Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Ülésezett városunk képviselő -testülete

Július 7-én a Városháza dísztermében ülésezett Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyszínen 29 napirendi pontról döntöttek.

 

A napirendek előtt az elmúlt időszakban, a veszélyhelyzet alatt elhunyt képviselőkről, bizottsági tagokról emlékeztek meg a Városházán: Gyűrüs Károlyról, Schwarczenberger Istvánról, Papp Gabrielláról, Kiss Jánosról valamint Ács Gáborról.  

Gyűrüs Károly a 2019-es önkormányzati választáson a közös ellenzék jelöltjeként a Demokratikus Koalíció színeiben, a DK-JOBBIK-MSZP-Momentum kompenzációs listáról került be Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületébe.

Schwarczenberger István 1994 és 1998 között Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete és a Gazdasági Bizottság tagja, utóbbinak elnöke is volt.

Papp Gabriella a rendszerváltás előtt a városi tanács elnökhelyettese volt Tatán. 1994 és 2006 között Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjaként részt vett a Művelődési és Műemlékvédelmi valamint a Gazdasági, a Humán, az Oktatási és Művelődési illetve az Egészségügyi és Szociális Bizottságok munkájában.

Kiss János több cikluson keresztül vett részt Tata Város Önkormányzata gazdasági ügyekkel foglalkozó bizottságainak munkájában, többek között 2006-tól a Városfejlesztési és Gazdasági, 2014 és 2018 között pedig a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja volt.

Ács Gábor 1998 és 2006 között önkormányzati képviselő és az Oktatási Bizottság elnöke volt. Nyugdíjazása után mentorként dolgozott a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság kötelékében.

A megemlékezéseket követően Márkus Gábor, Tata Város Helyi Választási Bizottságának elnök-helyettese tartott tájékoztatót az idén márciusban elhunyt Gyűrüs Károly után megüresedett képviselői mandátum betöltéséről, majd ezt követte Lengyel Zsolt (Demokratikus Koalíció) önkormányzati képviselő eskütétele.

A Városházán a hagyományoknak megfelelően idén is átadták az Év Közszolgálati Dolgozója Díjat, melyet 2021-ben dr. Bakos Zsolt Gergő, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Városépítészeti és Vagyongazdálkodási Irodájának vezetője vehetett át Michl József polgármestertől. Az ülésen az elismeréssel kapcsolatban elhangzott: Dr. Bakos Zsolt Gergő 2009 óta a hivatal köztisztviselője, vagyongazdálkodási ügyintézőként kezdte közszolgálati pályáját, 2018 óta lát el irodavezetetői feladatokat. Nemzetközi igazgatásszervezői és jogi tanulmányai során megszerzett ismereteit jól kamatoztatja mindennapi munkavégzése során. Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok végrehajtása során kiválóan képviseli a város érdekeit, feladatait körültekintően, magas színvonalon látja el, ezzel járulva hozzá a vezetői döntések meghozatalához. Irodavezetőként kollégáival is jó szakmai kapcsolatot alakított ki, munkájukat segíti.

Ugyancsak a napirendi pontok megtárgyalása előtt Michl József polgármester nyugdíjba vonuló tatai orvosokat is köszöntött az ülésen: Dr. Cseh Tamást, Dr. Reviczki Sándort és feleségét valamint Dr. Szabó Dénest.

Dr. Cseh Tamás az Egészségügyi Alapellátó intézmény vezetőjeként vonult nyugdíjba. 1982-ben Marosvásárhelyen szerezte meg általános orvosi diplomáját. 1986 óta él Tatán, 1991 óta háziorvosként tevékenykedik az 1. körzetben. 1990-ben belgyógyászatból, 1995-ben háziorvos tanból szakvizsgázott. 2014. május 1-től a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény vezetőjeként magas szakmai színvonalon koordinálta a város egészségügyi ellátását. Intézményvezetőként végzett fáradhatatlan munkáját köszönjük, s reméljük, hogy háziorvosként még hosszú évekig gyógyítja a hozzá fordulókat.

