Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Felhívás városi kitüntetések adományozására

 

 

A kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 12/2004.(IV.5.) önkormányzati rendelet alapján lehetőség van arra, hogy április 30. napjáig
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított helyi kitüntetések
2022. évi adományozását kezdeményezzék:

  • a képviselő-testület tagjai,
  • a tatai lakóhellyel rendelkező magánszemélyek,
  • a tatai székhellyel bejegyzett intézmények, gazdasági társaságok, egyesületek, egyházak és civil szervezetek.


 

 

 

 

Az alábbi kitüntetések adományozására lehet javaslatot tenni:

  • Tata Város Zsigmond Király Díja

azon magánszemélynek adományozható, aki tevékenységével a város anyagi, szellemi, erkölcsi értékeit jelentősen gazdagította, országosan vagy nemzetközileg értékelt tevékenységével a város ismertségét, rangját növelte.

  • Tata Város Mátyás Király Díja

azon magánszemélynek adományozható, aki a város közössége érdekében a humánszolgáltatás területén (szociális, egészségügyi, kulturális, oktatási és sport) kiemelkedő tevékenységet fejtett ki.

  • „Tata Városáért” kitüntetés arany, ezüst vagy bronz fokozatban

azon személyeknek, vagy közösségeknek adományozható, akik/amelyek Tatán tevékenykednek és szakterületükön a város egészéért végzett magas fokú szakmai tevékenységgel öregbítik városunk hírnevét.

  • Tata Város Díszpolgára cím

azon magyar vagy külföldi állampolgárságú, élő személynek adományozható, aki többek között tevékenységével, illetve adományaival a város anyagi, szellemi és erkölcsi értékeit jelentősen gazdagította, fejlődésében kiemelkedő érdemeket szerzett; országosan, illetve nemzetközileg értékelt tevékenysége révén a város ismertségét, rangját növelte vagy növelheti, kapcsolatainak körét bővítette vagy bővítheti.

 

A kezdeményező aláírásával ellátott javaslatokat az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet 2022. április 30. napjáig eljuttatni Tata Város Polgármestere részére postai úton, aláírással ellátva elektronikus úton - polgarmester@tata.hu - vagy személyesen.

A formanyomtatvány igényelhető a hivatal szervezési ügyintézőjénél vagy letölthető a csatolt mellékletből.

 

A kitüntetések adományozásáról szóló 12/2004.(IV.5.) önkormányzati rendelet teljes szövege az önkormányzat honlapján olvasható.

 

 

                                                                                Tatai Közös Önkormányzati Hivatal