Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Pályázat Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet igazgató-főorvos munkakör betöltésére

Tata Város Önkormányzatai Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján
pályázatot hirdet
Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet
igazgató-főorvos (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2008.04.01-2013.03.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2008.04.01-2013.03.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Váralja út 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
igazgató-főorvosi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a 233/2000. (XII.23) Korm. rendelet és a 3/2001. (II.20.) EÜM. rendelet és az intézmény kollektív szerződése rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, Orvostudományi, Egészségügyi szakmenedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés.
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • öt év vezetői gyakorlat, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felhasználói szintű számítógépes ismeret; idegen nyelv ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • részletes szakmai önéletrajz
 • szakmai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolata
 • a pályázónak az intézmény vezetésével kapcsolatos szakmai helyzetelemzésére épülő fejlesztési program
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2009. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. március 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Michl József polgármester nyújt, a 34/588-611 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tata Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-505/2008, valamint a munkakör megnevezését: igazgató-főorvos.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot az Önkormányzat Képviselő-testülete által létrehozott előkészítő bizottság véleményezi. A bizottság a pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen is meghallgatja. A pályázat elbírálására a benyújtási határidő lejártát követő Képviselő-testületi ülésen kerül sor. A pályáztató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja,

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. március 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Egészségügyi Közlöny 2009/1.sz.

A szakmai fejlesztési tervhez elvárt szempontsort a Polgármesteri Hivatalban (212-es szoba) lehet kérni.