Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Pályázat adóügyi munkakör betöltésére

Tata Város Polgármesteri Hivatala a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Tata Város Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Iroda, Adócsoport adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Kossuth tér 1.
A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Pénzügyi igazgatási feladatok (1. sz. melléklet 16. pont)
Ellátandó feladatok:
-önkormányzat ügykörébe tartozó adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásával, kezelésével elszámolásával kapcsolatos feladatok; -adóbehajtási eljárás megindítása; -a jogerősen megállapított és a késedelmi pótlék mentes határidőben nem teljesített adótartozásokra, illetőleg a szabályszerűen behajtásra kimutatott más köztartozásokra megindított végrehajtási eljárás lefolytatásának előkészítése.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
adóvégrehajtás
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Magyar állampolgárság,
 Cselekvőképesség,
 Büntetlen előélet,
 Középfokú képesítés, közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés, OKJ szerint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy gazdasági elemző- és szakstatisztikai ügyintéző vagy banki ügyintéző,
 Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 Legalább 3 év szakmai tapasztalat önkormányzati adóigazgatás területén.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolata,
 érvényes erkölcsi bizonyítvány,
 önéletrajz
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2009. február 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. január 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lantainé Nagy Mária nyújt, a 34/588-647 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Tata Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-507/2008., valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatok értékelése során felállított rangsor alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat eredményéről a döntést követő 8 napon belül a pályázók írásban értesítést kapnak.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. január 30.