Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tata Város Önkormányzata pályázat útján bérbe adja a Tata, Mindszenty tér 16/7. szám alatt található 15 m2 térmértékű gépkocsi tárolót.

 

A pályázatot csak természetes személyek nyújthatják be.

A gépkocsi tároló bérleti díjának minimális összege 11.610, - Ft +ÁFA/hó

A bérleti szerződés határozott időre, legfeljebb öt évre köthető.

A pályázatot formanyomtatványon kell benyújtani, melyet 2022. május 02. napjától 5.000, - Ft + ÁFA, összesen 6.350.- Ft összeg befizetése mellett lehet kiváltani – mely összeg nem kerül visszafizetésre – a részletes pályázati kiírással együtt a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Városépítészeti és Vagyongazdálkodási Irodáján. A befizetéshez szükséges készpénz-átutalási megbízást (csekket) a hivatal bocsátja az ügyfelek rendelkezésére.

Pályázatot csak az nyújthat be, aki kiváltotta a pályázati formanyomtatványt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 01. (szerda) 1600 óra

A pályázat benyújtásának helye:Tatai Közös Önkormányzati Hivatal (Tata, Kossuth tér 1.) II. emelet 206. szoba

A pályázat benyújtására csak személyesen van lehetőség!

A pályázat elbírálására jogosult: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtás határidejét követő Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság soron következő ülése

A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez többek között az, aki:     

-Mindszenty téri költségelvű bérlakás bérlője

-a meghatározott bérleti díjnál magasabb összegű bérleti díjat fizet, és vállalja továbbá, hogy a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg legalább három havi egyösszegű bérleti díjat fizet meg, mely a bérleti szerződés lejártát megelőzően a fizetendő bérleti díjból levonásra kerül.

Információ:       Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

                        Városépítészeti és Vagyongazdálkodási Iroda

                        2890. Tata, Kossuth tér 1. II. emelet 206. szoba

                        Martinkovicsné Nagyfalusi Tímea Tel: 34/588-691