Dr. Reviczki Sándor a tatai 9. sz. felnőtt háziorvosi körzet háziorvosaként vonul nyugdíjba. 1982-ben végzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetem általános orvosi szakán. Az egyetem elvégzése után a tatai kórház belgyógyászati osztályán kezdett el dolgozni. 1987-ben belgyógyászatból és háziorvos tanból sikeres szakvizsgát tett. 1991-ben kezdte meg háziorvosi munkáját a 9. sz. körzetben a Május 1. út 61. szám alatti rendelőben. Fáradságot nem kímélve lelkiismeretes hozzáállásával és példamutató szakmai tevékenységével több évtizede hűségesen szolgálta háziorvosként körzetének betegeit. Egészségi állapota miatt vonult nyugdíjba, de az elmúlt évben mindvégig elhivatottsággal segítette a praxist ellátó orvost személyes tapasztalataival, tanácsaival. Pályája során felesége, Dr. Reviczkiné Valakovics Edit mindvégig mellette volt asszisztensként, kórházi és háziorvosi gyógyító munkájában. Empatikus, kedves, türelmes személyiségével, magas fokú szakmai tudásával, segítőkészségével nagyban segítette férje orvosi tevékenységét.

Dr. Szabó Dénes a tatai 6. számú háziorvosi körzet gyermek háziorvosaként vonult nyugdíjba. A Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerezte meg orvosi diplomáját 1966-ban. 1970-ben Budapesten tett csecsemő- és gyermekgyógyászati, 1972-ben infektológiai szakvizsgát. 1977. június 1-től  pályázat útján a tatai kórház gyermekosztályának osztályvezető főorvosává nevezték ki, az osztály megszűnéséig osztályvezető főorvos és gyermekgyógyász szakfelügyelő volt, majd a gyermekszakrendelés és az újszülött részleg vezetésével bízták meg. Tanított szakápoló-képzőben és egészségügyi szakközépiskolában is, tagja volt a Veszprémi Akadémiai Bizottság genetikai munkabizottságának és a Magyar Gyermekorvosok Társaságának, valamint ellátta a Komárom Megyei Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének elnöke tisztségét is.

Dr. Cseh Tamás, Dr. Reviczky Sándor, Dr. Reviczkiné Valakovics Edit valamint Dr. Szabó Dénes részére Michl József polgármester a 2020/21. évi   koronavírus-járvány idején a Tatán és térségében élők egészsége érdekében végzett áldozatkész szolgálat elismeréseképpen Dr. Mészáros Gábor Emlékérmet adományozott.

A képviselő testület júliusi ülésével kapcsolatban Michl József az ülés után tartott sajtótájékoztatót, melyen a városvezető hangsúlyozta:- Nagyon köszönöm minden munkatársamnak azt, hogy az elmúlt 8 hónapban, amikor a járvány miatt nem tudtunk üléseket tartani, minden segítséget megadtak a város működéséhez. Köszönöm a munkát alpolgármestereimnek, képviselő társaimnak, Tata jegyzőjének, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal minden dolgozójának és a tataiaknak, hiszen a város működőképessége a pandémia ellenére is zavartalan volt.

A veszélyhelyzet alatti időszak történéseiről egy külön előterjesztés is készült. Tavaly november 3. óta nem lehetett testületi ülést tartani, s azóta egészen a júliusi ülésig körülbelül 200 témában kellett a polgármesternek döntést hoznia. Michl József sajtótájékoztatóján kiemelte: - a bizottságok és a képviselő-testület tagjainak véleményét minden egyes témában bekértem írásban, s csak az ő véleményeik, javaslataik alapján hoztam meg a döntéseket, köszönöm az együttműködő munkájukat.

A képviselő-testület rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztéseket is tárgyalt július 7-én, többek között az élhető környezetről szóló helyi szabályozás előkészítése kapcsán. A napirendről Michl József elmondta: - Az előterjesztést Boglári Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökének javaslatára állítottuk össze. Ez az előterjesztés arról szól, hogy a zöld témájú, jelenleg is érvényben lévő szabályozásainkból – melyeket egyébként is felül kell vizsgálnunk – egy, egységes rendeletet alkossunk, ennek a munkának kezdtük meg az előkészítését.

Ugyancsak rendelet-alkotáshoz kötődően szavaztak a képviselők Tata Építési Szabályzatával kapcsolatban egy helyi rendelet módosításáról. Ennek oka az, hogy az országos építészeti szabályozásból kikerült az a téma, amely az új, épülő ingatlanokhoz kapcsolódó parkolási lehetőségek kialakításáról szól. Ennek szabályozása átkerült a helyi építési szabályozásba, melynek értelmében a jövőben minden épülő lakóegységhez kötelezően egy új parkolót is építeni kell.

