A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Pályázat igazgatói állása betöltésére (Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet)

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet
(2890 Tata, Országgyűlés tér 4.)
igazgatói állása betöltésére pályázatot ír ki

Az igazgatói munkakör betöltésének feltételei:

  • egyetemen, főiskolán szerzett pedagógus végzettség,
  • legalább 5 éves szakmai gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • részletes szakmai önéletrajzot,
  • az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot, fejlesztési elképzeléseket.

A pályázathoz csatolni kell:

  • a végzettséget igazoló oklevél hiteles másolatát,
  • érvényes erkölcsi bizonyítványt.

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint

A pályázatot a képviselő-testület 2008. június 30-ig elbírálja.

A vezetői megbízás 2008. szeptember 1-től, 2013. augusztus 14-ig szól.

A pályázatokat Tata Város Polgármesterének (2890 Tata, Kossuth tér 1.) kell benyújtani 2008. április 19. napjáig.