Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Pályázat városüzemeltetési csoportvezető munkakör betöltésére

Tata Város Polgármesteri Hivatala
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Tata Város Polgármesteri Hivatala
Városfejlesztési és Építési Iroda

Városüzemeltetési Csoportvezető
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Kossuth tér 1.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Településfejlesztési és -rendezési, valamint településüzemeltetési feladatok (1.sz.melléklet 19.pont)

Ellátandó feladatok:
Irányítja az állami céltámogatásra, elkülönített állami pénzalapok és területfejlesztési célelőirányzat támogatására irányuló pályázatok előkészítését. Közreműködik a városüzemeltetési feladatkörbe tartozó közbeszerzési eljárások ajánlatkérési műszaki dokumentációjának és ajánlati felhívásának előkészítésében. Intézi a távhőszolgáltatás felügyeletével kapcsolatos feladatokat. Intézi a Tatai Városgazda Kft. irányításával kapcsolatos ügyeket. A városüzemeltetéssel kapcsolatos napi operatív irányítási, ellenőrzési feladatok ellátása. Európai Uniós pályázatok lebonyolításával, koordinációjával, pályázati dokumentáció nyilvántartásával kapcsolatos feladatok irányítása, beruházási tevékenység irányítása, felügyelete.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
városüzemeltetési feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Önkormányzati igazgatásban az ellátandó feladatokhoz kapcsolódó - Legalább 3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolata,
 • érvényes erkölcsi bizonyítvány
 • szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2009. március 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Vida Dóra nyújt, a 34/588-665 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tata Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-249/2009., valamint a munkakör megnevezését: Városüzemeltetési Csoportvezető.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatok értékelése során felállított rangsor alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázatok eredményéről a döntést követő 8 napon belül a pályázók írásban értesítést kapnak. A munkáltató a pályázat eredménytelennek nyilvánítási jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. március 20.