A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Üléseztek a tatai képviselők

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete november 24-én tartotta soros ülését a Városháza dísztermében. A helyszínen a képviselők 18 napirendi pontban döntöttek.

A novemberi ülés rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztésekkel kezdődött, ezek között szerepelt a telekadóról szóló önkormányzati rendelet módosítása valamint egy beszámoló a helyi adókról. Utóbbival kapcsolatban Michl József az ülés utáni sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott:- Nagyon köszönöm Tata adófizetőinek a precíz és pontos adófizetést. A költségvetésben meghatározott, mintegy 2,5 milliárd forintos helyi adó bevételünk év végére teljesülni fog, most 98% körül van.  Az építmény és telekadó már most több, mint 100%-ban teljesült, az iparűzési adó tekintetében pedig az a jó hírünk van, hogy idén a kis és közepes vállalkozásoknak a 2% helyett csak 1% adót kell befizetniük, a másik egy százalékot megtarthatják. A 2021-ben be nem fizetett 1 % adóelőleget az állam támogatásként pedig odaadta az önkormányzatoknak. Michl József hozzátette:- Jó ideje nem emelkedtek városunkban a helyi adók és mégis növekszik Tata adóbevétele, ami igazolja annak az elgondolásunknak a helyességét, hogy az önkormányzat nem az adókat, hanem az adófizetők számát növeli.

Az ülésen a testület első olvasatban tárgyalt az új Településfejlesztési Koncepcióról. Az önkormányzat még 2019-ben döntött a településfejlesztési eszközök teljes felülvizsgálatáról, így a Településfejlesztési Koncepció elkészítéséről is. Ennek törvény által meghatározott menetrendje van, mely szerint két szakaszban kell a koncepciót egyeztetni a lakossággal. Az egyik az előzetes tájékoztatási szakasz volt, amely 2021 nyarán a koncepció első munkaverziójának a tata.hu weboldalon történt megjelentetésével és lakossági tájékoztatók megtartásával a jogszabályoknak megfelelően lezajlott. Ezek alapján a tataiak megtehették a javaslataikat, több, mint 234 észrevételt fogalmaztak meg. Ezt követte októberben egy második körös egyeztetés, a munkaközi tájékoztatás, melynek részeként a város honlapján október 19-én megjelent a Településfejlesztési Koncepció javított verziója, és lezajlott egy lakossági fórum is. Michl József a témában elmondta: - A még szükséges változtatásokat, módosításokat megtesszük és a decemberi ülésünkre végleges formájában előterjesztjük elfogadásra a koncepciót. A dokumentumot 25 szakhatóság, valamint a megyei és az országos főépítész is véleményezte illetve elfogadásra javasolta, emellett pedig a városunkat körülvevő többi településünknek is megküldtük és ők is támogatták.

Városüzemeltetési témakörben a Volánbusz Zrt.-vel kapcsolatban is voksoltak a képviselők. Az önkormányzat a közlekedési társasággal hosszú évek óta együttműködik a közösségi közlekedés megszervezésében. A bérletek-jegyek árán az infláció mértékének megfelelően évente módosítanak, illetve az együttműködési megállapodásban meghatározott életkorú autóbuszok cseréjét is folyamatosan egyeztetik, ennek megfelelően most két fiatalabb autóbusz kerül Tatára.

A vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések között szerepelt két beszámoló, az önkormányzat által bérbe adott üzlet- és irodahelyiségek valamint az önkormányzat által haszonbérbe és bérbe adott ingatlanok ellenőrzéséről, emellett a Kölyök Kft.-vel kapcsolatosan is döntés született a Városházán. A Kölyök Kft. - mely közétkeztetéssel foglalkozik városunkban - a nyersanyagok jelentős áremelkedése miatt kérte a gyermekétkeztetésre vonatkozó díjak emelését, azonban egy kormányrendelet szabályozása miatt nem lehetséges a díjemelés a fennálló, koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben. Mivel ennek ellenére a megfelelő színvonalú étkeztetési szolgáltatáshoz többletforrások biztosítása szükséges a szolgáltató részére, ezért a képviselő-testület arról döntött, hogy az önkormányzati tulajdonú, s a Kölyök Kft. által működtetett tálalókonyhák bérleti díját elengedi. Michl József tájékoztatott arról, hogy a Kft. többletigénye körülbelül 6,5 millió forint lenne, ennek részbeni kompenzálására hozták ezt a döntést, ugyanis a bérleti díjak elengedése 1,6 millió forintot jelent. Tata polgármestere hozzátette: - Az év során komoly kedvezményeket adtunk más cégeknek is, amelyek az önkormányzattól bérelnek különböző helyiségeket. Emellett a város nagy többletet is kapott a Kölyök Kft-től azáltal, hogy a Vaszary János Iskola felújítása miatt kialakult helyzetben a cég jelenleg nem egy, hanem három különböző helyen tálal az iskolás gyerekeknek, s ezt a megoldást együttműködően, rugalmasan vállalta a szolgáltató a gyermekétkeztetés biztonsága érdekében.

A novemberi képviselő-testületi ülés humán témái között szerepelt egy beszámoló a Tatai járás munkaerő-piaci helyzetéről, valamint Tata 2021-2027-re vonatkozó kulturális koncepciójáról is voksoltak. Utóbbi Rigó Balázs alpolgármester koordinálásával született meg. A koncepcióról Michl József polgármester úgy nyilatkozott: - Mindenkinek javaslom, hogy olvassák el, mert egy innovatív stílusban megfogalmazott, számos új irányt, szempontot mutató dokumentumot kaptunk, melynek megalkotásában több társ és szakmai szervezet is részt vett, például a Kuny Domokos Múzeum, a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, a Városkapu Zrt. és a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság.  Egy nagyon jó koncepció született, amely megmutatja, hogyan folytassuk az eddigi munkánkat, és, hogy milyen sok dologra építkezhetünk, alapozhatunk a jövőben.

Az ülésen napirenden volt még egy támogatás a Tatai Televízió Közalapítvány részére, mely pályázati önrészt jelent egy sikeres pályázathoz, egy tájékoztató az Európai Uniós pályázatokról és a magyar kormány által biztosított támogatásokról, valamint szavaztak a képviselő-testület 2022. I. félévi munkatervéről és az önkormányzat 2022. évi ellenőrzési tervéről is.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete következő, egyben idei utolsó ülésére a tervek szerint december közepén kerül majd sor.