A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Tájékoztatás a Tatabánya-Komárom tervezett ivóvíz távvezeték előzetes vizsgálati eljárás eredményéről

Környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nélkül nem lesz döntés a Fényes -1 jelű bekötővezeték létesítéséről.

Komárom Város Önkormányzata ivóvíz távvezeték építését tervezi Tatabánya és Komárom között, Komárom megnövekedett vízellátásának biztosítása érdekében. A maximum napi 10.000 m3 víz betáplálását az ÉDV Zrt. üzemeltetésében lévő tatabányai vízaknák karsztvízbázisaiból és esetleg kiegészítésként a Tata, Fényes-fürdő területén lévő mélyfúrású kútból tervezik. A tervdokumentáció kifejezetten csak a távvezeték megépítésére, és az ehhez kapcsolódó környezeti hatások vizsgálatára vonatkozik. A távvezeték nyomvonala érinti Tatát is.

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya már 2019-ben előzetes vizsgálati eljárást folytatott le a tervezett ivóvíz távvezetékre, amelyre akkor hozzájáruló nyilatkozatot adott ki. Azt követően új előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását írta elő a vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban már szakhatóságként közreműködő osztálya, mivel a távvezeték létesítési engedélyes tervben szereplő nyomvonala nem egyezett az eredeti előzetes vizsgálatban szereplő nyomvonallal. A vízjogi létesítési engedélyezési eljárást és az ahhoz kapcsolódó újabb előzetes vizsgálati eljárást, az ügyfél kérelmére, az érintett hatóságok 2021. márciusban, majd 2021 augusztusban megszüntették.

A jelenlegi eljárás során a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály közleményben adott tájékoztatást, hogy a Tatabánya-Komárom között tervezett távvezeték újbóli előzetes vizsgálatára kerül sor, amely nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy. A jelenlegi, tervezett nyomvonal némileg módosult az előzőhöz képest, de továbbra is érinti Tatát, és szerepel benne a Fényes-1 jelű bekötővezeték is, mint lehetséges biztonsági tartalék. Ezt az újabb előzetes vizsgálati eljárást szintén Komárom Város Önkormányzata (2900 Komárom, Szabadság tér 1.) kezdeményezte, a módosított nyomvonalra készített újabb Előzetes vizsgálati dokumentáció benyújtásával.

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály arról tájékoztat, hogy a Tatabánya-Komárom között tervezett távvezeték előzetes vizsgálata eljárásban a KE/041/05005-52/2021. ügyszámon az eljárást lezárta, és döntést hozott.

  • Megállapította, hogy a TV-A és TV-B jelű ivóvíz távvezeték létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentációt elfogadja, miután a környezeti hatások nem jelentősek, ezért környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.
  • Ugyanakkor megállapította, hogy a tervezett Fényes-1 jelű bekötővezeték megvalósításából származó környezeti hatások várhatóan jelentősek, ezért a Fényes-1 jelű bekötővezeték létesítésére vonatkozóan környezeti hatásvizsgálat lefolytatása szükséges.

A határozat a Kormányhivatal (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom), valamint a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal honlapján (http://www.tata.hu) tekinthető meg.

A hirdetmény kifüggesztésének és közzétételének napja:       2021. szeptember 28.

Hirdetmény kifüggesztésének időtartama:                    5 nap

Levétel napja:                                                              2021. október 4.

Melléklet:

  • határozat

Tata Város Önkormányzata és az Által-ér Szövetség is észrevételezte a dokumentációt, és részletesen indokolta a környezeti hatásvizsgálati eljárás szükségességét. Az Által-ér Szövetség aggályosnak ítélte az esetleges vízkivétel feltételezhető hatását a helyi természetvédelmi területre és karsztvíz bázisra, ezért kiemelten fontosnak tartja a hatásvizsgálat lefolytatását.