Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

A gyermekeknek is vannak jogaik-Párbeszéd a gyermekekkel

A Gyermek Jogairól szóló Egyezményt 1989. november 20-án New Yorkban fogadta el az ENSZ Közgyűlése. Azóta ezt a napot, november 20-át, a Gyermeki Jogok Világnapjaként tartják számon. A tatai önkormányzat a gyermekek jogainak érdekében szervezett közmeghallgatást a diákok számára. A rendezvény a Halljunk minden hangot! címet viselte.

A gyermekjogi egyezmény célja, hogy aktív szerepvállalásra késztesse az államokat a gyermekek jólétének biztosítása érdekében.
Tatán ez volt az első ilyen alkalom, hogy közös párbeszédre beszélgetésre hívják a tatai általános iskolásokat.
Jogokkal rendelkezni azt jelenti, hogy szabad bizonyos dolgokat megtenned és másoknak kötelessége bizonyos dolgokat megtenni annak érdekében, hogy te boldogan, egészségesen és biztonságban élj. Persze neked is kötelességed másoknak ugyanezen jogait tiszteletben tartani - mondta bevezetőjében robozné Schőnfeld Zsuzsanna alpolgármester, aki

Az önkormányzat és a városi diákönkormányzat között a "Gyermekbarát város" kezdeményezés 2008-as intézkedési tervében foglaltaknak megfelelően az önkormányzat vállalta, hogy "a Képviselő-testület évente egy alkalommal "diák-közmeghallgatást" tart a 6-12 éves korosztály számára.
A diák-közmeghallgatás elsődleges célja volt, hogy a legfiatalabb iskolás korosztályok szervezett formában elmondhassák az őket érintő városi ügyekről alkotott véleményüket a képviselő-testület tagjainak, illetve a város polgármesterének, azaz tapasztalatokat szerezzenek a "részvételi demokrácia" terén. Másrészt pedig az, hogy a felnőtt képviselők és a polgármester első kézből kapjanak információkat arról, hogy miként vélekednek a gyermekek közvetlen környezetük dolgairól.
A közmeghalgatásra a város iskoláiból minden 1-6. osztály közötti tanulót vártak. A rendezvényen részt vet Robozné Schőnfeld Zsuzsanna és Horváthy Lóránt alpolgármesterek továbbá meghívást kapnak az önkormányzati képviselő-testület tagjai, Tata diák-polgármestere és a Városi Diákönkormányzat tagjai, valamint a gyermekvédelmi felelősök és minden érdeklődő pedagógus.