Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Tatai séta Fellner Jakab nyomában

A Fellner Jakab Kulturális Egyesület beszámolója:

 

 

 

Találkozóhelyünk a vár hídja volt, amely a várat körülvevő vizesárok felett ível. A híd Esterházy József megrendelésére készült 1765-ben Fellner Jakab terve alapján. A híd többárkos, kapuja vörösmárványból készült, 1770-ben Nepomuki Szent János szobra is a hídra került, s itt állt sok éven keresztül.

A vár szomszédságában található Tata egyik emblematikus épülete, az Esterházy kastély. Az épület hosszas előkészítés után, 1763 és 1767 között épült fel. A kastély felépülésével Esterházy Miklós sok éves álma valósult meg, hiszen ő volt az épület megrendelője. Sajnos ő a kastély teljes elkészültét már nem érhette meg. A kastély tervezési és kivitelezési munkái Fellner irányításával valósultak meg. Az épület magán viseli a Fellner Jakabra jellemző stíluselemeket, nevezetesen a falsávos tagolást, a gömbölyített sarokéleket. Az ablakokon a korra jellemző rokokó ízlésvilágú stílusjegyek jelennek meg.

Sétánk következő állomása a Piarista Rendház volt.  A Piarista Iskolát 1765-ben alapította Esterházy Miklós. Először megcsodáltuk a főbejárat Esterházy címeres, rokokó stílusú, rácsos kapuzatát. Az épület eredetileg U alapkiképzésű volt. Jelenlegi négyszögalakját az 1930-ban történő lezárással érte el. Belső folyosója többszakaszos tagolású, kövezetét vörösmárvánnyal rakták le. Legszebb helyisége a refektórium. Stukkó díszei rokokó stílusjegyeket – lombdísz, gömbdísz, rácsminta – tartalmaznak. Gyönyörű lépcsőházát Fellner Jakab tervezte. Méltóságteljes lépcsősorát szép kiképzésű korlát kíséri. Az épület díszkapuja mögött helyezkedik el a kápolna. Hatalmas márványoltára mögött a főoltárkép volt látható, illetve ezt még oldalt négy mellékoltárkép is kiegészítette.

Ezután a város főterén elhelyezkedő Szent Kereszt templomhoz vezetett az utunk. A területet valamikor Márványhegynek nevezték, az alatta található értékes vörösmárvány után. A templomépítés megrendelője szintén az Esterházy család volt. A templomot Fellner Jakab mások terveinek adaptálásával hozta létre. A kivitelezési munkálatok teljes felügyeletét építőmesterként ő látta el. A templom főoltárához négy mellékoltár kapcsolódik. A mellékoltárok Szent Mártont, Szent Annát, Szent Józsefet ábrázolják, illetve Mária Immaculátát jelenítik meg. A kupolafestés már a 20. század műve. A kereszténység három nagy ünnepkörét, úgymint a születés, a feltámadás és a szentlélek betöltetését vizualizálja. A templom alatt található kriptában helyezték el az Esterházy család jelentős alakjának, Esterházy Ferencnek, Fellner Jakabnak, valamint a templom kivitelezésében jelentős szerepet betöltő Grossmann Józsefnek a földi maradványait. A templom mellett áll Fellner Jakab egészalakos kőszobra, melyet 1940-ben állítottak fel tiszteletére a tatai polgárok. A templom falán pedig munkásságát méltató márványtáblát helyeztek el.

Sétánk utolsó állomása a Keresztelő Szent János Kápolna megtekintése volt, melyet a helyiek Kálvária kápolnának neveznek. A ma látható kápolnaépület a középkori Szent János templom szentélyére épült Fellner Jakab terve alapján 1755-ben. A kápolna közelében látható a Kálvária szoborcsoport, mely Schweiger Antal munkája.

Szöveg: Nagyné Sebestyén Ibolya

Fotó: Varga Edit

Fellner Jakab Kulturális Egyesület