A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

„Akkor jó dolgozni, ha tele van a szívünk a várossal, a munkánkkal…” – 15 éve a FIDESZ-KDNP a város élén

15 évvel ezelőtt, 2006. október 11-én tartotta alakuló ülését az a képviselő-testület, melyet először vezetett polgármesterként Michl József. Azóta, az elmúlt több, mint 3 ciklusban is városvezetőként végzi a feladatait, miközben a képviselő-testület többségét változatlanul a FIDESZ-KDNP delegáltjai alkotják. 

Michl József öt évvel ezelőtt adott interjújában így mesélt a kezdetekről: „Országgyűlési képviselői mandátumért indultam azon a tavaszon, tehát a felkészülést már korábban elkezdtem a Tatát érintő ügyekben. Korábban nem voltam tagja a tatai képviselő testületnek, ezért miután választókerületi elnök lettem 2004-ben, tudatosan tanulmányoztam Tata közigazgatását és az itt folyó ügyeket, feladatokat. Rendszeresen eljártam a képviselő-testület üléseire, figyeltem a reakciókat, a viták stílusát, a terveket, javaslatokat, tehát ez egy tanulási időszak volt számomra. Így azt mondhatom, hogy abszolút tudatosan és határozottan készültem arra az akkori munkám mellett, hogy ha a választópolgárok is úgy akarják, készen álljak a szolgálatra. Az egyéni felkészülés mellett nagy jelentősége volt a csapatépítésnek is, hiszen egy jól működő közösség nélkül nem lehet egy várost irányítani, tehát meg kellett találni és fel kellett építeni azt a csapatot, amelynek a segítségével hatékonyan tudunk dolgozni, tervezni és alkotni.”

Az egyéni felkészülés és a jó csapatmunka az elmúlt 15 évben számtalan eredményt hozott, Tata életében óriási változások történtek. Sok nagy volumenű fejlesztés valósult meg ( Pl: Kossuth tér, Tatai Fényes Tanösvény, Városi Piac, Piarista Rendház, Güntner Aréna Városi Sportcsarnok, Esterházy Kastély, Kiskastély és Cellarius, Angolpark rehabilitációk, Kálvária-domb megújítása, Új Kajakház Ökoturisztikai Központ) elindult a tatai felsőoktatás, majd minden esztendőben elhozott a város egy-egy díjat, elismerést (pl: Ramsari Város, Biodiverzitás Fővárosa, Magyar Tájdíj,  Tehetségbarát Önkormányzat, Gyermekbarát Város), folyamatosan bővült a helyi ipari park, ahol évről-évre szaporodik a betelepült cégek száma, az önkormányzat megalapította és sikeresen működteti saját cégeit, kiterjedt testvértelepülési hálót és helyi ösztöndíj-rendszert működtet, s persze az élhető, fenntartható mindennapok mögött húzódó infrastruktúra kisebb fejlesztései is folyamatosan zajlanak. Az elmúlt 15 év eredményeit részleteiben is ismerhetik a tataiak, mivel minden választási ciklus végén megjelentetett az önkormányzat egy egy kiadványt, amely alapos, precíz beszámolóval szolgál az elvégzett munkáról. Hogy az eredmények mellett mi mindent jelentett, és mi mindenről szólt a mögöttünk álló másfél évtized, arról Michl József, Tata 15 éve a város élén dolgozó polgármestere beszélt.

-Ugorjunk vissza az időben 2006. október 11-re. Emlékszik rá, hogy milyen érzések járták át aznap?

-Egész pontosan fel tudom idézni azt a napot magamban, előttem van, ahogyan a díszteremben állunk az eskütételen képviselőtársaimmal. Az még egy nagy testület volt, 17 fős. Boldog, felhőtlen pillanatokat éltünk át, még ott volt bennünk az október elsejei választási győzelem hatása, hiszen egy híján minden körzetet megnyertünk. Az a jó érzés munkált bennünk, hogy most mindazt, amit elterveztünk, lehetőségünk lesz megvalósítani. Alázattal és szerénységgel, de ugyanakkor óriási lendülettel terveztük a jövőt a FIDESZ-KDNP-s többségű képviselő-testülettel. Egyébként már ezt megelőzően egy éve rendszeresen bejártam a testületi ülésekre, folyamatosan olvastam az előterjesztéseket, figyeltem a munkát. Sokat tanultam Hetényi Tamás polgármester úrtól is, aki rendkívüli alapossággal, precízen készítette elő az átadás-átvételt, hiszen úgy döntött, hogy nem indul újra.

