Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Működési engedély

Ügyleírás:

Az alábbi termékek kizárólag üzletben forgalmazhatók, amelyek forgalmazásához működési engedélyt kell kérni:

1. 

2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag;

3. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;

4. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;

5. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;

6. növényvédő szerek és hatóanyagaik;

7. nem veszélyes hulladék;

8. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag.

Kérelem benyújtásának módja:

Gazdálkodó szervezeteknek (egyes jogi személyek vállalata és egyéni vállalkozók) elektronikus formában kell benyújtani (E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL - https://ohp-20.asp.lgov.hu/kereses)

Lépések:

 • Bejelentkezés
 • Tata település kiválasztása
 • Ügyindítás
 • Eljárás módja kiválasztása
 • Ágazat kiválasztása (ipar-kereskedelem)
 • Ügytípus kiválasztása (üzleti tevékenység)
 • Űrlap keresés elindítása
 • Megfelelő űrlap kiválasztása (online kitöltés)
 1. működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához
 • Bejelentés tárgya kiválasztani
  • új bejelentés
   VAGY
  • változás bejelentése
   • kereskedő/tulajdonos adatai
   • üzletek egyikének bezárása
   • forgalmazott termékek változása
   • nyitvatartási idő változása
   • vendéglátóhely üzlettípus megjelölése
   • egyéb
VAGY
 1. működési engedély visszavonási kérelem
Szükséges mellékletek/okiratok: A működési engedély iránti kérelem benyújtásakor a kereskedő igazolja az üzlet használatának jogszerűségét, haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulásának tényét.

A jegyző szerzi be:
 • a szakhatóságok hozzájárulását
 • a tulajdonjogot igazoló tulajdoni lapot
Ügyintézés határideje és díja:

Ügyintézés határideje 25 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:

a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének

b) ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az eljárás illetékmentes.

A kereskedő köteles az üzlet nyitvatartási idejét a működési engedély iránti kérelemben, illetve a az abban bekövetkező változást az azt megelőző nyolc napon belül  a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.

A jegyző a nyilvántartásba vételt követően az országos nyilvántartásba rögzíti. A nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Alkalmazott jogszabályok:
 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
 • 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
Egyéb fontos tudnivalók:

Kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolás kézbesítését követően kérjük behozni a Vásárlók könyvét hitelesítés céljából.

 

Illetékesség:

Működési engedély kiadása ügyében Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének hatásköre Tata város közigazgatási területére terjed ki.