Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Testületi üléssel és közmeghallgatással zárták az évet a képviselők

December 15-én tartotta idei utolsó ülését Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városháza dísztermében.

 

Az ülés elején a Kenderke Néptánc Egyesület tagjai kopogtattak a díszterem ajtaján, hogy a házaló szokások egyikének felelevenítésével, regöléssel adják át jókívánságaikat az előttünk álló új esztendőre. Ezt követően a képviselők 27  napirendi pontot tárgyaltak.

A rendelet-alkotáshoz kapcsolódó témák sorában fogadta el a testület Tata  Településfejlesztési Koncepcióját, melyet az előző, novemberi ülésen első olvasatban tárgyaltak. Az önkormányzat 2019-ben döntött a településfejlesztési eszközök teljes felülvizsgálatáról, így a Településfejlesztési Koncepció elkészítéséről is. A törvény által meghatározott menetrend szerint két szakaszban kellett a lakossággal egyeztetni a koncepciót. Az egyik az előzetes tájékoztatási szakasz volt, amely 2021 nyarán a koncepció első munkaverziójának a tata.hu weboldalon történt megjelentetésével és lakossági tájékoztatók megtartásával zajlott le a jogszabályoknak megfelelően. Ezek alapján a tataiak megtehették a javaslataikat, s több, mint 234 észrevételt fogalmaztak meg. Ezt követte októberben egy második körös egyeztetés, a munkaközi tájékoztatás, melynek részeként a város honlapján október 19-én megjelent a Településfejlesztési Koncepció javított verziója, és lezajlott egy lakossági fórum is. A koncepciót véleményezte és elfogadásra javasolta 25 szakhatóság, valamint a megyei és az országos főépítész. A testületi ülést követő sajtótájékoztatóján Michl József polgármester a témáról így nyilatkozott: - Ezt a koncepciót két évente felül fogjuk vizsgálni, ha tehát bármilyen külső vagy belső körülmény miatt módosítanunk kell, arra lesz lehetőségünk. 2001-ben készült el egyébként az előző ilyen koncepció, a dokumentum megújítását pedig jó szívvel tettük meg, hiszen egy nagyon izgalmas, érdekes munka volt, amelyhez sok véleményt, hozzászólást kaptunk a tataiaktól, köszönjük mindenkinek a javaslatokat, melyeket bedolgoztunk a koncepcióba.

Első olvasatban tárgyalták a képviselők a Városházán az élhető környezetről szóló rendelet-tervezetet. Tatának az átlagosnál kedvezőbb környezeti állapota, kiemelt védelemre érdemes természeti értékei és az azok megőrzését szolgáló feladatai a helyi szabályozás körében sajátos fellépést igényelnek. Emiatt döntöttek úgy a képviselők az év első felében, hogy a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal készítsen elő egy átfogó, a fenntartható, élhető környezetről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet. A 2021. július 7-i képviselő-testületi ülésre elkészült egy összefoglaló a környezetvédelem és természetvédelem helyi szabályozására vonatkozó központi jogszabályok legfontosabb előírásaiból. A rendeletek felülvizsgálatát követően, a központi jogszabályok előírásai alapján, azokkal összhangban jött létre egy komplex „zöld” témájú önkormányzati rendelet-tervezet az élhető város feltételeinek megteremtéséről, amely átfogóan szabályozná a környezet fenntarthatóságának és élhetőségének tatai szegmenseit. Az új rendelet olyan fejezetekre épül, mint a természetvédelem, a zöldterületek kezelése, a levegővédelem, a hulladékgazdálkodás, a háztartási szennyvíz begyűjtésének szabályai, a zaj-rezgésvédelem, a tűzijátékok használatának korlátozása valamint a környezetvédelmi alap. Michl József a tervezetről elmondta: - Boglári Zoltán, a környezetvédelemmel kapcsolatos ügyekért is felelős bizottságunk elnöke volt az, aki korábban javaslatot tett egy olyan rendelet megalkotására, amely az összes zöld témát egyben foglalja össze. Az ötlet mindenkinek nagyon tetszett, hiszen ha egy rendeletben szabályozzuk a zöld témaköröket, akkor a belső ellentmondások is sokkal könnyebben kiküszöbölhetőek lesznek, mintha külön-külön rendeletekben foglalkoznánk az egyes témákkal. Ennek az anyagnak most az első olvasata készült el, amely igazából egyfajta bő vázlat, amit fel kell töltenünk további tartalmakkal, ehhez pedig várjuk a véleményeket, hozzászólásokat.

Ugyancsak zöld témához kapcsolódott a decemberi ülésen Tata klímastratégiájának és intézkedési tervének elfogadása. Városunk klímastratégiája a célrendszer és az intézkedések tekintetében a Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát és a Komárom-Esztergom megyei klímastratégiát tekinti mintaképnek, emellett a település stratégiai és fejlesztési dokumentumaira is épít. A dokumentációban vállaltak megvalósulásával Tata 2030-ra elérheti kitűzött célját, amellyel 2019-hez képest 27 %-kal csökkentheti az üvegházhatású gáz kibocsátását az energiafelhasználás, az ipari kibocsátók, a közlekedés, valamint az erdők és zöldterületek telepítése terén tett lépésekkel. A Tata Város Klímastratégiája 2018-2030 elnevezésű dokumentáció, melynek elkészítésében 3500-an működtek közre, a tudatostata.hu/klimastrategia weboldalon olvasható teljes terjedelmében.

A vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések között tárgyaltak a képviselők a Tatai Öreg-tó Kft.-vel kapcsolatos döntésekről, melyekről Michl József úgy nyilatkozott:- A Kft. idén egy új fejlesztést hajtott végre. Régóta szerettük volna már eltűntetni a várárokból azt a két elavult bódét, amelyeket a halászok használtak. Ezek helyett a várárok fala mögé sikerült két épületet telepíteni, az egyik egy halsütő üzlet céljait fogja szolgálni, a másik pedig a halászok öltözője, tartózkodási helye lesz. A beruházás költségeit megosztva vállalta a város és a Kft., amelynek kölcsönt adtunk a fejlesztéshez, az ülésen hozott döntésünkkel pedig azt rögzítettük, hogy milyen ütemben kell ezt visszafizetnie a cégnek.

Ugyancsak vagyongazdálkodáshoz kötődő napirend volt az ülésen a Peron Music Alapítvány által tervezett beruházással kapcsolatos döntések meghozatala. 2019 őszén nyílt meg a Piarista Rendházban a Peron Music Könnyűzenei Tehetséggondozó és Képző Központ, mely mára népszerű és ismert intézményévé vált városunknak, ahol jelenleg 71 fiatal tehetség tanul. Az alapítvány egy pályázaton indul, hogy a központ újabb termekkel gazdagodhasson, s ehhez járul hozzá az önkormányzat azzal, hogy természetesen a továbbiakban is biztosítja a helyszínt a Peron számára a tehetséggondozáshoz.

A képviselő-testület december 15-én döntött az újhegyi Nádas utcában megvalósítandó közműfejlesztéssel kapcsolatban is. Újhegyben jól halad a bölcsőde építése, az épület falai és választófalai állnak, kész a tetőszerkezet és a nyílászárók is beépítésre kerültek, már a belső munkákat végzi a kivitelező. A beruházás során további infrastruktúrafejlesztésre van szükség, így a szennyvízelvezetést is ki kell építeni. Michl József sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: - Ha már bevezetjük a bölcsődéhez a vezetéket, akkor biztosítjuk az ott lakóknak is ezt a lehetőséget, így mintegy 21 ingatlan tud rákapcsolódni erre a vezetékre. Az ülésen az a döntés született, hogy 50%-ban járuljanak hozzá az ingatlantulajdonosok a fejlesztés költségéhez, ami durván 250 ezer forintot jelent ingatlanonként.

A testület ülésén humánszolgáltatáshoz kapcsolódóan szavaztak többek között az önkormányzat által kötött köznevelési szerződések, közművelődési megállapodások és a gyermekjóléti ellátási szerződések értékeléséről valamint arról a tájékoztatóról, amely a Gyermekbarát Város program 2020-21. évi fontosabb eseményeit összegezte. Emellett első olvasatban tárgyalták a képviselők Tata Város Ifjúsági Stratégiáját és Tata Város Zenei Koncepcióját. A dokumentumokról Michl József elmondta: - Döntés még nem született róluk, viszont megismertettük az anyagokat a testülettel és a várossal, s nagyon várjuk a helyiek javaslatait, véleményét. Fontos számunkra, hogy az ifjúsággal külön is foglalkozzunk, és bár ez a téma a Gyermekbarát Város része is lehetne szeretnénk, hogy a fiatal felnőttek érezzék, figyelünk rájuk és különösképpen abban akarjuk segíteni őket, hogy visszatérjenek Tatára a tanulmányaik befejezését követően, illetve maradjanak itt, telepedjenek le végleg a városban.

Az ülésen a beszámolók és tájékoztatók között ebben a hónapban is szerepelt egy összefoglaló az Európai Uniós pályázatokról valamint a Magyar Kormány által biztosított támogatásokról. A témában örömhírről számolt be Tata polgármestere, ugyanis megnyíltak a TOP Plusz pályázati felhívásai, s ezzel lehetősége nyílt az önkormányzatnak arra, hogy egy új óvoda építésére pályázzon. Egyetlen óvoda van Tatán, melyet nem sikerült még felújítanunk, ez a Kertvárosi Óvoda - nyilatkozta Michl József hozzátéve, hogy elérkeztünk arra a pontra, amikor egy teljesen új óvodát építhetünk ugyanarra a telekre, erre fognak benyújtani egy pályázatot januárban.

A képviselő-testület idei utolsó ülését követően december 15-én délután közmeghallgatást tartottak a Városháza dísztermében. A közmeghallgatás programjában először a képviselők számoltak be egyénileg a 2021. évi képviselői tevékenységükről. Ezt követően tájékoztató hangzott el a Településfejlesztési Koncepcióról, majd a Tata Szíve programról. A közmeghallgatáson a megjelent tataiak és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket tehettek fel és javaslatokat fogalmazhattak meg. Lehetőség volt arra is, hogy kérdéseiket, javaslataikat előzetesen, elektronikus úton eljuttassák a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalhoz. A közmeghallgatást a Tatai Televízió élő, egyenes adásban közvetítette.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete következő ülését a tervek szerint 2022. januárjának végén tartja majd.