-Az akkori víziója a jövőről hosszú távú volt, vagy inkább csak egy ciklusra korlátozódott?

-Bár a politikusokat egy-egy ciklusra választjuk meg, de szerintem kevesen vannak, akik egy ciklusra terveznek csupán, én is hosszú távban terveztem már a kezdetekkor. Nem foglalkoztatott az, hogy mikor lesz a következő választás, sokkal inkább abban gondolkodtunk, hogy Tata számára hosszú távú terveket, megoldásokat kezdjünk el kidolgozni.

-Hogyan zajlottak az első lépések?

-Az első azokban a hetekben 2006 őszén az ismerkedés és a helyzetértékelés volt. Az akkori alpolgármesterekkel, Horváthy Lóránttal és Robozné Schőnfeld Zsuzsannával rögtön az első napokban végigjártuk a városi intézményeket és a hivatalban is folyamatosan ismerkedtünk az aktuális ügyekkel. A feladatokat elosztottuk egymás között, a gazdasági témákat Horváthy Lóránt, a humán területet pedig Robozné Zsuzsa vitte és közben mindannyian bővítettük, mélyítettük a kapcsolatainkat. Egyébként az elején az időnk nagy részét az töltötte ki, hogy fogadjuk azt a rengeteg embert, akik bejelentkeztek hozzánk. Cég és intézményvezetők, társszervezetek, helyi szervek képviselői jöttek ismerkedni, rendkívül intenzív időszak volt.

-2006-ban 49,12%-os, 2010-ben 63, 94%-os, 2014-ben 57,74%-os, míg 2019-ben 57,37%-os választási győzelmet aratott, ami kiegyensúlyozott, stabil népszerűséget jelent. Ezek a számok egyfajta minőségbiztosítást is jelentenek?

-Az ember a legelső választását a szimpátia, a remény és az ismertsége alapján tudja megnyerni. Persze ezzel együtt ez mindig egyfajta vakugrás is a választóknak, hiszen igazából még nem ismerik a jelölt munkáját, ezért máig nagyon hálás vagyok az akkor rám voksolóknak, hogy esélyt adtak a bizonyításra. Az elsőt követő választások pedig már vizsgafeladatok, tulajdonképpen ciklusról-ciklusra sorban álltunk a leckekönyvünkkel a tatai választópolgárok előtt, akik beírták nekünk az érdemjegyeket, melyeknek az összesítése jelentette a végső választási eredményeket. Az emberek kezdeti bizalma tehát megerősödött, és felszínre hozta azt az igényt, hogy menjünk tovább így, a 2006-ban megkezdett munkánkkal, ami tulajdonképpen - fogalmazhatunk úgy - hogy egyfajta minőségbiztosítás is.

-2016-ban, amikor az egy évtizedes városvezetési jubileuma kapcsán adott interjút, a következőképpen fogalmazott: „ … nagyon fontos, hogy Tatán sikerült megvalósítani azt, hogy bár a város vezetése a FIDESZ-KDNP közösségéből kerül ki, döntéseink mégsem pártpolitikai döntések, hanem igazából egy városi-patrióta gondolkodás megerősítésének a segítői vagyunk.” Azt azonban mégsem lehet megkerülni, hogy ez a 15 év politikai siker is…

