Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Lakossági fórum szeptember 30-án

Tata város polgármestere lakossági fórumot hirdet Tata településkép védelméről szóló rendeletének (TKR) módosításáról.

 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 293/2022. (VIII.31.) határozatával kezdeményezte a Településkép védelméről szóló 29/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak vonatkozásában:

  • a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata folytán felmerült új előírások rendeletbe történő beépítése, továbbá
  •  a Tata, Somogyi Béla u. 13. szám alatt álló épület védelmének módosítása.

A módosítással kapcsolatban lakossági fórumot tartunk az alábbiak szerint:

A lakossági fórum időpontja: 2022. szeptember 30.  13:00 óra.

Helyszíne: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Díszterme - 2890 Tata, Kossuth tér 1.

A módosítással kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon vagy elektronikusan lehet megtenni levélben a polgármesternek címezve a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal címére (2890 Tata, Kossuth tér 1.) vagy e‑mailben a foepitesz@tata.hu címre.

Tájékoztatom Önöket, hogy a módosítási eljárás során javaslatot, észrevételt a 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi személyek, szervezetek tehetnek:

  • a város közigazgatási területén állandó lakhellyel, tartózkodási hellyel, vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek,
  • Tata városában működő civil szervezetek,
  • azon építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervek, amelyek székhelye, telephelye a településen található, és tevékenységük a város településfejlesztésével, településrendezésével kapcsolatos, vagy azzal összefüggésbe hozható,
  • azon környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott egyesületek, szervezetek, amelyeknek működése vagy tevékenysége a város közigazgatási területére terjed ki,
  • a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
  • a településen székhellyel, telephellyel rendelkező vallási közösségek.

A módosító rendelettervezet a csatolmányban olvasható.