Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Pályázati kiírás gyógytornász munkakör betöltésére (határozatlan idejű)

Árpád-Házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján
pályázatot hirdet Árpád-Házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet GYÓGYTORNÁSZ munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Hősök tere 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Fekvőbetegek szakszerű gyógytornászi ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a Kollektív Szerződés és egyéb belső szabályzatok rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Gyógytornász szak,
  • Rehabilitációs osztályos szerzett tapasztalat előnyt jelent. -1 év alatti szakmai tapasztalat,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • Magyar állampolgárság Büntetlen előélet Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Végzettséget igazoló iratok másolata, szakmai és személyi önéletrajz, erkölcsi
    bizonyítvány, egészségügyi alkalmasság

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2009. január 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. december 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth József nyújt, a 34/586-724 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Árpád-Házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (2890 Tata, Váralja út 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K25/4/2008, valamint a munkakör megnevezését: GYÓGYTORNÁSZ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Személyes meghallgatás után a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat elbírálásának határideje: 2009. január 5. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Tata Város honlapja: www.tata.hu. - 2008. december 10.