A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Több, mint 100 tatai családnak nyújt pénzügyi segítséget az önkormányzat a július eleji vihar okozta károk helyreállításához

Rendkívüli ülést tartott augusztus 11-én Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete valamint bizottságai a Városházán, ahol döntés született a július 9-i vihar okozta károk enyhítéséről is. Az önkormányzat több, mint 100 tatai családnak nyújt pénzügyi támogatást.

Július 9-én pénteken a rendkívüli vihar jelentős károkat okozott városunkban, a jég és a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék számos magáningatlanban, több önkormányzati intézményben és közterületen hagyott maga után nyomokat. A leginkább érintett területek az Újhegy, a Tavasz és a Váci Mihály utca valamint a laktanya környezete, a Városgazda Kft. telephelyének környéke, a Fényes térsége és a Kakas utca környéke voltak.

A kárfelmérés és a kárenyhítés július 9-én pénteken, a vihar elvonulását követően azonnal megkezdődött, az önkormányzat a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányítási parancsnokságával vette fel a kapcsolatot, Michl József polgármester és Purgel Zoltán alpolgármester a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaival pedig személyesen vett részt a károk felmérésében. Az önkormányzat nagy mennyiségben vásárolt fóliát és tetőlécet, valamint szerszámokat is biztosított, hogy a helyreállítás mielőbb elindulhasson a legnagyobb mértékben megsérült tatai ingatlanokban. A megyében tevékenykedő hivatásos, önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltóságok még pénteken 24 káreseményhez vonultak ki, főként fakidőléshez, ágleszakadásokhoz és jégverés okozta tetősérülésekhez, valamint néhány esetben vízszivattyúzáshoz. Az ezt követő hétvégi utómunkálatokat a tatabányai, komáromi és nyergesújfalui hivatásos tűzoltók, önkéntes tűzoltó egyesületek (Agostyán Kocs, Dunaalmás), a kisbéri, a császári, az esztergomi, a sárisápi, a tarjáni, valamint a rédei mentőszervezetek, az önkormányzattal és a Tatai Városgazda Nonprofit Kft.-vel együttműködésben végezték.

A lakóingatlanok tekintetében jellemzően a tetőszerkezetben okozott károkat a jégeső, a palalemezek és a cserepek törése miatt számos beázás keletkezett, több esetben sérültek a redőnyök valamint számos gépjárműben okoztak kárt a nagy méretű jégdarabok. A magántulajdonban lévő lakóépületekben okozott károk enyhítésére az öngondoskodáson és a biztosítók által megtérített összegeken túl a város saját forrásból tud indokolt esetben kiegészítést adni. A tataiak a vihart követő hetekben, július 30-ig e-mailben tehettek bejelentést az önkormányzati hivatalnak a bekövetkezett károkról. Tata Város Önkormányzata lehetőséget biztosított rendkívüli települési támogatás, krízistámogatás igénylésére. A támogatás iránt az alábbi esetekben lehetett kérelmet benyújtani:

-100.000 forintot meghaladó, a lakhatást szolgáló ingatlanban bekövetkezett kár esetén maximum 250.000 forint összegű, vissza nem térítendő támogatás és/vagy maximum 750.000 forint összegű, kamatmentes kölcsön igénylésére.

 -Kisebb, 100.000 forint alatti károk esetén rendkívüli települési támogatás  igénylésére szociális rászorultság alapján, a jövedelmi helyzetre tekintettel.

Az egyszeri, vissza nem térítendő legfeljebb 250.000 forint összegű támogatásról a polgármester dönthet, míg a legfeljebb 750.000 forintos kamatmentes kölcsön biztosításának elbírálása a Humán és Ügyrendi Bizottság hatáskörébe tartozik, a bizottság az ügyben augusztus 11-én meghozta a döntéseket.

Július végéig közel 200 bejelentés érkezett az önkormányzathoz  magántulajdonú  házakon történt sérülések miatt, melyek főként tetőkárok. A bejelentéseket a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal kategorizálta, számos helyszínre személyesen is kimentek az önkormányzat munkatársai és felmérték, hogy miben tudnak azonnali segítséget nyújtani. 15 helyszínen nyújtott a város segítséget a tető fóliázásában, a cserepek, palák cseréjében, a további károk enyhítésében. 25 helyszínen szakmai segítséget és eszközöket (pl. fólia, PUR hab, tetőléc, OSB lap, stb.) biztosított az önkormányzat az azonnali kárenyhítésre. Emellett több esetben a hivatal munkatársai személyesen vették fel a kapcsolatot a károsultakkal, hogy segítséget nyújtsanak a rendkívüli települési támogatás igényléséhez szükséges űrlap elérhetőségében, benyújtásában.