Az ülésen gazdasági társaságokhoz kapcsolódó előterjesztéseket is elfogadtak a képviselők, így többek között a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 2020. évi ingatlankezelési tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a Városgazda Kft., a Tatai Rend-ház Kft. és a Tatai Öreg-tó Kft. 2021. évi üzleti tervét.

A vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések sorában szerepelt egy beszámoló a Tata Város Önkormányzata által telepíttetett és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által üzemeltetett térfigyelő kamerarendszerről. A napirendi pontról Michl József sajtótájékoztatóján elmondta: - Ez egy nagyon fontos téma, mellyel folyamatosan foglalkozunk. Egy pályázat segítségével újabb térfigyelő kamerákat tudtunk beszerezni, melyeket a város több pontjára is kihelyeztünk azért, hogy sikerüljön megállítanunk az illegális hulladéklerakást, ezért figyeljük a tatai szelektív hulladékgyűjtők egy részét is. Március óta a város már több, mint 20 esetben tett feljelentés illegális hulladék elhelyezési ügyben, s minden esetben bírság sújtotta az elkövetőket.

Ugyancsak vagyongazdálkodáshoz kapcsolódott az ülésen a Berta Malomra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról szóló döntés meghozatala. Az ingatlanra vonatkozóan mind a magyar államnak, mind pedig az önkormányzatnak elővásárlási joga van, mivel műemléki épületekről van szó. Tata Város Önkormányzatának nincsen jelenleg 80 millió forintnyi felhasználható forrása a malom megvásárlására, és a képviselők többsége nem szavazott arra, hogy egy ilyen jellegű, funkcióját tekintve idegenforgalmi célokat szolgáló ingatlan működtetésének terhét a város magára vállalja - nyilatkozta Tata polgármestere.

A Városháza dísztermében a képviselők voksoltak még többek között a Juniorka Alapítvánnyal valamint a Tatai Református Egyházközséggel kötött köznevelési szerződés megújításáról és a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió ellátási szerződésével kapcsolatos döntésekről is. Utóbbi témával kapcsolatban az ülést követő sajtótájékoztatón elhangzott:- A misszió azzal kereste meg a várost, hogy egy országos ellátási rendszert szeretnének létrehozni, mely 10 ezernél több lakosú városok esetében biztosítja az alkohol illetve pszichiátriai betegek nappali gondozását. Az önkormányzat erre a célra a Bacsó Béla út és a Gombkötő utca sarkán álló ingatlanát ajánlotta fel. Michl József ezzel kapcsolatban elmondta: - Nagyon fontos tudni, hogy itt nem elvonókúráról van szó, és nem egy olyan intézetről, ahová sürgős eseteket szállítanak be, hanem olyan embertársaink kezeléséről, akik önként vállalják a saját gyógykezelésüket és tudatosan tesznek a saját gyógyulásukért. Az intézmény az ő nappali ellátásukat szolgálja majd, mind a tataiak mind pedig a kistérségünkben élők számára, jól megközelíthető helyszínen.

A humánszolgáltatási témák sorában a képviselők elfogadták a tatai 7. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos beszámolót is. Dr. Jónás Ágnes nem szeretné továbbvinni a felnőtt háziorvosi praxisát, amelyet szeptemberig lát el a 7-es körzetben. A praxis jövőbeni működtetésével kapcsolatban Michl József hangsúlyozta: - Már több orvossal tárgyaltunk és tárgyalni fogunk, s azzal is szeretnénk biztosítani a zökkenőmentes orvos váltást, hogy meg kívánjuk vásárolni a rendelőben lévő eszközöket és bútorokat, valamint a város az asszisztensnek is felajánlotta a további foglalkoztatást. Az önkormányzat garantálja a körzet továbbvitelét, a betegeknek tehát nem kell aggódniuk az ellátás jövője miatt - emelte ki a polgármester.

A júliusi ülésen elfogadták a képviselő-testület által alapított közalapítványok -   a Tatai Televízió Közalapítvány, a Tata Város „Szociális Háló” Közalapítvány valamint a Tatai Mecénás Közalapítvány - 2020. évi beszámolóit, majd végül zárt ülés keretében tárgyalták a testület által alapított városi kitüntetések 2021. évi odaítélését. A városi kitüntetéseket a hagyományoknak megfelelően idén is a Szent István királyunk tiszteletére rendezett augusztus 20-i ünnepségen adják majd át.