Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Településfejlesztési koncepció partnerségi egyeztetés munkaközi tájékoztató szakasz (2. körös egyeztetés)

Tata Város Polgármestere
Lakossági Fórumot hirdet
A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MÓDOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 334/2018. (X.31.) számú határozata alapján folyamatban van Tata teljes közigazgatási területére kiterjedően a településrendezési eszközök felülvizsgálata. A folyamatban lévő felülvizsgálat részeként megújul a város Településfejlesztési koncepciója (TFK), mely a település hosszútávú, mintegy harminc évet felölelő fejlesztési irányait határozza meg.

A TFK a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet előírásai alapján készül. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése, módosítása egyeztetésének és elfogadásának közös szabályairól szóló 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a szerinti partnereknek lehetőségük van az elkészült anyaggal kapcsolatos véleményeiket megfogalmazni.

A TFK munkaközi tájékoztató szakaszának partnerségi egyeztetési anyaga megtalálható a:
https://tata.hu/21952/telepulesfejlesztesi_koncepcio_partnersegi_egyezte... weboldalon.

Az előzetes tájékoztatás során beérkezett véleményekről készült összefoglaló és az azokkal kapcsolatos önkormányzati állásfoglalás a TFK mellett közzétett „TFK észrevételek összefoglalója” elnevezésű file-ban található.

A TFK módosításával, kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket a megrendezésre kerülő lakossági fórumon szóban, illetve a fórumtól számított 15 napon belül 2021.november 11-ig papír alapon vagy elektronikusan lehet megtenni, levélben a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal címére (2890 Tata, Kossuth tér 1.) vagy e‑mailben a telepulesterv@tata.hu címre. További információ a www.tata.hu/telepulesterv honlapon vagy a 34/588-619-es telefonszámon kapható.

A lakossági fórum időpontja: 2021. október 27. (szerda) 17:00 óra
Helyszíne: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Díszterme