Az önkormányzati fenntartású ingatlanok sorában többek között betört a Kincseskert Óvoda több ablaka, a Csillagsziget Bölcsődében a bevilágító ablakok szinte mindegyike megsérült, a könyvtárban ablakok törtek ki és beázások keletkeztek, a Magyary Zoltán Művelődési Központ több ablaka betört, az alagsor 60-70 cm-es víz alá került, a felázáson túl pedig sérült a hőközpont gépezete is. A volt Piarista Rendház épületében 28 ablak sérült meg, 50 kúpcserép esett le a viharban, körülbelül 100 cserép tört össze, és 4  kéményszegélyt szakított fel a szél. A Tatai Városgazda Kft. telephelyén megsérült az irodaépület tetőzete és az ereszcsatorna valamint a szigetelés, a portaépület tetőzetén is keletkeztek károk, s több, mint 300 négyzetméteren károsodott az üvegház. A Kft. által kezelt önkormányzati bérlakások közül 12 ingatlan tetőzete sérült. A vihar súlyosan érintette a Fényes-forrásvidéket. A nyári szállásépületek palatetői kivétel nélkül mind megsérültek, átlyukadtak. Az épületek beáztak, a bútorzat megrongálódott, a szállás szolgáltatást azonnali hatállyal fel kellett függeszteni. Ezek a tetők palalemezesek, esetükben a teljes tetőhéjazat cseréje indokolt. A büfésor ponyvázata megsemmisült, több ablak betört, s a Tatai Fényes Tanösvény több tájékoztató táblája használhatatlanná vált, a felújított, új táblákat a napokban helyezik ki.

Városunknak lehetősége van ebben az esetben vis maior támogatási kérelmet benyújtania, az önkormányzati tulajdonú területeken és a kötelező közszolgáltatásokhoz kapcsolódó épületeken keletkezett károk enyhítésére. A pályázatot az önkormányzat benyújtotta 135 000.000 forintos kárigénnyel a Belügyminisztériumhoz, s az előre nem látható természeti vagy más eredetű erők által fenyegető veszély bekövetkezésének lehetősége miatt szükségessé váló védekezés mellett az alábbi helyreállítási munkálatok elvégzésére igényelt támogatást:

-önkormányzati épületek helyreállítása

-utak helyreállítása

-ár- belvízvédelmi vízilétesítmény helyreállítása

-pince- partfal helyreállítása

-földcsuszamlások helyreállítása.

Michl József polgármester a rendkívüli testületi ülés kapcsán tartott sajtótájékoztatóján elmondta: - A legutóbbi rendkívüli ülésünkön döntöttünk arról, hogy benyújtjuk a vis maior támogatási igényünket, melynek a regisztrációs bejelentése megtörtént. Ezt követően a katasztrófavédelem és az államkincstár szakemberei egy bejárás során megnézték a kárral sújtott  helyszíneket a városban, majd véglegesült azon helyszínek listája, melyeknek helyreállítására támogatást kértünk. Önkormányzati tulajdonú épületekről, utakról van szó ebben az esetben, melyeknek részletes leírását egyhangú igennel elfogadta a testület. A 135 000.000 forintos bejelentett kárnak maximum 90%-át térítheti meg az állam.

A lakossági károkat illetően, a maximum 250.000 forint összegű, vissza nem térítendő támogatásra 172 igénylés érkezett, körülbelül a kérelmezők kétharmada kap hamarosan értesítést arról, hogy támogatásban részesült. Lesznek, akik 250 ezer forintot, valamint többen 200 illetve 100 ezer forintos vissza nem térítendő támogatást kapnak majd a várostól. A legfeljebb 750.000 forintos kamatmentes kölcsönre 23 igénylés érkezett. A rendkívüli ülést követően a Humán és Ügyrendi Bizottság határozott arról, hogy a kérelmezők több mint fele részesül ebben a támogatásban, melynek összege esetenként 250 ezer és 500 ezer forint között van.

Az augusztus 11-i ülésen a városi háziorvosi ellátást illetően is szerepelt egy napirendi pont. A tatai 7. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosa, Dr. Jónás Ágnes korábban felmondta a háziorvosi praxisát, amelyet augusztus 31-ig lát el. Szeptembertől a praxist Dr. Fogarasi Sándor viszi tovább, aki jelenleg Szárligeten háziorvos, s a Városházán bemutatkozott a képviselő-testületnek. Dr. Jónás Ágnes körzetében tehát a jövőben zavartalanul folytatódik tovább az ellátás.

A rendkívüli ülést követő sajtótájékoztatóján Michl József polgármester elmondta:- dr. Popovics Judit és Lengyel Zsolt képviselők előterjesztést nyújtottak be a jégverés következtében keletkezett építési törmelék, elsősorban az azbeszt tartalmú pala önkormányzati finanszírozásban történő elszállítására vonatkozóan. Az előterjesztést Lengyel Zsolt a testületi ülést megelőző bizottsági ülésen visszavonta, miután az jogszabályellenes javaslatot fogalmazott meg és hiányos is volt. Az előterjesztés tartalmát illetően azonban a képviselők egyetértettek azzal, hogy foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. A károsult ingatlantulajdonosok az önkormányzattól kérhetnek ingyenes közterület használati engedélyt a felújítás idejére a hulladéktároló konténerek tárolására vonatkozóan, a hulladék elszállításáért viszont fizetniük kell az elszállítást végző cégnek. Az önkormányzat megvizsgálja annak a lehetőséget, hogy az azbesztmentesítésben a jövőben milyen módon tud részt venni. Mivel ez veszélyes hulladéknak minősül, ezért az elszállítását csak az erre külön engedéllyel rendelkező cég végezheti el, a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. erre nem kapott engedélyt, ezért ezt a feladatot nem tudja a város ellátni.