. június 10. napjától egyedi e-mailen is lehetőség lesz a vélemény benyújtására a telepulesterv@tata.hu e-mail címre, azzal, hogy az e-mailben a véleményezőnek  az önkormányzati rendelet fenti szakaszában  foglalt adatokat (név, tatai lakcím/cím vagy tatai tartózkodási hely vagy tatai ingatlantulajdon) is szükséges megadni, annak érdekében, hogy a benyújtott levelet hivatalos véleményként figyelembe tudjuk venni. Azokat az észrevételeket, amelyeket ezen adatok hiányában nyújtanak be – és így nem állapítható meg, hogy a benyújtó az önkormányzati rendelet fenti szakasza alapján a partnerségi egyeztetésben való részvételre jogosult lenne –, csak úgy tudjuk figyelembe venni, hogy esetükben nem kerül sor a vélemény egyedi testületi értékelésére, hanem csak általános véleményként kerül ismertetésre a testületi ülés keretében. Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy a jelen levelem mellékletét képezi a szükséges adatkezelési tájékoztató. A hivatalos véleményként megküldött e-mailek esetében az elektronikus üzenet szövegében kérem feltüntetni, hogy az e-mail megküldésével a tájékoztatót tudomásul veszik.

2. Nyilvános tájékoztatás

Ahogy arról a 2021. június 2. napján kelt levelemben tájékoztattam a Tisztelt Érdeklődöket a Tatai Televízió 2021. június 10-i Közéleti kerekasztal című műsorában a város főépítésze és az önkormányzatunk által megbízott településtervező bemutatja az elkészült tervezeteket, melynek keretében az anyagok közötti kereshetőségre is kitérnek. Annak érdekében, hogy még inkább segítsük az érdeklődőket a közzétett dokumentumok áttekintésében, értelmezésében – a járványügyi szabályozásban tett enyhítéseknek köszönhetően – nyilvános tájékoztatókat szervezünk, ahol a hivatal illetékes munkatársai részletes ismertetést nyújtanak a résztvevőknek az adott területre vonatkozó tervezett településrendezési eszközökről. Az egyes tájékoztatókat az alábbi időpontokban, helyszíneken és tematikával tartjuk meg:

- 2021. június 16. napján 17 órától a Művelődési Központban a tatai városrészre,

- 2021. június 17. napján 10 órától a Művelődési Központban a város gazdasági területeire,

- 2021. június 21. napján 17 órától a Művelődési Központban a tóvárosi városrészre,

- 2021. június 22. napján 17 órától az agostyáni Rendezvényházban a városrészre

vonatkozóan tervezett településrendezési eszközökkel kapcsolatban nyújtunk információkat.

Felhívom a Tisztelt Érdeklődök figyelmét, hogy a tájékoztatókra – figyelembe véve a hatályos járványügyi szabályokat – csak védettségi igazolvánnyal lehetséges a belépés, valamint, hogy az eseményt a Tatai Televízió élő adásban közvetíti.

Bízom benne, hogy a fentiek még inkább segítik Önöket a településrendezési eszközök tervezetével kapcsolatos véleményük megalkotásában.

A fentieken túl munkatársaim továbbra is segítséget illetve tájékoztatást nyújtanak, mind a honlapon történő keresés, mind az egyes ingatlanokra vonatkozó előírások kapcsán a 34/588-619-es telefonszámon.

Tata, 2021. június 9.

                                                       Tisztelettel:

                                                                                          dr. Horváth József

                                                                                                 jegyző