-Így van, de ettől függetlenül folyamatosan törekedtünk rá az évek során, hogy a mindennapi munkában ne az jelenjen meg elsősorban, hogy a FIDESZ-KDNP vezeti a várost, ezt úgyis tudják az emberek. Ennél fontosabb, hogy az itt élők érdekeit szem előtt tartva dolgozzunk és hozzunk döntéseket. Egyébként szeretem mindig felhívni a figyelmet arra, hogy a politika és a pártpolitika - bár több szálon összefügghet - nem ugyanaz. A politika széles körű, mert  gyakorlatilag  mindenki politizál, mivel a politika önmagában egyenlő a közösségi életben való részvétellel, a közösségünk építésével, amiben mindenkinek része van, amikor döntést hoz, véleményt nyilvánít….stb. Az már a politika része például, hogy valaki összesöpör a háza előtt, vagy lenyírja a füvet, mert ezzel hozzájárul a városképhez, tehát hatással van a közösségünk életére. Emellett van a pártpolitika, amikor valaki hivatásszerűen vállalkozik arra, hogy a város vagy országépítést végzi, egy közösségbe, egy pártba tömörülve. Maga a választás pedig a demokrácia bizonyítéka, amikor a többség megszavazza, hogy melyik párt vezessen egy országot vagy egy települést. Akivel tehát a közösség jobban szimpatizál, akiben jobban bízik, azt fogja megválasztani, és ilyen értelemben valóban politikai siker az elmúlt 15 év számunkra, a FIDESZ-KDNP számára. Nagyon fontos megjegyeznem, hogy ezalatt a 15 év alatt itt Tatán nem voltak pártvillongások, ellenségeskedések, mindig komolyan figyeltem arra, hogy pártoktól függetlenül tisztelet jellemezze a képviselő-testület munkáját. Ült már a képviselők között korábbi polgármester, alpolgármesterek vagy olyan intézményvezetők, akik ellenzéki oldalról kerültek be, mégis, mindig sikerült hatékonyan, tisztességes hangnemben együttműködnünk. Most talán kicsit ez nehezebb.

-Számos mérföldköve volt ennek a 15 évnek, de az biztos, hogy az eredmények és a fejlődés a Magyary-tervben foglaltakat tükrözik, aminek a megalkotása az ön kezdeményezésére történt.

-A 2006 ősze óta eltelt időszak egyik kiemelten nagy jelentőségű eredménye volt, hogy sikerült találnunk egy formát, amelyben a jövőképünket, a terveinket, a fejlődés irányát meghatározhattuk, ez lett a Magyary-terv. Már a megválasztásom előtt tudtam, szükség van arra, hogy kijelöljük az irányokat, és tudatosan, rendszerbe foglalva tervezzük a jövőt. Ez itt Tatán nagyon jól sikerült, mivel a Magyary-tervet hatékonyan el tudtuk juttatni a tataiakhoz, akik közül aztán sokan hozzászóltak, véleményt fogalmaztak meg, vitatkoztak. Így az első és a második kiadás egyaránt egy igazi, közösségi városfejlesztési koncepció lett, s remélem, hogy a most készülő harmadikat is jó szívvel véleményezik és forgatják majd az itt élők.

-Számos ismérve van egy jó vezetőnek, de az egyik legfontosabb szerintem az, hogy össze tud-e válogatni maga köré egy elkötelezett csapatot a legjobbakból. 15 év távlatából önnek mit jelent az a szó, hogy csapat?

-Az egyik legfontosabb dolgot, hiszen a politika nem egyszemélyes történet, hanem közösségépítés. Még az első hivatali napjaimban volt egy érdekes élményem, amikor egy újságíró azt mondta nekem, hogy körülbelül 1-2 évet ad a frakciónknak, mert egészen biztosan felbomlik a közösségünk. A mondatait azóta sem akarom elfelejteni, tulajdonképpen egy fontos üzenetet jelentenek számomra mind a mai napig: figyelmeztetnek arra, hogy nagyon oda kell figyelnünk az összetartozásra, a közös gondolkodásra. Konfliktusok, nézeteltérések teljesen természetes módon köztünk is vannak, de ezeket saját belső ügyként tudjuk kezelni és mindig születnek olyan megoldások, kompromisszumok, amelyekkel tovább haladhatunk az úton. Büszke vagyok arra, hogy a 2006-os 11 indulóból a FIDESZ-KDNP színeiben öten még ma is itt vagyunk a képviselő-testületben: rajtam kívül Robozné Schőnfeld Zsuzsanna, dr. Varga András, Horváthy Lóránt és Kovács Attila. Nagyon hálás vagyok nekik, és minden jelenlegi valamint korábbi képviselőtársamnak, segítőinknek, aktivistáinknak, mindenkinek, akikkel együtt egy ilyen nagyszerű csapatot tudtunk felépíteni és sikeresen működtetni az elmúlt másfél évtizedben.

