Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Pályázat okmányirodai ügyintéző munkakör betöltésére


Tata Város Polgármesteri Hivatala
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Tata Város Polgármesteri Hivatala
Közigazgatási és Szervezési Iroda Okmányiroda

Okmányügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű ,távollévő köztisztviselő helyére, legfeljebb 2 év –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Kossuth tér 1.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Okmányirodai igazgatási feladatok (1.sz.melléklet 1. pont)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Okmányirodai igazgatási feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság
  • Cselekvőképesség
  • Büntetlen előélet
  • Középiskola, OKJ szerint nyilvántartási és okmányügyintéző
  • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolata
  • érvényes erkölcsi bizonyítvány
  • szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2009. március 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Antalicz Attiláné csoportvezető nyújt, a (34)/588-637 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Tata Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-255/2009, valamint a munkakör megnevezését: Okmányügyi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatok értékelése során felállított rangsor alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázatok eredményéről a döntést követő 8 napon belül a pályázók írásban értesítést kapnak. A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. február 27.