Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Üléseztek a képviselők

Június 29-én ülésezett a Városháza dísztermében Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a képviselők ezúttal 27 napirendi pontot tárgyaltak meg.

 

Az ülés az Év Közszolgálati Dolgozója Díj kihirdetésével kezdődött. 2022-ben az elismerést Rada Gáborné, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Kabinet titkárnője kapta, akinek a Hivatal, illetve annak jogelődje, Tata Város Polgármesteri Hivatala az első munkahelye, és 1995 óta dolgozik a Városházán. Munkaköri feladata először az igazgatási csoporton belül a szabálysértési ügyek döntésre való előkészítése volt. Később szervezési ügyintézői feladatokat látott el, 2011 óta a Jegyzői Kabinet titkárnője. Emellett ő végzi a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás jegyzőkönyv-vezetői, valamint a helyi választási iroda adminisztrációs feladatait is. Megbízható, lelkiismeretes munkatárs, kollégáival jó kapcsolatot ápol, mindenki számíthat megértésére és segítségére. Az ügyfelekkel való kapcsolattartása példaértékű, hivatástudata kiemelkedő, munkájában türelmes, alázatos. Rada Gáborné az elismerést június 24-én, egy rendkívüli apparátusi értekezleten vette át, a díjhoz szeretettel gratulálunk neki, munkájához sok erőt és nagyon jó egészséget kívánunk a jövőben is!

A júniusi ülés rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztésekkel kezdődött, először a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról egyeztettek a képviselők. A témáról Michl József polgármester sajtótájékoztatóján elmondta: - A koronavírus járvány betörése óta számos szolgáltatás iránt megnőtt az igény, s több esetben olyanok is igényelnek már ilyen jellegű szolgáltatást, akik szociálisan nem rászorulók, például ilyen a támogató szolgálat keretében az utazás-közlekedés, vagy a bevásárlás megszervezése. Ezek a szolgáltatások a rászorulók számára továbbra is ingyenesek, a többieknek viszont kisebb költséggel járnak, a rászorultságot a Szociális Alapellátó Intézmény állapítja meg.

A képviselők az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról is szavaztak a Városházán. Az önkormányzatnak 261 bérlakása van, melyből 209 szociális, 46 költség elvű, 4 piaci alapú és 2 krízis lakás. A képviselő-testület 2016-ban alkotta meg a lakásokra vonatkozó rendeletét, melynek legutóbbi módosítására 2020. júliusában került sor. A módosítás óta eltelt másfél év tapasztalatai, a képviselő-testületi és a bizottsági tagok részéről tett észrevételek és javaslatok indokolták a rendelet egyes pontjainak felülvizsgálatát, módosítását, vagy új pontokkal történő kiegészítését.

A gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról szintén voksoltak a képviselők június utolsó szerdáján. Az önkormányzat 2017-ben alkotta meg a rendeletét, melyben többek között meghatározta a fenntartásában működő bölcsőde és óvodák, valamint az illetékességi területén működő állami fenntartású iskolák étkeztetési térítési díjait és a bölcsőde gondozási díját. A 2022. március 30-i ülésen felülvizsgálta a képviselő-testület a rendeletet, azonban díjváltoztatásra nem kerülhetett sor, mert a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. § (1)-(2) bekezdése 2022. június 30-ig megtiltotta ezt. Mivel a díjemelési tilalom határnapjának meghosszabbítására eddig nem került sor, így most döntés születhetett az étkezési térítési díjak módosításáról. Michl József ezzel kapcsolatban tájékoztatott arról, hogy a bölcsődei, óvodai és iskolai étkezési díjak szeptembertől átlagosan 20%-al fognak emelkedni, de ha az árak tovább változnak, akkor ezek az összegek később újra módosulhatnak majd. Tata polgármestere kiemelte: - Az étkezés rezsire vonatkozó költségét az állam és az önkormányzat fizeti, a szülőknek a nyersanyagnormát kell kifizetniük.