-Hogyan hatott személy szerint önre ez a 15 év?

-Ez a munka hatványozottan is befolyásolja az ember személyiségét, hiszen nincs két egyforma nap, nagyon sokféle emberrel találkozom, számtalan különböző szituációban kell tudni kordában tartani az érzelmeket. Mint polgármester végzem a munkámat, de ugyanakkor meg nem tud az ember más lenni. Én Michl József voltam és maradtam is, ugyanazzal a gondolatisággal, ugyanazzal az érzelemvilággal és szellemiséggel, a sajátos humorérzékemmel, jókedvvel. Ebből fakadóan természetes emberi módon igyekszem minden nap megélni a feladatokat. A nehézségek persze néha engem is el tudnak fárasztani, volt, hogy elkeseredtem és megoldhatatlannak éreztem egy helyzetet, de ilyenkor mindig átsegített a nehézségen a JóIstennel való kapcsolatom, ami örök mankó és támasz nekem az életemben, és természetesen a szerető és csodálatos feleségem és családom. Hála Istennek például a 15 év alatt - leszámítva az idei covidos fertőzésemet - nem voltam beteg, és a családom tagjai is elviselik, hogy nagyon nehéz tervezni velem, mert alig van szabadidőm. A legnagyobb dicséret egyébként az, hogy az emberek megállítanak és beszélgetni akarnak, nagy köszönet is jár a tataiaknak, akik az utcán, a piacon, a rendezvényeken bátran odalépnek hozzám és kérdeznek vagy elmondják a véleményüket, kéréseiket. Ez jó érzés, és nagy biztatást ad mindig.

-A polgármester munkájának ezek szerint soha nincs vége, úgy értem nem lehet hazamenni délután 4 órakor és letenni a munkát másnap reggel 8-ig. Vagyis soha nincs olyan, hogy ön csak és kizárólag apa, férj, nagypapa vagy barát…

-Tényleg nem, és ezért nagyon fontos, hogy milyen döntéseket hozunk meg a munkánkkal kapcsolatban, mert akkor jó dolgozni, ha tele van a szívünk a várossal, a munkánkkal. A politikusi-városvezető feladatnak ez az egyik nehézsége, hogy a szívem, az eszem folyamatosan Tatával van tele és emellett komoly energiákat kell fordítani arra, hogy maradjon idő az Istenre, a családra, a barátokra. Ha képes vagyok minderre értékes időt szánni, akkor tud igazán a munka is jól működni. Ha valaki úgy megy el dolgozni, hogy otthon nincs minden rendben vagy éppen összeveszett valamelyik barátjával, konfliktus van a saját közösségében, akkor az bizony kihat a munkájára is.

-Három év múlva újra önkormányzati választások lesznek. Arról lehet-e beszélni, hogy mit tervez a 2024-et követő időkre, akkor már 18 évnyi polgármesteri tapasztalattal a háta mögött?

-A megválasztott politikus a megválasztását követő napon mindig újra kampányba kezd, én is így tekintek erre, hiszen a hosszú távú gondolkodást leginkább a mindennapi jól elvégzett munka befolyásolja. Az a kötelességünk, hogy hosszú távon gondolkodva, Tata érdekeit maximálisan képviselve legyen egy csapatunk, amely biztosan vinni tudja a városvezetői feladatokat is. Természetesen azt szeretnénk, hogy ez a FIDESZ-KDNP csapata legyen, ezért építjük erősre a kapcsolatot a tataiakkal, ezért dolgozunk napról-napra. 2024 még messze van, most a legfontosabb feladat, hogy 2022 tavaszán újra megerősítést nyerjen a FIDESZ-KDNP országosan. Azzal a jó érzéssel gondolkodhatunk, hogy az elmúlt bő évtizedben minden választást megnyertünk Tatán. Itt tehát egy polgári gondolkodású, keresztény elhivatottságú közösség él, amelyben nagy türelemmel és szeretettel vagyunk azok iránt is, akik másként látják a világot, s éppen ezért tudunk hatékonyan együtt dolgozni.