Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Állattartási ügyek

Ügyleírás: Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti, vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni.
Szükséges mellékletek/okiratok:

Az eljárás hivatalból, illetőleg bejelentés alapján hivatalból indul.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

  • szabálytalan állattartást folytató személy neve, lakcíme
  • szabálytalan, kifogásolt állapot leírása
Ügyintézés határideje és díja:

 60 nap

Alkalmazott jogszabályok:
  • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv.
  • 27/2012.(XI.6.) önkormányzati rendelet az állattartásról
  • 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról
  • az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
  • 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
Egyéb fontos tudnivalók: Állattartási ügyekben Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének hatásköre Tata város közigazgatási területére terjed ki.