Három napirendi pont foglalkozott városüzemeltetéssel, városrendezéssel, ezek között szerepelt egy hulladékudvar kialakításával foglalkozó előterjesztés. Az önkormányzat feladata többek között a hulladékgazdálkodás megszervezése a város közigazgatási területén. Ennek a feladatnak a minél magasabb színvonalú ellátása érdekében a város minden fejlesztési lehetőséget kihasznál. Így kerülhetett például tavaly sor a szelektív hulladékgyűjtő edények kiosztására a családi házas övezetekben, valamint ennek érdekében működteti a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. az ún. „zöld járatot” a lakossági zöldhulladék összegyűjtésére. Évek óta visszatérő téma, hogy Tatán nincs lakossági hulladékudvar, ahol lehetőség lenne a különböző nem veszélyes, de a háztartásokban felhalmozódó hulladékok leadására. Ennek megoldására az önkormányzat folyamatosan kereste a lehetőségeket, s most egy új megoldás körvonalazódik. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nek ugyanis lehetősége nyílik támogatási forrásokat igénybe venni hulladékudvarok kialakítására, melyekhez szükséges erre alkalmas önkormányzati területet biztosítani. A Zrt. - amennyiben a támogatási szerződésében foglalt összeget le tudja majd hívni - megkezdheti a kialakítást, a tervezésre és a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés kiírásával. Az önkormányzat megvizsgálta, hogy mely területek lehetnének alkalmasak a hulladékudvar kialakítására azon ingatlanok számbavételével, melyek a város szélén, de jó megközelíthetőséggel rendelkeznek, s amelyeken a helyi építési szabályzat is lehetővé teszi a beruházást. Ezen szempontok figyelembevételével az ipari parkban található ingatlanok merültek fel lehetséges helyszínként, ezek közül jelöltek ki egyet a képviselők.  Michl József sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: - A hulladékudvart nem szabad összekeverni a szemétteleppel, a hulladékudvarban ugyanis óriáskonténerekben tárolják szelektálva a hulladékot, amely nem veszélyes vagy bomlásnak induló szemét, tehát bűzhatása sem lesz.

Az ülésen szavaztak arról a tájékoztatóról is, amely a Tatán működő közműszolgáltatók 2022. évi fejlesztési terveiről szól. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a város idén is megkereste a közműszolgáltatókat, hogy adjanak tájékoztatást idénre  tervezett fejlesztéseikről. A kérés az ÉDV Zrt.-t, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.-t, a földgázelosztási tevékenységet végző, MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.-t, a KábelszatNet-2002 Kft.-t, a Vidanet Zrt.-t, valamint a Magyar Telekom Nyrt- t érintette. A Magyar Telekom Nyrt. és a KábelszatNet-2002 Kft. eddig nem válaszolt a megkeresésre, velük külön egyeztetést szeretne a városvezetés. Michl József a fejlesztési tervekkel kapcsolatban elmondta: - Továbbra is arra buzdítom a tataiakat, hogy bátran jelezzék, ha ezekkel a szolgáltatásokkal kapcsolatban problémát, hiányosságokat tapasztalnak, így mi is mielőbb tudjuk jelenteni ezeket a minél gyorsabb javítás érdekében. A szolgáltatóktól azt kérjük, hogy Tata legalább olyan mértékben részesüljön a fejlesztésekből, mint a hozzánk hasonló méretű városok, illetve vegyék figyelembe a helyi szükségleteket, hiszen számos elöregedett közmű található a városban, amely megérett a cserére, újításra.

A gazdasági társaságokhoz kapcsolódó előterjesztések sorában szerepelt a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 2021. évi szakmai és pénzügyi beszámolója illetve 2022. évi szakmai és pénzügyi terve, az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak beszámolója az éves tevékenységükről, valamint a felügyelő bizottsági tagok megválasztása. A város négy cégének mindegyikében három-három tagú felügyelő bizottság működik, s minden bizottságba az ellenzék delegál egy-egy tagot, a tagokat egyhangú igennel választották meg a júniusi ülésen.

A vagyongazdálkodáshoz kötődő előterjesztések között a Réti 8-as tóval kapcsolatosan is született döntés, melyről Michl József elmondta: - A tó egy pályázatból megújított természeti szépsége Tatának. A pályázati fenntartási idő lejárt, s így már lehetőség nyílik arra, hogy újabb tevékenységre is használjuk, ezért szeretnénk, ha a jövőben a Réti 8-as tó halgazdálkodásra is alkalmas lehetne, hiszen a vízminőség fenntartásában nagyon sokat segít az aktív halászati tevékenység. Várjuk az erre kiírt pályázatra jelentkezőket, a részletes pályázati kiírás hamarosan megjelenik a tata.hu oldalon.

Az ülésen a humán témák között szerepelt többek között a Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézményének és főzőkonyhájának működtetése, és a Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő utcai Néphagyományőrző Tagintézménye valamint a Tatai Kincseskert Óvoda létszámbővítési kérelme. A beszámolók, tájékoztatók sorában pedig a képviselő-testület elfogadta Tata Város Zenei koncepcióját. A koncepció elkészítéséért Michl József köszönetet mondott Rigó Balázs alpolgármesternek, kiemelve, hogy összességében nyolcvanan működtek közre az anyag elkészítésében, és várják a további javaslatokat, ötleteket a megvalósításhoz. A Városháza dísztermében végül zárt ülés keretében tárgyaltak a képviselő-testület által alapított városi kitüntetések 2022. évi adományozásáról.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő rendes ülését szeptemberben tartja majd, de szükség esetén, a nyár folyamán sor kerülhet rendkívüli ülésekre.