Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Pályázat kórházigazgatói munkakör betöltésére

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet igazgató-főorvos álláshelyére.

Ellátandó feladatok: a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003.(VII.29.) ESZCSM rendeletben foglaltak szerint, valamint a 2006. évi CXXXII. tv. 13.§-a alapján.
I. Pályázati feltételek:
- Orvostudományi egyetemi szintű végzettség;
- Egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés;
-Legalább öt éves vezetői gyakorlat;
- Büntetlen előélet.
II. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- felhasználói szintű számítógépes ismeret,
- idegen nyelv ismeret.
III. A pályázatot Tata Város Polgármesteréhez kell címezni (Tata, Kossuth tér 1.), a KSZK honlapján való közzétételt követő 30 napon belül kell benyújtani.
A pályázat elbírálására a benyújtási határidő lejártát követő Képviselő-testületi ülésen kerül sor.
IV. A pályázatot az Önkormányzat Képviselő-testülete által létrehozott előkészítő bizottság véleményezi. A bizottság a pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen is meghallgatja.
(A pályázatról az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.)
V. Illetmény a Kjt., valamint a végrehajtására kiadott 233/2000.(XII.23.) Korm. Rendelet és a 3/2001.(II.20.) EüM. Rendelet, valamint az Intézmény kollektív szerződése szerint.
VI. A magasabb vezetői megbízás és az ehhez kapcsolódó közalkalmazotti jogviszony létesítésére irányuló kinevezés 5 év határozott időre szól.
VII. A magasabb vezetői megbízás kezdő időpontja az elbírálást követő hónap első napja.
VIII. A pályázathoz csatolni kell:
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
- részletes szakmai önéletrajzot;
- a szakmai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatát,
- a pályázónak az intézmény vezetésével kapcsolatos szakmai helyzet- elemzésre épülő fejlesztési programját;
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik;
IX. Sikeres pályázat esetén a vagyonnyilatkozat-tétel a munkakör betöltésének feltétele.

A pályáztató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A szakmai fejlesztési tervhez elvárt szempontsort a Polgármesteri Hivatalban (212-es szoba) lehet kérni, egyéb a pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Tata Város Polgármestere ad.