Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Rendkívüli ülésen tárgyaltak a képviselők a tatai viharkárokról

Rendkívüli ülést tartott július 14-én Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városházán. Az ülés fő témáját a július 9-i vihar és jégeső okozta károk adták.

 

A Városházán tájékoztató hangzott el a rendkívüli időjárási helyzet miatt bekövetkezett károkról, és egyhangú döntés született vis maior támogatás igényléséről valamint a lakossági kárenyhítéshez szükséges források növeléséről.

Michl József polgármester az ülést követő sajtótájékoztatóján elmondta: - Nagyon súlyos viharkár érte városunkat július 9-én, a leginkább érintett területek ebben Újhegy, a Tavasz és a Váci Mihály utca valamint a laktanya környezete, a Városgazda Kft. telephelyének környéke, a Fényes térsége és a Kakas utca környéke. A károk felmérése és a kárelhárítás még aznap, pénteken délután megkezdődött, az önkormányzat fóliát és tetőlécet vásárolt valamint szerszámokat is biztosított, hogy a helyreállítás elindulhasson. Közben folyamatosan kaptuk a bejelentéseket, eddig 70 olyan magán ingatlanról kaptunk információt, ahol kisebb-nagyobb kár keletkezett. Azért, hogy ezekben az esetekben segítséget tudjunk nyújtani kezdeményeztem a szociális rendeletünkben meglévő rendkívüli támogatási összeg 3 millióról 23 millió forintra történő megemelését.

A magántulajdonban lévő lakóépületekben okozott károk enyhítésére az öngondoskodáson és a biztosítók által megtérített összegeken túl az önkormányzat saját forrásból tud indokolt esetben kiegészítést adni. A lakóingatlanban keletkező, a lakhatást súlyosan veszélyeztető körülmények esetén a rendelet 9/A. § szerint a polgármester egyszeri vissza nem térítendő legfeljebb 250.000 Ft összegű támogatásról dönthet. A jogszabály lehetőséget biztosít továbbá legfeljebb 750.000 Ft összegű kamatmentes kölcsön biztosítására, melynek elbírálása a Humán és Ügyrendi Bizottság hatáskörébe tartozik. Michl József a támogatás kérelmezésével kapcsolatban hangsúlyozta: - Azoknak tudunk kézzelfogható segítséget nyújtani a döntésünk nyomán, akiknek az életvitelszerűen használt épülete károsodott, s a tető oly mértékben sérült, hogy a kár meghaladja a 100 ezer forintot, s a tulajdonos a helyreállítás költségeit nem tudja fedezni. Mindazoknak, akik ezzel kapcsolatosan kérelemmel fordulnak az önkormányzathoz, a bejelentéstétel mellett a szociális ügyekkel foglalkozó irodánknál kell kitölteniük egy igénylésre vonatkozó nyomtatványt, mely elérhető lesz a tata.hu oldalon is. Ezt a nyomtatványt kitöltve, aláírva személyesen kell leadni a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalban.

A rendkívüli ülésen egyhangú döntés született arról is, hogy a város  vis maior támogatási kérelmet nyújt be a Belügyminisztériumhoz, az önkormányzati  ingatlanokban keletkezett károk elhárításához kapcsolódó költségek egy  részének megtérítéséért. Tata polgármestere sajtótájékoztatóján úgy nyilatkozott: - Az eddigi - még nem végleges - összesítéseink alapján csak a Fényesen 65 millió forintos kár keletkezett és a Városgazda Kft.-t is több, mint 50 millió forintos kár érte, többek között az üvegház is súlyosan sérült.

Michl József a Városházán külön köszönetet mondott a rendkívüli helyzetben nyújtott segítségért a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak,  a tatabányai, komáromi és nyergesújfalui hivatásos tűzoltóknak, térségünk önkéntes tűzoltó egyesületeinek Agostyánból, Kocsról és Dunaalmásról, a kisbéri, a császári, az esztergomi, a sárisápi, a tarjáni, valamint a rédei mentőszervezeteknek, a Tatai Városgazda Nonprofit Kft., a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal és a Városkapu Zrt. munkatársainak,  a képviselő-testület tagjainak, Purgel Zoltán alpolgármesternek, dr. Horváth József jegyzőnek illetve minden önkéntes segítőnek.

A július 14-i rendkívüli ülésen döntés született még többek között a Tatai Csillagsziget Bölcsőde felújítása elnevezésű projektről is, melynek nyomán a közbeszerzési eljárás fedezetének növeléséhez, a beruházás kiadásainak finanszírozására bruttó 20 millió forintot biztosít az önkormányzat saját költségvetéséből.